25 Kas 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI,SAYFA 99

Reklamlar

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 99
SAYFA 99

1. Dânişmend Gâzi Destanı adlı metnin olaylarını ve olay örgüsünü belirleyip defterinize yazınız.

2. Anlatılan olayların gerçeklikle ilgisini sözlü olarak ifade ediniz.

Analtılan olaylar kurmaca gerçekliktedir. Yer yer  olağanüstülüklere de rastlanmaktadır.
3. Olay örgüsünden hareketle metnin temasını söyleyiniz.

KAHRAMANLIK TEMASI İŞLENMİŞTİR.

4. Sınıfta iki grup oluşturunuz. Birinci gruptan Dânişmend Gâzi Destanı’ndaki dönemin günlük hayatı ile ilgili unsurları, ikinci gruptan ise Dânişmend Gâzi Destanı’nın yazıldığı dönemin sosyal özellikleriyle metnin temasını karşılaştırmalarını isteyiniz. Ulaştıkları sonuçları seçtikleri grup sözcüleri vasıtasıyla
sınıfa açıklamalarını isteyiniz.

Olayın yaşandığı dönemde  Anadolu’da Hristiyanlar ile Müslümanlar arsında savaşlar yaşanmaktadır.

5. Günümüzde kahramanlık temasının her milletin kültüründe fazlasıyla işlenmesinin sebebi nedir?Buna göre Dânişmend Gâzi Destanı’nın temasının evrensel olup olmadığıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

KAHRAMANLIK TEMASI EVRENSELDİR.
6.
...
Çün melik Dânişmend bu mektûbı okıdı ve ol kavmi İslâm’a dâvet itdi, kimse cevâb virmedi. Bukez at depdi meydâna girdi, er diledi. Gürcilerden Evkas adlu bir kâfir meydâna girdi. Kılıç ile Melik’ehamle kıldı. Melik anun hamlesin redd eyledi. Nevbet Melike değdi, hemândem bir nâ’ra urup eyitdi:“benâm-ı Hüdâ, benûr-ı pâk-i Muhammed Mustafâ” diyüp Evkas’a bir kılıç ile urdı kim ir kaşına değin
iki pâre kıldı. Gürcilerden figan kopdı. Anı görüp cümle kâfirler bir gezden hamle kıldılar. MelikDânişmend bir nâ’ra ile urdı kim tamâmet kâfir çerisi serâsîme oldılar. Melik ejdehâ gibi... Bir sâatde
yidi yüz kâfiri kılıçdan kâfirleri hazân gibi yire dökerlerdi. Ceng arasında iken Nastor, Rûm çerisine işâret kıldı. Medâris-i laîn hîle idüp çağırdı kim “Nastor’ı esîr getürdük, kapuyı açın” didi. RuhbânlarArtuhi sanup geldiler Kapuyı açdılar...

Fahir İz’in Dânişmendnâme çevirisinden alınan yukarıdaki metinden hareketle eserin dil özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.

13. yüzyıl Oğuz Türkçesinin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Cümleler kısa ve anlaşılır ve anlatım akıcıdır. Hüküm cümleleri ağırlıklıdır. Fiiller ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Geniş tasvirlere rastlanmaz.

7. Dânişmend Gâzi Destanı’nda zaman ve mekânın anlatıldığı cümleleri tespit ediniz. Bunlarıdefterinize yazınız.

Zaman ve mekanla ilgili pek ayrıntılara yer verilmemiştir. Mekan Anadolu’dur. Geniş bir mekân seçilmiştir. Olay Tokat, Sivas gibi yerlerde geçer.

8. Metinden tasvirlere örnekler veriniz. Bu tasvirlerin metne katkısını belirtiniz.

“Ak sakallı pir, “Ya Artukî, başını kaldır. Tanrı’dan sana selam, sağlık ve inâyet erişti” dedi. Artukî başını kaldırdı. O pir elini ona doğru yaklaştırdı. Yaralarını sıvazladı. Artukî’nin yaraları iyileşti. Pir gözden kayboldu. Bir anda yeniden belirdi. Çerinin arasından Artukî’nin düşen kolunu getirmişti. Kolu yerine koydu. Dua okudu, Hak Teâlâ’nın isteğiyle kol eski hâline geldi. Artukî ayağa kalkıp çok şükretti. Dualar etti”
Olayın daha iyi anlaşılması için olay tasvirlerle süslenmiştir

DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

4 yorum

cevaplar yok ????

sayfa 99 102 ve 103 ün cevaplarını yazarmısın çok acil

cevaağ çok acil

2014 den beri neden koymuyorsunux acaba bu arda diğer cevaplar için tesekkur!er

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!