22 Eki 2014

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI, NOVA CEVAPLARI ,SAYFA 63

Reklamlar

Sayfa 63
1. Üç gruba ayrılınız. Gruplar hâlinde metinleri okuyup inceleyiniz. Metinlerin dil ve tema özelliklerini kendi aranızda tartışınız ve tartışma sonuçlarını bir grup sözcüsü aracılığıyla sınıfta paylaşınız. Metinler arasındaki dil ile tema benzerliklerini ve farklılıklarını bir öğrenci tahtaya yazsın. Özellikle dildeki değişimin nedenleri üzerine düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İncelemelerinizden hareketle medeniyetin dil üzerine etkileri konusunda kısa bir metin yazınız. Yazdığınız kompozisyonlardan birkaç tanesini sınıfla paylaşınız.
2. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslam uygarlığı arasındaki etkileşim hakkındaki düşüncelerinizi yukarıdaki metinlerden hareketle söyleyiniz.
Kültür dediğimiz şey geçmişten günümüze getirdiğimiz maddi ve manevi her şeydir. Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra her ne kadar Arap ve  Fars kültürlerinden etkilendilerse de milli ve manevi öğelerinden kopmamışlardır. Geçmişten getirdikleri kültürel özellikleri İslam ( Arap / Fars) kültürü ile yoğurmuşlardır.

3. Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle Türkçede de birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklere Kutadgu Bilig’den örnekler veriniz.
İslam etkisinde yazılan Kutadgu Bilig’de dini terimlere yer verilmiştir.
Metindeki dini terimler
Tanrı
Yaratan,
Rabb
Kadir,
Yarat-


4. İslamiyeti kabul eden Türkler günlük hayatlarını büyük ölçüde dinin yönlendirmesiyle şekillendirdiler. Batı uygarlığını model aldığımız günümüzde, gündelik hayatı şekillendiren anlayış nasıldır? Konu ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Modern dönemde aklın ve bireyin egemenliği esastır. Model aldığımız Batı uygarlıklarının temel anlayışı da bu yöndedir. Günümüzde günlük yaşamımızı şekillendiren temel öğeler de akılcılık / bireyselcilik / bilimsellik / Modernizm

5. Türklerin İslamiyeti kabulüyle sosyal, siyasi ve kültürel hayatlarında ne tür değişiklikler olduğuyla ilgili yaptığınız araştırma sonucunda hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.


6. Türklerin Batı uygarlığını benimsemelerinden sonra hangi nazım şekillerini kullandıklarına dair yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONE , TERZARİMA, TRİYOLE vs.

 https://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/20142015-nova-yayinlari-10sinif_14.html

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!