25 Kas 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI,SAYFA 102

Reklamlar

SAYFA 102

BAZI CEVAPLARIMIZ AŞAĞIDAKİ RESİMDEDİR. TIKLAYIP BÜYÜTÜNÜZ


1. Dua ve rüya, İslam etkisinde gelişen Türk düşüncesinde özellikle tasavvufta ve edebiyatta
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu mesnevide bu iki unsurun işlevini açıklayınız.cevabı alttaki resimde, sayfanın altına kadar gidin...

2. Metnindeki zamanın, mekânın ve kişilerin tespit edebildiğiniz özelliklerini aşağıdaki tabloda gösteriniz.


3. Olay örgüsünü şema hâlinde gösteriniz ve buradan hareketle temayı bulunuz.4. Metnin kafiye örgüsünü bulunuz. İncelemenizden yararlanarak metnin nazım şeklini ve onun özelliklerini tespit ediniz.

5. “Girü korha korha vü çoğa çoğa / Karanuda vardı ol aracuğa” mısralarında hangi seslerin tekrarıyla ahenk oluşturulmuştur? Diğer beyitlerdeki ses ve ahenk unsurlarını gösteriniz.

-çoğa    ve    aracuğa  sözcüklerinde geçen –ğa sesleri ile kafiye oluşturulmuştur.
Asonans olarak   o ve a sesleri aliterasyon olarak ise   ç, ğ, r, h   sesleri
-t
-k
-kemend
-and
-bahar
-bakar
metinde tam kafiye kullanılmıştır.
6. Aşağıdaki beyitlerde bulunan edebî sanatları belirleyiniz. Bunları, beyitleri dikkate alarak yorumlayınız.
Biri birini koçdılar öpdiler
Sanasın yanar oda su sepdiler
Gülümsündi işidicek Nev-bahâr
Nite kim güler gül olıcak bahâr

CEVABI AŞAĞIDAKİ RESİMDE

7. Metinden hareketle şairin edebî kişiliğine dair tespitlerinizi tahtaya yazınız. Bunlardan yararlanarak yazar ile eser arasındaki bağlantıyı açıklayınız.
8. Metinde günümüzden farklı söylenen kelimeleri tespit ederek bunların anlamlarını belirtiniz.
9. Metnin anlatıcısını ve onun bakış açısını belirtiniz.


ANLATICI HAKİM ANLATICIDIR, 3.TEKİL ŞAHSIN AĞZINDAN ANLATILMIŞTIR.

İLAHİ BAKIŞ AÇISI VARDIR


1. Kitabınızdaki dört metinden hareketle bu eserlerin oluşmasını sağlayan, ait oldukları dönemin zihniyetini belirtiniz.

Edebiyatımız o dönemde Arap ve fars edebiyatının etkisi altına girmiştir. Bu yüzden edebiyatımıza yeni nazım şekilleri eklenmiş eserler bu nazım şekilleri ile oluşturulmuştur. Bu dönemde mesneviler önemli bir yer tutmaktadır. Uzun aşk hikâyeleri mesnevi nazım şekli ile oluşturulmuştur.

2. Dede Korkut Hikâyeleri’nden hareketle bir senaryo veya tiyatro metni yazılabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

YAZILABİLİR

3. Seyyid’in Meydan Okuması adlı metindeki savaş sahnesinin sizde canlandırdıklarını bir resim, şiir veya nesir hâlinde anlatınız.
.....

4.a) Okuduğunuz dört metni, kitabınızdaki Türeyiş Destanı’yla ve sınıfa getirdiğiniz günümüz hikâye ve roman örnekleriyle “tema, yapı, olağanüstü özellikler” yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

Benzerlikler:
 tüm metinlerde yapıyı olay örgüsü yer , zaman ve kişiler oluşturur. Olay bir anlatıcı tarafından anlatılır.  Öyküleyici ve betimleyici anlatım türü kullanılır.

Farklılıklar: TEMALARI FARKLIDIR. destan ve mesneviler manzum;    roman ve hikâye mensur ; dede Korkut, Battal name ve Danişment Name ise hem manzum hem mensur olarak yazılmışlardır.

b) Metinlerdeki temaların evrensel olup olmadığını tartışınız. Sonuçları belirtiniz.

EVRENSELDİR 
İNSANLIĞIN BAZI ORTAK DUYGULARI VARDIR BU METİNLERDEKİ TEMALARDA BUNLARLA PARALELDİR


5. Süheyl, Nevbahar’dan ayrı kalınca neler hissetmiştir? Onun yaşadığı ayrılık duygusunu açıklayınız.
Dünya başına yıkılmış, her yer ona zindan olmuştur. Aşık sevdiğinden ayrı kalınca can sıkıntısı ve ıstırap içinde kalır. Ondan başka bir şey düşünemez olur.

6. Nevbahar, Süheyl’den ayrı kaldığı zaman neler hissetmiştir?

Nevbahar da Süheyl gibi aynı duyguları hissetmiştir.

7. Çok sevdiğiniz birinin geleceğini haber alsanız neler hissedersiniz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

YORUM SİZİN


8. Metinlerde insana özgü gerçekliğin nasıl anlatıldığını ve bunun olay örgüsüyle ilişkisini belirtiniz.

İnsana özgü gerçeklikler kurmaca gerçeklik biçiminde anlatılmıştır.Olay örgüsü de buna göre şekillenmiştir.

DİĞER SAYFALARIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 
10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

18 yorum

sayfa 94-den 103"e kadar cevaplarmısınız lütfen

lütfen 94 ten 103 e kadar cevaplayın hem paylaşın diyonuz cewap wermiyorsunuz ......

lütfen 94 ten 103 e kadar cevaplayın ....

Bunların cevabı okul bitimce mi gelecek ôbür sayfaları yaptım ama bumdam sonrasını da koyarmısınız öğrencinin dilinden bi internet anlıyo bundan da mahrum etmeyiiiin.

102 cevaplarını yazarsanız çok seviniceğiz hiç bir sitede yok nolurya

102 den 112 ye kadar cevapları atar mısınız ???

cevapları açın anlama ve yorumlama kısmını aciilll?

Cevapları verirmisiniz lütfen

Cevapları verirmisiniz lütfen nnnn

Abi cevaplar?

Sayfa 99 un cevaplarını yazarmısınız lutfen??

102 sayfada 2bölüm cevapları acil

102 sayfa 2bölüm cevaplar

sayfa 102lütfen cevaplarmısınız

Kitap biz de de var ama cevaplar olsaydı çok sevinirdik

abi özur dılerım kb yın

sayfa 99 ,102 ve 103 ü cevaplar mısınız

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!