Tanzimat Dönemi Tiyatrosunun Özellikleri:

1. Dönem Tanzimat Tiyatrosunun Özellikleri

Modern anlamda tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.
1839-1856 yılları arasında Türk edebiyatına giren yeni türlerin içinde en önemlisi tiyatrodur.
Okuma-yazma oranının düşük olduğu o dönemde bir eseri sahnede sergilemek, halka ulaşmada çok daha kısa ve etkili bir yol olarak düşünülmüştür. 
Tiyatro, hem eğlence hem de eğitim aracı olarak kabul görmüştür.
Toplumsal konular ve ibretlik tarihsel olaylar tiyatrolarda ele alınmıştır.
Tanzimat Dönemi'nin ilk kuşak sanatçıları, tiyatroda estetik ve sanat kaygısı gütmemişler, halkı eğlendirerek eğitmeyi, sosyal konular üzerinde bir kamuoyu yaratmayı amaçlamışlar,sade bir dille de bu amaçlarını gerçekleştirmek istemişlerdir.
Tiyatrolarda; boş inançlar, yanlış Batılılaşma, görücü usulü ile evlenme, özenti, eski gelenekler, mirasyedilik eleştirilir.
Tiyatrolarda oyunlar çoğunlukla komedi, trajedi, dram ve melodram şeklinde yazılır.
Moliere, Shakespeare ve Corneille başta olmak üzere Batı tiyatrosu bu dönemde örnek alınmıştır.
Tiyatro eserleri teknik açıdan yetersizdir.
Tanzimat I Dönem tiyatro eserleri okunmak için değil sahnelenmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Tiyatroda Namık Kemal ön plana çıkar. Oyunlarında kahramanlık duygularını, vatan ve millet sevgisi ve idealistliği işler.
Batı kültür ve anlayışının toplumumuza yerleşmesi ve gelişmesinde, toplumsal yaşamımızın biçimlenmesinde Tanzimat Dönemi tiyatrocularının büyük katkısı olmuştur.
Tiyatro bir çeşit Türk toplumunu kökten sarsan Batı kültürünün sosyal ve siyasî hayatımızı yansıtan belge niteliği kazanmıştır.


II.Dönem Tanzimat Tiyatrosunun Özellikleri
 • Bu dönemde tiyatro şartlardan dolayı önemini yitirmiştir.
 • Tanzimat edebiyatının ikinci dönem tiyatro yazarları ise tiyatronun estetik ve edebî değer taşıyan bir tür olduğunu düşünerek, birinci dönemden farklı bir tiyatro anlayışı yaratmışlardır.
 • Daha ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlar, sahnelenmesi zor olan konuları işlemişler, "Okunmak için tiyatro" anlayışını getirmişlerdir
 • Tiyatrolarda uzun diyalog ve konuşmalara yer verilmiştir.
 • Tiyatrolarda dil ağırlaşmış dolayısıyla tiyatrolar, halkı eğitme amacı işlevinden uzaklaşmıştır.
 • Uzun diyalog ve konuşmalar da bu dönem tiyatrolarında görülen önemli bir özelliktir.
 • Abdülhak Hamit Tarhan, tiyatroda ön plana çıkar. Abdülhak Hamit Tarhan'ın oyunlarında olağanüstülükler ve süslü anlatım göze çarpar.
 • Tanzimat II. Dönem tiyatrosunda oyunlarda felsefi, İslami ve tarihi konulara ağırlık verilir.
 • Tanzimat II. Dönem tiyatrosunda dil oldukça ağırdır.
                        


Tanzimat dönemimde tiyatro türünde eser veren sanatçılar:
 • İBRAHİM ŞİNASİ
 • NAMIK KEMAL
 • AHMET MİTHAT EFENDİ
 • AHMET VEFİK PAŞA
 • RECAİZADE MAHMUT EKREM
 • ABDÜLHAK HAMİT
 • DİREKTÖR ALİ BEY
 • TEODOR KASAP
 • GÜLLÜ AGOP
Tanzimat döneminde sahnelenen tiyatro oyunları nerede , kimler tarafından sahnelenmiştir ?

Tanzimat döneminin koşullarına göre tiyatronun seyircisi Batı kültürüyle yakından ilgilenen küçük bir gruptan ibarettir. Bunun yanında pahalı bir eğlence olması, Türk kadınının sahneye çıkamaması gibi sebeplerden dolayı Türk tiyatrosu kısa zamanda gelişememiş, uzun süre sanatçı olarak Türk yaşam biçimini benimsemiş olan Ermeni azınlıktan yararlanmıştır. Sahneye Afife Jale 1919 yılında Müslüman Türk kadını olarak ilk kez "Yamalar" oyununda çıkmıştır.
                                           
İlk tiyatrolar, İtalyan ve Fransız girişimciler tarafından kurulmuştur. Hoca Naum, Hasköy, Şark ve Ortaköy tiyatroları ilk yerli tiyatrolardır. Daha sonra ilk ciddi tiyatro 1867'de kurulan yarı resmi Osmanlı Tiyatrosu'dur.

Uzun süre hizmet veren Osmanlı Tiyatrosu, Ahmet Mithat'ın, Çerkez Özdenler adlı dramının hürriyet duygularını aşıladığı bahanesiyle 1884'te II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır.Yazıya Tepkini Göster!

4 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar