30 Eki 2014

12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 71

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI 
SAYFA 71
Tema: Memlekete Hayranlık
Tarihî ifadeler: Zahir, viran
Temanın halkla ilişkisi: Tema doğrudan memlekete yönelmiştir. Bu şiirde memlekete romantik bir bakış açısı vardır.
Temanın daha önce ele alınıp alınmadığı: Tema daha önce Milli Edebiyat Döneminde ve sonra devamında ele alınmış bir temadır.

4. Bizim Memleket şiirinde tema ile başlık arasında nasıl bir ilişki kurarsınız? Bunun ahenk üzerinde bir etkisi var mıdır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Metnin başlığı temaya uygun bir başlıktır. Bu ikisi halk kültürüne yakın olduğundan şiirin ahengi de halk edebiyatı zevkine göre oluşturulmuştur.

5. Şiirdeki söz sanatlarını bularak bunların görevlerini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

İlk dörtlükte “İçinden tanırım ben o elleri” mısrasında eller sözcüğü ile insanlar kastedilmiştir. Burada mecaz-ı mürsel vardır. İkinci dörtlüğün tamamında memleket tabiatı abartılarak anlatılmış, mübalağa sanatı kullanılmıştır. Ayrıca “Baharlar yaratır kışın karından;” mısrasında a ve ı sesleri tekrarlarıyla aliterasyon sanatına başvurulmuştur, bahar ve kış arasında tezat sanatı kullanılmıştır. Üçüncü dörtlükte “Bir tasta yoğurur derdi, sevinci,” mısrasında dert ve sevinç hamura yahut yoğrulabilen bir nesneye belirtilmiştir böylece kapalı istiare yapılmıştır ve dert ile sevinç sözcükleri arasında tezat sanatına yer verilmiştir.. Son dörtlükte şair yerini yurdunu, toprağını aslan payına benzetmiştir. Böylece açık istiare kullanılmıştır.

6. Bu şiirde memleket manzaralarıyla ilgili hangi anlatım özelliklerini görmektesiniz? Açıklayınız.
Şiirde memleket manzaraları büyülü, şifalı topraklarmış gibi anlatılmıştır. Buradaki manzara tasvirlerinde öznel anlatım söz konusudur. Betimleyici anlatım ağırlıktadır.

7. Bizim Memleket şiirinden hareketle Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerin dil ve söyleyiş özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yorumlayınız.
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir dilde sadelik ve yalınlıktan yanadır. Biçim ve söyleyiş olarak halk edebiyatı şiir geleneğinden yararlanılmaktadır. Seslerin akışı, kafiye ve redifler, aliterasyonlar ile ahenk sağlanmaya çalışılmıştır. Hece ölçüsüyle yazılan şiirler ritmini bu özelliğinden ve duraklarından yararlanarak elde etmiştir. Anlamda kapalılık istenmemiş, dışa dönük ve açık şiirler kaleme alınmıştır.
 www.edebiyatfatihi.net 

8. Bizim Memleket şiirindeki ahenk unsurlarını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Şiirin ses akışını belirleyiniz.
Şiir temasına uygun olarak vurgulara, bir ritme ve duraklara sahiptir. Bu akış şiirin anlatımına güç katmaktadır.
 www.edebiyatfatihi.net 
b. Şiirin ölçüsünü bularak bunun şiirdeki görevini açıklayınız.
Şiir 6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu ölçü sayesinde şiir belli bir ritme ve ahenge kavuşmuştur.

9. Bizim Memleket şiirinin ifade ettiklerini düşündüğünüzde günümüzde bu tarz şiirlere rastlanıp rastlanmadığını açıklayınız. Tespitlerinizi sınıfta sözlü olarak ifade ediniz.
Günümüzde bu tarz memleketçi şiire fazla rastlanmamaktadır. Günümüz şiiri daha bireysel temaları ele alır ve insanın iç dünyasına yönelir genellikle.

10. Şiirde, millî duyarlılığa ait hangi unsurlara yer verilmiştir? Sorgulayınız.
Şiirde milli duyarlılık vatan ve memleket kavramlarıyla somutlaştırılmıştır. Memleketin üretim koşulları, doğasının büyüleyiciliği ile kutsal bir yer olduğu ve uğruna can verilebileceği belirtilmiştir.
11. Bizim Memleket şiirindeki halk edebiyatı unsurlarını bulunuz. Bunları defterinize yazınız.
Şiirin ölçüsü ( hece ölçüsü ) ve dili, şiirde daha çok yarım ve tam uyak kullanılması, koşmalara benzer coşkun bir doğa tasviri, son dörtlükteki yiğitçe anlatış birer halk edebiyatı unsurudur.
12. Bizim Memleket şiiri hangi geleneğin izlerini taşımaktadır? Bu gelenek etrafında edebî akımlardan
da yararlanılmış mıdır? Sebepleriyle anlatınız.
Bu şiir halk edebiyatı şiir geleneğinden yararlanılarak yazılmıştır. Bu gelenek etrafında edebi akımlardan romantizm ve az da olsa realizmden yararlanılmıştır. Şiirin doğa tasvirleri ve memleket gerçeklerini anlatması onu realizme, fakat gerçekliğe duygusal olarak yönelinmesiyle romantizme yaklaştırmıştır.
Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!