1 Oca 2016

LYS EDEBİYATTA ÇIKABİLECEK TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATI ROMANLARININ ÖZETLERİ

Reklamlar

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAN BAZI ROMANLARIN ÖZETLERİ
ROMAN ADI
YAZAR ADI
KAHRAMANLAR
ÖZELLİKLER
ANAYURT OTELİ
YUSUF ATILGAN
Zebercet
•"Ne ölü, ne sağ" bir yaşamın kahramanı olan Zebercet, gözünü ilk açtığı ve yaşadığı Anayurt Oteli’yle aynı kaderi paylaşıyor. Birbi­rine benzeyen geçici ilişkilerle geçen günler, yalnız ve tek başına sürüklenen bir hayat.
ANNA KARENİNA
TOLSTOY
Anna Karenina, Vronski
•Roman, Rusların kendi ülkelerini ve döne­min aristokratlarını en doğru yanlarıyla yansı­tan bir eserdir.                                   
•  Romanın ana teması her şeyden önce Rus ailesidir.
•   Tolstoy.bu romanda dürüst bir evliliğin mut­luluğuyla evlilik dışı bir aşkın yol açtığı düş kırıklıklarını ve düşüşlerini karşılaştırmakta­dır.
ARABA SEVDASI
RECAİZADE MAHMUT EKREM
Bihruz Bey, Periveş
• Romanda Fransız kültürüne ilgi duyan, ba­basından kalan mirasla gününü gün eden Bihruz Bey'in hayalinde kibar bir kız olarak tasarladığı fakat gerçekte bir sokak yosması olan Periveş'e olan ümitsiz aşkı anlatılmak­tadır.                                                
•Araba Sevdası, Batılılaşmanın aşırı ve tahrip edici örnekleri üzerine bir Türk klasiğidir.
•İlk realist romanlarımızdandır.            
AŞK-I MEMNU
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter, Behlül
•Romanda yaşlı biri olan Adnan Bey ile sırf zenginliğinden dolayı evlenen Bihter'in mace­ra düşkünü Behlül ile olan "yasak aşk"ı anla­tılmaktadır.
ATEŞTEN GÖMLEK
HALİDE EDİP ADIVAR
Ayşe, Peyami, İhsan
• Romanda, savaş sırasında hastabakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe seven Peyami ve Binbaşı İhsan'ın "ateşten gömlek'e dönüşen aşkları anlatılmaktadır.
•"Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerinle yazılan romanların ilki ve en güzelidir.'" (Cevdet Kudret)
AYAŞLI İLE KİRACILARI
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
Ayaşlı İbrahim Efendi
•Romanda Cumhuriyetin ilk yıllarındaki An-kara'dan bir kesit sunulur.
• Romanda bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşayan, eğitimleri, uğraşları, dünya görüşleri farklı insanların ilişkileri büyük bir ustalıkla sergilenir; onların kişiliklerinde, dö­nemin bütün özelliklerini yansıtılır.
BABALAR VE OĞULLAR
TURGENYEV
Y.V.Bazarov, N.Kirsanov
•Romanda, Bazarov dünyada var olan bütün kuruluşların yıkılması gerektiğini savunmak­tadır. Neredeyse iki kere ikinin dört etmemesi gerektiğini hayal ederken düşünce yapısının tam tersi duygularla oradan oraya savruluşu anlatılmaktadır. O kadar ki aşkı bile inkar eden bu kişi bir kadına aşık olduğunu anla­yınca kendini inkar etme durumuna düşüyor.
BEYAZ DİŞ
J.LONDON
Beyaz Diş, Scott
•Romanda .vahşi doğanın çetin şartlarında büyüyen bir kurt ile yabani insanın serüveni anlatılmaktadır.
CEMİLE
CENGİZ AYTMATOV
Cemile, Mehmet
• Romanda gençliğini, gelinliğini yaşayama­yan ve çok güzel bir kız olan Cemile'nin cep­hede bulunduktan sırada tanıştığı Mehmet ile aşkı anlatılmaktadır.
CEZMÎ
NAMIK KEMAL
Cezmi, Adil Giray
• Romanda, II.Selim zamanında Türk-İran se­ferlerine katılan Cezmi'nin kahramanlık öykü­sü anlatılmaktadır. •İlk tarihi romanımızdır.
ÇALIKUŞU
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
Feride, Kamuran Hayrullah Bey
•Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in en yaygın ününü kazandığı ilk romanıdır. •Romanda, iyi bir öğrenim görmüş ve bir İs­tanbul kızı olan Feride'nin, Anadolu'nun çeşit­li köy ve kasabalarında öğretmen olarak ya­şadığı serüven anlatılır
 •Çalıkuşu duygusal bir sevgi öyküsüdür.
ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR
ERNEST HEMINGWAY
R.Jordan, Marîa
•Romanda, özel bir görevle ispanya' ya ge­len bir Amerikalının başından geçenler, yaşadığı tutkulu aşk ve İspanya'da yaşanan acımasız iç savaş anlatılmaktadır.
DEVLET ANA
KEMAL TAHİR
Devlet Hatun
•Romanda Osmanlı Devleti'nin kuruluşu an­latılmaktadır.
DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU
PEYAMİ SAFA
Hasta Çocuk, Nüzhet
•Romanda, yalnız ve hasta bir çocuğun ızdırabı, çocukça aşkı ve kıskançlığı; mutlu olmak isteyen bir genç kızın temiz sevgisi; inanmak arzusu bütün benliğini saran bir in­sanın kuruntuları ve çıplak hastane duvarı gerisindeki hıçkırıklar anlatılmaktadır.
 •Yazar bu romanında insanın ruhuyla bedeni arasındaki korkunç İlişkiyi anlatmaktadır.
 •Yapıt yazarın hayatından izler taşımaktadır.
ESİR ŞEHRİN İNSANLARI
KEMAL TAHİR
Kamil Bey, Nermin, Nedime Hanım
•  Romanda Mütareke dönemi Osmanlı aydı­nının ve istanbul'unun destansı direnişi ve mücadelesi anlatılmaktadır.
•   Milli mücadeleyi konu alan eserlerdendir.
’’Türkiye'yi, Türkleri sahiden tanımak is­teyen yerli yabancı herkes Kemal Tahir’i okumak, anlamak zorundadır.’’ (Halit Refiğ)

ESKİCİNİN OĞULLARI
ORHAN KEMAL
Topal Eskici, Ali, Mehmet
•Romanda, ırgatlık ve el işçiliğinden fabrika işçiliği ve makineleşmeye doğru yol almakta olan toplumda, gitgide yoksullaşan bir ailede­ki kuşak çatışmaları ve bireyin sıkıntıları anlatılmaktadır.
EYLÜL
MEHMET RAUF
Necip, Suat, Süreyya
•Romanda Süreyya ile evli olan Suat Hanım'ın Süreyya'nın arkadaşı olan Necip ile olan yasak aşkı anlatılmaktadır.
İlk psikolojik romanımızdır.
FAHİM BEY VE BİZ
ABDULHAK SİNASİ HİSAR
Fahim Bey
•Hayal düşkünü Fahim Bey'in kendi masalsı dünyasındaki macerası anlatılmaktadır.
FARELER VE İNSANLAR
J. STEINBECK
George, Lennie
•Romanda, çiftliklerde dolaşarak işçilik ya­pan George ve Lennie'in dramatik öyküleri anlatılmaktadır.
FATİH-HARBİYE
PEYAMİ SAFA
Macit, Nuran
•Romanda Tanzimat'tan kopup gelen, Millî Mücadele'de ve sonraki yıllarda alevlenen batılılaşma hareketlerinin Türk tipindeki ve cemiyetindeki etkileri anlatılmaktadır.
•Yapıtta İstanbul'un semtlerinden olan Fatih Doğuyu, Harbîye Batı'yı temsil etmektedir.
FAUST
GOETHE
Faust, Mefistofeles
•Eserde insanın iyi yaratıldığını, kötü şeyler yapsa da sonunda mutluluğu yakalayacağı söyleyen Tanrı ile bunun tersini savunan Şeytan Mefistofeles iddiaya girer. Bunun için de bütün bilimleri araştırmış, kendisini büyüye vermiş Faust'u seçerler.
•Yapıt yazarın hayatından izler taşımaktadır

FELÂTUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
AHMET MİTHAT EFENDİ
Felâtun, Rakım
•Bir yanda yükselen değerlerle donanımlı ve kendini batılı, bilgili ve kültürlü gibi kelimelerle tanımlayan Felâtun Bey, diğer yanda ağır başlı, çalışkan ve vaktini dolu dolu yaşayan Rakım Efendi. Bir yanda karşılıksız ve terte­miz aşklar, diğer yanda çıkar ilişkileri.
GENÇ WERTHER'İN ACILARI
GOETHE
Werther, Lotte
• Romanda genç Werther'in Albert ile nişanlı Lotte'ye olan imkansız aşkı anlatılmaktadır.
GORİOT BABA
BALZAC
Goriot Baba, Madam Vauquer
• Romanda, altmış dokuz yaşlarında bir ihti­yar olan Goriot Baba'nın 1813'te iş hayatını bıraktıktan sonra Madam Vauquer'in pansi­yonunda yaşadığı olaylar anlatılmaktadır.
HACI MURAT
TOLSTOY
Hacı Murat, Şeyh Şamil
•Roman, büyük Rus yazarı Tolstoy’ un ol­gunluk dönemi romanları arasında yer almak­tadır.
•Romanda, Hacı Murat'ın 19. yüzyıl Kafkas halkları arasında efsaneleşen Şeyh Şamil'le olan mücadelesi anlatılmaktadır.


HANDAN
HALİDE EDİP ADIVAR
Handan, Refik Ce­mal, Neriman
• Handan'ın kişiliğinde kadın psikolojisini de­rinlemesine işleyen, mektuplardan oluşmuş bir romandır.
HUZUR
AHMET HAMDİ TANPINAR
Mümtaz, Nuran
•Olay ve karakter romanı olmaktan çok karışık ruh tahlillerini tasvir eden bir yaşantı ro­manı olanı Huzur'da yer yer yazarının özel ve çevre hayatının yansıtılmasının yanı sıra İs­tanbul'un tabiat, genel ve mimari güzellikleri anlatılmaktadır.
HÜKÜM GECESİ
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Abdulkerim,  Ahmet Samim
• İkinci Meşrutiyet sonrası parti çekişmeleri (Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile İttihat ve Terakki) ekseninde dönen bir romandır.
İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
C.DİCKENS
Bay Lorry, Doktor Manette, Sydney Carton, Charles Damay
•Charles Dickens'ın, Fransız İhtilali sırasında iki şehri; Londra ve Paris'i anlattığı, ilk sayfa­larından itibaren merak ve korku dolu sahne­lerle örgülediği soluk soluğa bir dönem ro­manı...
•Yapıt tarihsel roman özelliği taşımaktadır.
İNCE MEMED
YAŞAR KEMAL
İnce Memed
•Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed ve doğasıyla, renkleriyle Çukuro­va'nın öyküsüdür.
•Yaşar Kemal'in söyleyişiyle "içinde başkal­dırma kurduyla doğmuş" bir insanın, "mecbur adam'ın romanı.
İNTİBAH
NAMIK KEMAL
Ali Bey, Mahpeykâr
•Ali Bey adında bir gencin zamanının meş­hur bir yosması ile olan aşkı ve entrikalarla dolu yaşamı anlatılmaktadır.
•İlk edebi romanımızdır.
 • İntibah "uyanmak" demektir.
KARABİBİK
NABİZADE NAZIM
Karabibik, Yosturoğlu
•Romanda Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşa­yan Karabibik'in Yosturoğlu'na karşı mücade­lesi ve barışmaları etrafında oluşan olaylar anlatılmaktadır.
İlk köy gerçeğini anlatan romanımızdır.
KARAMAZOV KARDEŞLER
DOSTOYEVSKİ
F. P. Karamazov, Dimitri Karamazov
•Romanda esrarlı bir şekilde ölen F.P.Karamazov'un ölümü etrafında gelişen olaylar anlatılmaktadır.
KIRMIZI VE SİYAH
STENDHAL
Julien Sorel
• Romanda,  orta   sınıftan   bir genç  olan Julien'in aşkları, hastalıklı psikolojisi ve top­lumla mücadelesi anlatılmaktadır.
•Yapıt yazarın hayatından izler taşımaktadır.Nairn Efendi, çocukları ve torunları
•Roman, Osmanlı Devleti'nin çöküş yıllarında kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının ve yaşam biçimlerinin çatışmasını sergi­leyen bir yapıttır.
KİRALIK KONAK
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

"Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdir. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde du­rulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözü­lüşü gösterilir. Hikaye ve roman edebiya­tımızın geleneksel temalarından biri olan aşırı batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir."        (ÖYS 1995)
KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA
BİR İZDİVAÇ
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
İrfan Galip, Feriha
•Romanda, 1910 Halley Kuyruklu Yıldızının dünyaya yaklaşması ve bu olayın İstanbul'da yarattığı heyecan anlatılır. Yazar bu olayı eğ­lendirici bir anlatımla verirken, bilimin ve dü­şüncenin savunmasını da yapmaktadır.   
KUYUCAKLl YUSUF
SABAHATTİN ALİ
Yusuf, Muazzez
•Kuyucaklı Yusuf, Türk edebiyatının belki de en romantik kahramanıdır. Hayatın ve insan­ların zalimliği karşısındaki yumuşak duruşu ile bir yandan trajik bir sona ilerlerken, bir yandan da yaşadığı lirik aşk hikâyesinin kah­ramanı olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.
KÜÇÜK AĞA
TARIK BUĞRA
İstanbullu Hoca (Küçük Ağa), Salih
• Romanda, Kurtuluş Savaşı yıllarında, siya­sal  karar ve tartışma merkezlerinin uzağında, Kuvayı Milliyeci denilen birilerinin açtığı Sa­vaşa katılıp katılmamanın vebalini tartarak bir karar verme durumunda kalan insanlar anla­tılmaktadır.
•Tarık Buğra'nın kendi deyişiyle Küçük Ağa, destanlara yakışır bir konuyu ele almasına rağmen destan değil, gerçekliği anlatan bir romandır.
MADAM BOVARY
G.FLAUBERT
Emma Bovary, Charles Bovary, L.Dupuis
• Romanda, Emma Bovary'nin trajik hayat hi­kayesi ve karşılıksız aşkları çerçevesinde 19. yüzyıl Fransız kadınının kıstırılmış hayatı, ev­lilik müessesesinin insan doğasına aykırılığı, toplumsal değer yargılarının ve ahlak anlayı­şının ikiyüzlülüğü anlatılmaktadır.
MEYHANE
EMİLE ZOLA
G.Macquart
• Romanda, kenar semtlerin kokuşmuş orta­mında bir işçi ailesinin kaçınılmaz düşüşü, iç­kinin ve aylaklığın sonu, aile bağlarının çö­zülmesi, fuhuşun pislikleri, dürüstlük duygusu­nun giderek yitirilmesi anlatılmaktadır.
•Roman eylemsel bir ahlak dersidir.

MAİ VE SİYAH
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL
Ahrnet Cemil, Lamia
"Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlik­te verilmiştir. Okurken onun, çocukluğun­dan bu  yana hangi toplumsal çevrede ye­tiştiğini, aile ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının  ve o devir basın hayatının iç yüzünü görü­yoruz. Bu bakımdan yapıt, o dönemin ve Doğu İle Batı edebiyatları arasındaki dü­şünce çatışmasının romanı olarak da ka­bul edebiliriz." (ÖYS 2006)
NUR BABA
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Nur Baba
•Bir Bektaşi şeyhi olan Nur Baba’nın kadın­larla olan ilişkileri ve düzensiz hayatı anlatıl­maktadır.
OLÌVER TWÌST
C.DİCKENS
Oliver Twist
•Romanda, Londra yakınlarındaki Yoksullar Evi'nde dünyaya gelen Oliver Twist'in tehlike­lerle dolu hayatı anlatılmaktadır.
ÖLÜ CANLAR
GOGOL
Çiçikov
•Çiçikov, kısa yoldan zengin olma peşine düşmüş bir düzenbazdır. O zamanın Rus­ya'sında bir insanın itibarı ve zenginliği, sahip olduğu canlarla doğru orantılı olduğu için Çiçikov, ölmüş fakat kayıtları henüz nüfus kü­tüğünden silinmemiş 'can'ları kâğıt üzerine alır ve bu şekilde zengin olma hayalleri kurar.
SAVAŞ VE BARIŞ
TOLSTOY
Sofia, P.Bozukov, N.Rostov, Nataşa
•Strakofun  deyimiyle   "Hayatın,  zamanın Rusya'sının, tarihin ve sınıf kavgalarının ola­ğanüstü bir tablosu; insana İnsanlığa ait ne varsa; insanın mutluluğunun ve büyüklüğü­nün; felaketinin ve küçüklüğünün anlatıldığı bir eserdir Savaş ve Barış." 
•Yapıt Napolyon Savaşları sırasında yazıl­mıştır.
SEFİLLER
V.HUGO
Jean Valjean
•Romanda, 19 sene süren pranga mahkumi­yetinden sonra şartlı olarak tahliye edilen Jean Valjean  adlı kürek mahkumunun hayatına yeni bir başlangıç yapması anlatılmaktadır.
SERGÜZEŞT
:   SAMİPAŞAZADE SEZAİ
Dilber
• Romanda, evinden, yurdundan, annesinin sevgiyle ve şefkatle sardığı sıcacık kollarının arasından, acımasızca koparılarak alınan ve esir pazarında satılarak, umut dolu aydınlık hayatı, kapkara bir zindana dönüşen Çerkez kızı küçük Dilber'in, acıklı öyküsü anlatılmak­tadır.
Rabia, Peregrini, Kız Tevfik, Vehbi Dede
•  Halide Edip Adıvar'ın en ünlü romanı, önce 'Soytarı ile Kızı' adıyla 1935 yılında, Lond­ra'da yayımlanmıştır.
•   Romanda, II. Abdülhamit dönemi ve impa­ratorluk başkenti İstanbul'un Sinekli Bakkal sokağında yaşayan insanların öyküsü anla­tılmaktadır.
SİNEKLİ BAKKAL
HALİDE EDİP ADI VAR

• "Yazar, eserde karagöz ve ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edin­diği izlenimlerden yararlandığını şöyle anı­latıyor: "Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni karagöz ve ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar, Üsküdar'da büyük bir kahvede oynanırdı. Kız, erkek alay alay  çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin 'Soytarının Kızı' adıyla ve İn­gilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izle­nimlerden çok şey almıştır."   (ÖYS 1993)
SODOM VE GOMORE
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Sami Bey, Leyla, Necdet
•Yazar romanda Mütareke dönemi İstan­bul'unu İncil'de ve Kur'an'da lanetlenmiş şe­hirler olarak anılan Sodom ve Gomore şehir­leri ile özdeşleştirerek anlatmıştır.
•Eserde Mütareke döneminde işgal altındaki İstanbul'un sosyal yaşantısı ve işgal kuvvet­leriyle işbirliği yapan hainler anlatılmaktadır.
SUÇ VE CEZA
DOSTOYEVSKİ
Raskolnikov
•Romanda toplumdaki çarpık adalet anlayı­şını karakteriyle irdeleyen Dostoyevski; kötü­lüğü ve kötülük sonucu insan vicdanının ya­şadığı azapların her türlü hukuki cezadan daha etkin olduğunu ileri sürer.               
•Raskolnikov'un öyküsü aslında biraz da her insanın içinde var olan gizli bir yanın öyküsü­dür.

SUYU ARAYAN ADAM
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR
Bir Türk genci
•Roman, ilkokul öğretmeni olarak yetişmek üzereyken, Birinci Dünya Harbi'ne katılan ye sonra Büyük Turan'ı kurmak yolunda Kafkas ve Hazar ülkelerine koşan bir Türk gencinin hikâyesidir.
•Yapıt yazarın yaşamı etrafında oluşturul­muştur.
ŞIPSEVDİ
HÜSEYİN RAHMİ GÜNPINAR
Meftun, Edibe, Kasım Efendi
• Romanda para sıkıntısı çeken, kalabalık bir ailenin çocuğu olan Meftun'un zengin olma hayalleri çerçevesinde başından geçen olay­lar anlatılmaktadır.


ŞİŞHANE'YE
YAĞMUR YAĞIYORDU
HALDUN TANER
Kalender adlı bir at
•Yağmurlu bir günün sabahında, yorgun da olsa görevini yerine getirmeye gayret eden, çok sık kişneyen, bu yüzden de bazı olaylara sebebiyet veren Kalender adlı bir atın öyküsü anlatılır bu kitapta.

TAAŞŞUK-I TALÂTVE FÎTNAT
ŞEMSETTİN SAMİ
Talât, Fitnat
•Romanda İstanbul sokaklarının cumbalı ve kafesli evlerle süslendiği dönemlerden kalma bir aşk hîkayesi anlatılmaktadır.
İlk yerli romanımızdır.

TÜTÜN ZAMANI
NECATİ CUMALI
Zeliş (Zeliha), Cemil
•Tütün Zamanı" genel adı altında düşünülen üçlünün ilk romanı "Zeliş'te çarpıcı bir aşk öyküsü eksen alınarak Egeli tütün ekicilerinin özel yaşayışları anlatılmaktadır.
•Romanda aşkını, aile çevresine, bütün bir kasaba halkına karşı, tek başına ve cesaretle savunan "Zeliş" Türk edebiyatının en sevilen kadın kahramanlarından biri olmuştur.

ÜÇ İSTANBUL
MİTHAT CEMAL KUNTAY
Adnan Bey, Süheyla
•Romanda Adnan Bey'in İttihat ve Terakki, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstan­bul'unda verdiği hayat mücadelesi anlatıl­maktadır.

ÜÇ
SİLAHŞÖRLER
A. DUMAS PERE
Arthos, Porthos,
Aramis,
D'Artagnon
•Romanda gözü pek dört şövalye ile Fransız Kardinali'nin adamları arasındaki zorluklarla dolu serüven anlatılmaktadır.

VADİDEKİ ZAMBAK
BALZAC
Henriette, Felix
•Romanda, kocasıyla mutlu olmayan ama ona ihaneti de insana saygı açısından kendi­ne yakıştıramayan Henriette ve çocukluğu­nun bütün acılarını onun dizinde bir ana sev­gisiyle karışık huzur içinde gideren Felix, çağlar boyunca insani sevgilere ve fedakar­lıklara örnek olacak karakterlerdir.
 • Balzac'ın çocukluğunda çektiği acıların ve yıkıntıların bütün izleri bu romanda görülmek­tedir.

VURUN KAHPEYE
HALİDE EDİP ADI VAR
Aliye, Tosun Bey
•Romanda içindeki yurt aşkıyla kimsenin gitmediği bir Anadolu kasabasına öğretmen olarak giden Aliye'nin Tosun Bey ile olan iliş­kisi, Yunanlılara karşı verdiği mücadele ve bulunduğu kasabanın halkı tarafından linç edilip öldürülmesi anlatılmaktadır.

YABAN
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Ahmet Celal
•Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan süre­de bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün du­rumunu ve köylülerin Milli Mücadele'ye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle vermektedir.

YAPRAK DÖKÜMÜ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
Ali Rıza Bey, Şev­ket, Fikret
•Romanda Ali Rıza Bey'in ailesiyle birlikte hayatın zorluklarına karsı verdiği mücadele ve evlatlarının aileden  teker teker yaprak mi­sali kopuşları anlatılmaktadır.
YÜZBAŞININ KIZI
PUŞKİN
Pugaçev
Romanda, Puşkin'in akıcı, süssüz ve berrak diliyle anlattığı 1773 ayaklanması, akıllardan silinmeyecek bir tablo çizer gözler önüne.

•Pugaçev'in önderliğindeki isyancıların renkli yaşamlarından sahneler, o güne dek kimsenin cesaret edemediği ölçüde gerçekçi bir biçimde çizilir. Bütün bunların ortasında, tüm engellere karşın kendini korumayı başaran tertemiz bir aşk filizlenir.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!