11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (Klasik-Yepyeni)

Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı sorularını ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Yazılı sınav; 11.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı giriş ve hikaye üniteleriyle dil bilgisi konuları olan cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretlerini içeren 10 klasik sorudan oluşuyor.

➧Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıdan güvenle indirebilirsiniz...

EDEBİYAT FATİHİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Üç sene evvel bizim ağa dere boyundaki ufak tarlamıza sahip çıkar oldu. Bağırdık çağırdık, fayda etmedi. Oğlan sakat, bende de derman yok, hakkımızı kendimiz arayamadık. Mecbur olduk hükümet kapısına düşmeye. İki sene mahkememiz sürdü. Bizim tapumuz filan yoktu ama bütün köylü o tarlanın bize dededen kaldığını bilirdi. Bunu soran olmadı, ağa yalancı şahit dinletti, mahkemeyi kazandı. Mahkeme sürerken benden kafakağıdımı istediler, nereden bulayım? Askerden döneli devlet kapısına işim düşmemişti; aradım aradım yok…

  1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
Metinde hangi toplumsal sorun işleniyor?

Temel Çatışması


Anlatıcı ve bakış açısı

Metin hangi hikâye anlayışını yansıtıyor?

Değirmen, Ses, Kağnı gibi hikâye kitapları da bulunan bu metnin yazarı?
 edebiyatfatihi.netSORULARIN AYRINTILI ÇÖZÜMÜNÜ AŞAĞIDAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİN...2. Aşağıdaki edebi akımlar tablosunda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

3. 1923-1940 Cumhuriyet Dönemi hikâyesinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.


4. Aşağıdaki metinlerde kullanılan anlatım tekniklerini bulup yazınız.

a) “Yüzü yanıyordu. Elini yanağına götürdü. Başındaki ağırlık artmıştı. Annem gibi benim de bir yerime inecek bir gün. Ben dayanamam. Bu kızı doğuracağıma Allah canımı alsaydı.
Gider şimdi onu uyandırır, sıkıştırırım. Uyku sersemliğiyle her şeyi söyler. Söyletirim. Benim elimden kurtulamaz o. Anasıyım. Hakkımdır. Sekiz sene ben ona hem analık hem babalık
ettim.” (Peyami Safa-Yalnızız) (…………………………………………….)

b) Ödül alanlar açıklanmış. Bunlardan biri Maliyeci Aziz Bey. Hiç evlenmedi. Bakanlıkta müsteşarlığa kadar yükseldi. Tüm yakınlarını kaybetti. Yaşı doksanı geçti. Mesleğinde meşhurdu. Gençken siyasaldan, iktisattan davetler alır, konferanslar verir, ders anlatırdı. Şimdi yaşlandı, bir köşede unutuldu
(Mustafa Kutlu, Sıradışı Bir Ödül Töreni) (…………………………………………….)

c) Cevdet:
— Sana bir muavenette bulunabilir miyim Mürşit, dedi.
— Geçti, dedim. Bu tesadüf bir iki sene evvel olsaydı belki eski arkadaşa bir iyilik edebilirdin. Fakat şimdi.. Ölüler gibiyim… Hiçbir şeye ihtiyacım yok… Yuvarlanıp gidiyoruz. (…………………………………………….)

5. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
  •  Hikaye ve romanlarda ………………………………………… tekniği; bilinç akışı, iç konuşma ve diyalog şeklinde olabilir.

  • ……………………………………………… bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikayeler yazmış bir sanatçıdır.
  • Durum hikayesinin edebiyatımızdaki ilk temsilcileri Sait Faik Abasıyanık ve…………………………………………………………………….’dır
  • İnsan gerçekliğini toplumsak yönüyle değil psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girildiği hikaye çeşidi …………………………………………………………………
  • Sadri Ertem, Samim Kocagöz ve Sabahattin Ali ........................................... anlayışını benimseyen eserler verdi.
  • ......................................... bir edebî eserde birbirine karşıt unsurların, karakterlerin bir arada anlatılması, sergilenmesi durumudur.
  • Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Grev gibi hikaye türündeki eserlerin yazarı …………………......
  • Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra …………………………… konur.
  • “Buz gibiydi dışarısı.'' cümlesinde altı çizili öge …………………………………………. 
  • ……………………………….. hikayelerde dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılır, anlatıcı birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
6. Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarlarını tabloya yazınız.


ESER
YAZARI
ESER
YAZARI
Son Kuşlar, Semaver
Önce Ekmekler Bozuldu
Mendil Altında, Otlakçı
Korkuyu Beklerken
Memleket Hikayeleri
Troya’da Ölüm Vardı
Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur
Değirmen
Merhaba Akdeniz
Olağan İşler


7. Tablodaki verilen 1940-1960 arası Cumhuriyet Dönemi hikâye anlayışlarının üç özelliğini ve iki temsilcisini yazınız.
Modernist Hikâyelerin Özellikleri
Milli ve dini duyarlılığı yansıtan 
hikâyeler
Temsilcileri:
Temsilcileri:


8. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
· Denizin hemen kıyısındaki bir tepenin yamacındaydı evimiz.

· Hâlâ Kozlu'daki o evi ve o dalga seslerini özlemin içimi sızlatan acısıyla anımsarım.

· Kültürlü bir birey için okumak ve sürekli kendini geliştirmek en temel ihtiyaçlardandır.

9. Orhan Kemal’in Gurbet Kuşları adlı romanından alınan aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

— Ne dikiliyorsun burada ( )
Bir polis. Çatık siyah kaşlarında terli bir öfke.
Ürktü polisten ( )
—Ben mi?
( )Hayır ( )baban ( )
— Bubam mı ( ) İflahsızın Yusuf dirler ( ) köyde kaldı. Anam sizlere ömür de kardaşlarımın yanında kaldı. Bu yıl da ben çıktım gurbete ( )
Alaycı bir kalabalık, bir şehirli kalabalığı çevreleyivermişti:
—Yaa ( ) başın sağ olsun ( )

10. Aşağıdaki parçada yazım yanlışı bulunan kelimeleri belirleyerek bunların doğrusunu yazınız.

“Bin Bir Gece Masalları” Ortaçağ’da yazıya aktarılmış Ortadoğu’nun sözlü geleneğine en önemli edebi eserlerden biridir. Kitap Şehrazat’ın fars kralı olan kocası Şehriyar’a anlattığı masallardan oluşmaktadır. Şehrazat, kralın her şafak vaktinde idam edilen daha önce ki eşleriyle aynı kaderi paylaşmak istemediği için krala her gece bir masal anlatmaya başlar.

Not: Süre bir ders saatidir, her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. Başarılar

UYARI: Bu soruların tüm hakkı Youtube/Edebiyat Fatihi ve www.edebiyatfatihi.net sitesine aittir. Aynen veya değiştirilerek hiçbir yerde yayınlanamaz.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar