12 Kas 2014

NOVA 10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 80

Reklamlar

SAYFA 80
8. Aşağıdaki alegorik kişilerin temsil ettikleri kavramları eşleştiriniz.
Odgurmuş           Zahit, kanaat ve akıbet
Ögdülmiş              Akıl  
Aytoldı                  Mutluluk ve devlet 
Güntogdı               Adalet ve kanun


9. Kaşgarlı Mahmut’un 20 yıllık bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Divanü Lügâti’t- Türk hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Divanü Lügâti’t-Türk’ün sözlü edebiyat ürünlerini zamanımıza ulaştırdığına
B) Eserin, Türkçeyle ilgili ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı olduğuna
C) Eserde kelimelerin anlamı ile birlikte kelimelerle ilgili açıklamalara da yer verildiğine
D) Esere, içinde şiir ve atasözlerine de yer verdiği için antolojik sözlük de denilebileceğine
E) Eserin Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Türkçe yazıldığına

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a. Kaşgarlı Mahmut Divanü Lügâti’t-Türk adlı eserinde .........Türkmen .Oğuz.. Çiğil, Yağma, Kırgız.... adlı Türk boylarınınisimlerine yer vermiştir.

b. Türk boylarının yaşadıkları yerleri gösterdiği bilinen ilk harita ............Divanü Lügâti’t-Türk............ adlı eserde yer alır.


11. Divanü Lügâti’t-Türk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ansiklopedik bir sözlüktür.
B) Türk kültürüyle ilgili önemli bilgiler yer alır.
C) Koşuk, sav, sagu örnekleri yer alır.
D) Divan şiirinden de örnekler vardır.
E) Türk dillerinin ansiklopedik sözlüğü anlamına gelir.

12. Türk edebiyatının XI-XII. yüzyıl metinlerinde Türkçenin hangi lehçesinin kullanıldığını defterinize yazınız.

karahanlı türkçesi / hakaniye lehçesi

13. İlk İslami eserlerin didaktik oluşunu dönemin sosyal durumu ya da fikir hayatıyla ilişkilendirerek açıklayınız.

İslamiyet kabul edildikten sonra   sanatçılar islamiyetin esaslarını  ve islami ahlakı topluma öğretmek amacıyla eserler vermiştir. 


14. Kutadgu Bilig ile Atebetü’l Hakayık’ı karşılaştırarak bu iki eserin ortak özelliklerini
aşağıya yazınız.

a. ...karahanlı lehçesi ile yazılmaları
b. ..mesnevi tarzında yazılmaları
c. ...aruz ölçüsü kullanılması

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinin en fazla yer aldığı eserdir?

A) Divan-ı Hikmet
B) Divanü Lügâti’t-Türk
C) Atebetü’l-Hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Kitâb-ı Bakırgan

DİĞER SAYFALARIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!