12 Kas 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 79

Reklamlar

SAYFA 79

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• İslami Dönemin ilk eserleri Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. (D )
• Bu eserlerle birlikte Arap ve Farsça kelimeler dilimize girmeye başlamıştır. ( D)
• Bu dönemdeki metinler sanat metni ve öğretici metin olarak kesin çizgilerle ayrılmamıştır. (D )
• Divan-ı Hikmet’te dinî bilgiler yorumlanmıştır.(D )
• Ahmet Yesevî, tasavvufi anlayıştan uzak bir kişiliğe sahiptir. (Y )
• Kaşgarlı Mahmut eserinde, Türk dilini dünya dilleriyle karşılaştırmıştır. ( Y)
• Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinin söylenişlerini tespit etmek için Türk boyları
           arasında dolaşmıştır. ( D)
• Kaşgarlı Mahmut, bu eserini önemli bir devlet kademesinde görev almak için yazmıştır. (Y )
• Atatürk’ün Türk diliyle ilgili sözleriyle Divanü Lügâti’t-Türk arasında benzerlik vardır. (D )


4. “Bilgiliye ey dost, bağla gönül” mısrasında hangi edebî sanat vardır? Defterinize yazınız.
NİDA ( ey dost) ,, İstiare (kapalı istiare)


5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
a. Atebetü’l Hakayık .....MESNEVİ..... nazım biçimiyle yazılmıştır.
b. Atebetü’l Hakayık .....ARUZ ve HECE ...... vezniyle yazılmıştır.
c. Atebetü’l Hakayık ............HAKİKATLERİN EŞİĞİ.......... anlamına gelir.

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Atebetü’l Hakayık’ın ahlaki bir eser olması
B) Atebetü’l Hakayık’ın mesnevi şeklinde yazılmış olması
C) Atebetü’l Hakayık’ın öğüt verici bir eser olması
D) Eserde millî nazım birimi ile aruz ölçüsünün birlikte kullanılması
E) Eserde mısra başı kafiyesine de yer verilmiş olması

7. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?
A) Edebiyatımızda bilinen ilk siyasetnamedir.
B) Eserde adalet, akıl, baht gibi kavramlar alegorik olarak işlenmiştir.
C) Eser, Türkçenin Arapçaya karşı üstünlüğünü ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
D) Yusuf Has Hacib tarafından mesnevi şeklinde yazılmıştır.
E) Hakaniye (Karahanlı) lehçesiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.

DİĞER SAYFALARIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

1 yorum var

Atabetül Hakayık mesnevi şeklinde yazılmamıştır.Ağırlıklı nazım birimi dörtlüktür.Beyitler de gazel şeklinde kafiyeli

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!