10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı  Soruları ve Cevapları, 2019-2020


Sitemize edebiyat öğretmeni Gafur Giray Mengeç  tarafından gönderilen 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı soruları ve cevaplarını yayınlıyoruz. 2019-2020 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin yeni müfredatına göre hazırlanan bu kaliteli yazılı sorusu ve cevap anahtarı için kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz... Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan soruları ve cevapları direkt indirebilirsiniz...

www.edebiyatfatihi.net

TUZLA MES.VE TEK. ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞT-ÖĞRT. YILI 
1.DÖNEM 1. YAZILI
A GRUBU 

1) Tarihî bir olayın, bir şiire konu olması, edebiyat-tarih ilişkisi çerçevesinde nasıl değerlendirilebilir?(10p)


2) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir?(10p)


3) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü döneme ait ürünler nelerdir?(10p)


4) Aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi dönemine ait olduğunu yanlarına yazınız.(10p)
              -A-                                                                               -B-
      Bilge Bögü yunçıdı                                     Yağmur yağar mor sümbüller bitirir.
      Ajun Anı yunçıdı                                         Yel estikçe kokuların getirir                              
      Erdem eti tınçıdı                                           Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur
      Yerke tegip sürtülür                                      Karışmış güllere çimenin dağlar.

                                                                         -C-
                                                      elimden tut yoksa düşeceğim
                                            yoksa bir yıldızlar düşecek
                                            eğer şairsem beni tanırsan
                                            yağmurdan korktuğumu bilirsen
                                            gözlerin aklıma gelirse…

5) Dede Korkut Hikâyeleri'nin özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 P.)
6) O sabah erkenden uyandı. Tam kapatmadığı perdelerden günün taze ışıkları odasına sızıyordu. Ne güzel, hava mis gibi olmalıydı. Doğruldu, pencereye yöneldi. Bahçesindeki cennet elbisesini giymiş ağaçlar, adını bilmediği çiçekler yeni uyanmış gibi mahmur ama tüm güzelliğiyle artık kırkına merdiven dayamış adama gülümsüyor gibiydi. "Yaşasın!" diye bağırdı. İçi kıpır kıpır olmuştu. Tabiata uzun zamandan sonra yeniden can gelmişti. Pırıl pırıldı her yer. Ağaçlar, baharla birlikte huzurun rengini yansıtırken yüreğine, bir kıpırdanma olurdu onda hep. 

Derin bir nefes çekti, soludu bu huzur anlarını. Tabiatın bu ruha sevinç dolduran havasına serçeler eşlik etti. Ona güzel nağmelerle "günaydın" dediler. İçeriden eşinin sesini duydu…

6) Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız.(10p)

  • Olay örgüsü:
  • Kişiler:
  • Yer:
  • Zaman
7) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p) 

(.....) Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı alfabelerdendir.
(.....) Türk edebiyatında 15.yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır.
(.....) Kerem ile Aslı hikayesi mesnevi türünde yazılmıştır.
(.....) Kök Türk yazıtları İslamiyet öncesi döneme aittir.
(.....) Halk hikayelerinin anlatımında şiir ve müzik; nazım ve nesir iç içedir.

8) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
a)Türk edebiyatında batılı anlamda ilk öyküler ………………………. Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
b) Leyla vü Mecnun, Hüsn ü Aşk gibi eserler ……………………………………..……..…….türünde yazılmış aşk hikayeleridir.
c) Dini temalı kahramanlık içeren halk hikayelerine ……………………….………………………….. örnek verebiliriz.
d)Edebiyat;………………………………. ,…………………………… gibi bilimlerden yararlanır.
e)Türkler İslamiyet’in kabulü ile ………………. alfabesini kullanmışlardır.

9) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p)
Şehirler de giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Yaşadığımız Ev de bundan nasibini alacaktı. Sonra adeta bir yorgunluk his ettim. Akşam ki yemekten olacağını düşündüm. Ama sonra uzun süredir yaptığım ve sayısı otuzbeşi bulan mekik hareketi aklıma geldi.

10) Aşağıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)

Mühendisler ( ) hekimler ve doğa bilimciler normal( ) şairler( ) ressamlar( ) yazarlar ve müzisyenler normal dışı insan olarak mı görülürdü bir zaman( )
BAŞARILAR DİLERİZ… 

Salih CANDEMİR     Derya Erdem ŞAHİN   Gafur Giray MENGEÇ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

                                                               

CEVAP ANAHTARI

1) Tarihî bir olayın, bir şiire konu olması, edebiyat-tarih ilişkisi çerçevesinde nasıl değerlendirilebilir?(10p)

Cevap: Edebî eserlerde zaman zaman tarihî konular işlenmiştir. Bu şiirde de görüldüğü gibi edebiyatın tarihe yaklaşımı, edebiyatın doğası gereği özneldir. Şair ve yazarlar, tarihî konuları bilgi vermek için değil, bir " estetik etki" oluşturmak için ele almıştır.

2) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir?(10p)
Cevap: Dini hayat 2p, Dil Anlayışı 2p, Dil Coğrafyası 2p, Kültürel Farklılık 2p, Sanat Anlayışı 2p.

3) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü döneme ait ürünler nelerdir?

Cevap: Sav 2p, Sagu 3p,Koşuk 3p, Destan 2p


4) Aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi dönemine ait olduğunu yanlarına yazınız.(10p)

a) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (3 p.)
b) İslamiyet’in Etkisindeki Türk Edebiyatı (3 p.)
c) Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı (4 p.)

5) Dede Korkut Hikâyeleri'nin özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 P.)
Cevap:

a) Eser, bir önsöz ile12 hikâyeden oluşur.
b) Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir.
c) Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır.
d) Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır.
e) Hikâyelerde Oğuzlar'ın çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri
yer alır.
f) Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır.
g) 15. yy'da yazıya geçirilmiştir.
h)Eserin yazarı belli değildir.
I) Nazım ile nesir iç içedir.
i) Azerî Türkçesi ile oluşturulmuştur.

6) Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız.(10p)

Olay örgüsü  4p

  • Adamın uyanması, baharla birlikte tabiattaki gelişmeleri izlemesi
  • Baharın gelmesiyle çok mutlu olması
  • İçerden eşinin  sesini duyması
Kişiler Adam, adamın eşi, serçeler
Yer: Adamın evi  2 p.
 Zaman: Bahar mevsimi, bir sabah vakti

7)Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)HER SORU 2 PUANDIR. 

(..D...) Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı alfabelerdendir.
(..Y...) Türk edebiyatında 15.yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır.
(..Y...) Kerem ile Aslı hikayesi mesnevi türünde yazılmıştır.
(...D..) Kök Türk yazıtları İslamiyet öncesi döneme aittir.
(..D...) Halk hikayelerinin anlatımında şiir ve müzik; nazım ve nesir iç içedir.

8)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)HER SORU 2 PUANDIR..
a)Türk edebiyatında batılı anlamda ilk öyküler ……………TANZİMAT…………. Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
b) Leyla vü Mecnun, Hüsn ü Aşk gibi eserler …………MESNEVİ………………..……..…….türünde yazılmış aşk hikayeleridir.
c) Dini temalı kahramanlık hikayelerine ………HZ ALİ CENKNAMELERİNİ…….. örnek verebiliriz.
d)Edebiyat;…TARİH……. ,………SOSYOLOJİ… gibi bilimlerden yararlanır.(PSİKOLOJİ,FELSEFE,COĞRAFYA ,PSİKİYATRİ..)
e)Türkler İslamiyet’in kabulü ile ……ARAP…………. alfabesini kullanmışlardır.

9)  Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p)HER YANLIŞ 2 PUANDIR.

 Şehirler de giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Yaşadığımız Ev de bundan nasibini alacaktı. Sonra adeta bir yorgunluk his ettim. Akşam ki yemekten olacağını düşündüm. Ama sonra uzun süredir yaptığım ve sayısı otuzbeşi bulan mekik hareketi aklıma geldi.

10) Aşağıdaki metinde ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)

       Mühendisler ( , )2P. hekimler ve doğa bilimciler normal( ; )2P. şairler( , )2P. ressamlar( , )2P. yazarlar ve müzisyenler normal dışı insan olarak mı görülürdü bir zaman( ?  )2P.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar