30 Eki 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA CEVAPLARI SAYFA 74

Reklamlar

Sayfa 74


3. İncelediğimiz metnin ana düşüncesi ne olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Türkçenin ve Türkçe öğrenmenin önemi

4. Esere dinî ve millî özellikler kazandıran unsurları sözlü olarak ifade ediniz.

metinde bir hadis örneği vermesi dini, Türkçe'yi övmesi Türkçe üzerinde durması milli unsurdur


5. Yazar, kitabını nasıl meydana getirmiştir?

metinde şu şekilde açıklamıştır.
     Ben onların en uz dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum hâlde onların şehirlerini, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarını, dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım.
6. Yazarın yaşadığı çağı göz önünde bulundurarak birçok boyun adını saydıktan sonra eserinin adına Türk sözünü dâhil etmesinin nedenini açıklayınız.

Milli  değerleri önemsemesi ve boyları genel bir hitapla ifade etmesinden dolayı


7. Divanü Lügâti’t-Türk hakkındaki araştırmanın sunumunu sınıfta yapınız. Sunularınızda öz bilgileri vermeye dikkat ediniz.

gerekli bütün bilgiler için tıklayınız


8. a) Dilin önemine dair bulduğunuz ve renkli kartonlara yazdığınız özlü sözlerden bir kısmını sınıfta sununuz.

özlü sözler için tıklayınız

b) Kitabınızda Divanü Lügâti’t-Türk’ten alınan atasözlerini okudunuz. Bu sözlü edebiyat ürünleriningünümüze taşınmasında eserin önemini açıklayınız.

 Eser bu sözlü ürünleri yazıya aktarılmasından dolayı atasözlerinin yok olmasını engellemiş ve günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

c) Edindiğiniz bilgilerden hareketle Divanü Lügati’t-Türk’ün edebiyatımızdaki yerini ve değerini aşağıya yazınız.

9. Araştırmalarınızdan hareketle Atatürk’ün Türk dili hakkındaki görüşlerini Divanü Lugâti’t-Türk adlı eserle de ilişkilendirerek yorumlayınız.

Divanü Lûgati’t-Türk her şeyden önce bir Türkçe-Arapça sözlüktür.  O, üstün bir milletin mensubu olduğuna inanan; gönlü Türklük sevgisiyle dolu; zihni, Türk milletinin ve çeşitli Türk boylarının, Türkçenin ve çeşitli kollarının, Türk edebiyatının ve folklorunun, Türk düşüncesinin ve yaşayış tar zının, Türk efsane ve destanlarının, nihayet Türk ülküsünün bilgi ve şuuruyla donanımlı bir Türk milliyetçisi idi. İşte bütün bu duygu, sevgi, bilgi, inanç ve ülkü Kaşgârlının eserine aksetmiş ve Divanü Lûgati’t-Türk’ü basit bir sözlük olmaktan çı kararak, birçok konuda küçük serpintiler halinde de olsa, o zamanki Türklük bilgisinin bir el kitabı haline getirmiştir. Atatürk de Türk diline çok önem vermiş ve dilimizin korunması çeşitli çalışmalar yapmıştır.Sonuç olarak her ikisi de Türkçeye büyük önem veren iki çok önemli kişidir.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!