13 Kas 2018

10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2018-2019-II

Reklamlar

10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı  Soruları ve Cevapları, 2018-2019, Yeni Müfredat Yazılı Soruları ve Cevapları, İndir


Sitemize edebiyat öğretmeni Gafur Giray Mengeç  tarafından gönderilen 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı yazılı soruları ve cevaplarını yayınlıyoruz. 2018-2019 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin yeni müfredatına göre hazırlanan bu kaliteli yazılı sorusu ve cevap anahtarı için kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz... Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan soruları ve cevapları direkt indirebilirsiniz...

www.edebiyatfatihi.netTUZLA MES.VE TEK. ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2018-2019 EĞT-ÖĞRT. YILI 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


SORULAR

1) Türklerin İslam’ı kabul etmesi Türk edebiyatını nasıl etkilemiştir? (10p.)

Cevap:


2) Türk edebiyatının ana dönemleri kaça ayrılmaktadır? Yazınız.(10p)

Cevap:

3) Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız.(10p)

Cevap:

4) Aşağıdaki şiirleri dil özellikleri bakımından değerlendiriniz.(10p)

I)  Kızıl sarıg arkaşıp                     II) Yunus okur diller ile                 III)Açıldı bağçe-i reng ü büda bar-ı bahar
   Yipkin yaşıl yüzkeşip                     Ol kumru bülbüller ile                   Pür etti gülşeni hep tuhfe-i diyar-ı bahar.
   Bin bir kerü yörkeşip                      Hakk’ı seven kullar ile
   Yalnguk anı tanglaşur                     Çağırayım Mevla’m seni

Cevap:

5) Mesnevi türüyle ilgili iki özellik yazınız. (10p)

Cevap:


6) Emel, köyde yaşıyordu. Babası bir gün "Haydi, şehre göçüyoruz!” dedi. Toplandılar. Göçlerini hazırladılar. Kamyonla yola çıktılar.Aylardan eylüldü. Emel hayatında hiç şehir görmemişti. Çok merak ediyordu. Şehre geldiler. Geniş caddeler, yüksek binalar, binlerce araba, trafik ışıkları, belediye otobüsleri, dolmuşlar hepsi bir aradaydı. Şehirden ilk zamanlarda korkuyordu. Ama kısa zamanda alıştı. Okula başladı. Arkadaşlar edindi. Sinemaya gitti. Belediye otobüslere bindi. En çok da belediye işçilerinin çöplerini kapının önünden almalarına çok sevindi. Çünkü; köyde çöpleri uzak yerlere dökmek görevi onundu.

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız. (10p)

Olay Örgüsü:Kişiler:


Mekan:


Zaman:

7) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
  • (.....)Din,Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
  • (.....)Hz.Ali Cenknameleri Türk destan geleneğinin devamı olup kaynaklarını İslam tarihinden almıştır.
  • (.....)”Dede Korkut” hikayelerinin yazarı Fuat Köprülü’dür.
  • (.....) Mesnevi türünün İslamiyet’ten önceki karşılığı romandır.
  • (.....)”Kutadgu Bilig”, Karahanlı Dönemi’ne ait eserlerdendir.

8)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)

a)Kök Türkçe,Uygurca ve Karahanlı Türkçesini kapsayan Türkçenin tarihi döneminin adı ………………………………. dir.
b)Sav ,sagu ,koşuk gibi ürünler Türk edebiyatının …………………………………………….. Dönemi’ne aittir.
c) ………………………………………………… , destan geleneğinden halk hikayelerine geçiş döneminin ürünüdür.
d) Aşk temalı halk hikayelerine …………………………………………………. örnek verebiliriz.
e)Halk hikayeleri …………….. ve ……………. karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere anlatılır.
9) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p)

      Yine bir ilk bahar akşamı…havada tatlı bir esinti vardı.Kardeşimde bunun etkisinde kalarak yine hayale dalmıştı.İnsanın geçmişte ki güzellikleri unutması zor oluyor.Hele bir de Çocukluk hatıraları olursa.

10) Aşağıdaki parçada ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)

      Kızından söz edebildiğine sevindiği her halinden belli olan Ramiz (    ) (   ) Kızımı alacak adam ona bir kraliçe gibi davransa iyi eder (   )Yoksa (    ) (   )

BAŞARILAR DİLERİZ…


Salih CANDEMİR     Derya Erdem ŞAHİN        Gafur Giray MENGEÇ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

CEVAP ANAHTARIDIR.                                                                                                                          
1)       Türklerin İslam’ı kabul etmesi Türk edebiyatını nasıl etkilemiştir?
Cevap:Türklerin İslam’ı kabul etmesi Türk edebiyatında ciddi bir değişim yaşanmasını sağlamıştır.Arap alfabesine geçilmesi,İslamiyet sonrası Türk edebiyatının oluşması dinin etkisiyledir.Arapça ve Farsça sözcük kullanımının artması dini öğelerin kullanılması ve özellikle divan edebiyatının ortaya çıkmasında İslam dininin kabul edilmesi etkili olmuştur.

2) Türk edebiyatının ana dönemleri kaça ayrılmaktadır?Yazınız.(10p)

Cevap: 3 dönem. İslamiyet Öncesi,İslamiyet etkisi,ve Batı edebiyatı

3) Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız.
Cevap:Göktürk 2p ,Uygur 2p , Arap2p , Latin2p ,Kiril 2p

4)  Aşağıdaki şiirleri dil özellikleri bakımından değerlendiriniz.(10p)
  
Cevap:

 İlk şiir, eski Türkçeyle söylenmiştir. Kelimelerin çoğu günümüzde kullanılmamaktadır veya değişmiştir.
II. şiirin dili, günümüz Türkçesine yakın olsa da söyleyiş tarzı farklıdır.Sade bir Türkçedir.
III. şiirin dili oldukça ağırdır. Yabancı kelimeler dikkat çekmektedir.

5)       Mesnevi türüyle ilgili iki özellik yazınız. (10p)

Cevap:  Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir.  İran edebiyatından alınmıştır. İran edebiyatında Firdevsî’nin Şehname’si
ünlüdür.  Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir.
 Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır.  Konularına göre sınıflandırılırlar: aşk, din ve tasavvuf, ahlâk ve öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzelleri, mizah.  İran edebiyatından alınmış nazım şeklidir.  Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir (beyit sayısı sınırsızdır). 20-25 bine kadar çıkabilir.  Mesnevi de bölümlerden oluşur: Önsöz, tevhit, münacat, naat, miraciye, 4 halife için övgü, eserin sunulduğu kişiye övgü, yazış sebebi, asıl konu, sonsöz.  Mesnevide her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd ee …  Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserler grubuna (bugünkü anlamıyla setine) “hamse” denir.  Mevlânâ, Fuzulî, Şeyhî, Nabî ve Şeyh Galip (Hüsn ü Aşk) önemli hamse şairlerimizdir.

6)       Yukarıdaki metni   dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız.(10p)

Olay örgüsü  4p

Emel’in köyden şehre göç etmesi.Şehir hayatına alışması.Okula gitmesi,arkadaşlar edinmesi.
Kişiler 2p

Emel ,babası vs.
Yer 2p

Köy-Şehir.
 Zaman 2p

Eylül  

7) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)HER SORU 2 PUANDIR.
 (..D...)Din,Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
(.D...) Hz.Ali Cenknameleri Türk destan geleneğinin devamı olup kaynaklarını İslam tarihinden almıştır.
(..Y...)”Dede Korkut” hikayelerinin yazarı Fuat Köprülü’dür. 
 (..Y...) Mesnevi türünün İslamiyet’ten önceki karşılığı romandır.
(..D...)”Kutadgu Bilig”, Karahanlı Dönemi’ne ait eserlerdendir.

8) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
a)Kök Türkçe,Uygurca ve Karahanlı Türkçesini kapsayan Türkçenin tarihi döneminin adı …ESKİ TÜRKÇE dir.2P
b)Sav ,sagu ,koşuk gibi ürünler Türk edebiyatının …İSLAMİYET ÖNCESİ….. Dönemi’ne aittir.2P
c) ……DEDE KORKUT……… , destan geleneğinden halk hikayelerine geçiş döneminin ürünüdür.2P
d) Aşk temalı halk hikayelerine …KEREM İLE ASLI…. örnek verebiliriz.(TAHİR İLE ZÜHRE,ARZU İLE KAMBER)2P
e)Halk hikayeleri …NAZIM….. ve …NESİR…. karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere anlatılır.2P

9) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p) HER YANLIŞ 2 PUANDIR.


      Yine bir ilk bahar akşamı…havada tatlı bir esinti vardı.Kardeşimde bunun etkisinde kalarak yine hayale dalmıştı.İnsanın geçmişte ki güzellikleri unutması zor oluyor.Hele bir de Çocukluk hatıraları olursa.

10) Aşağıdaki parçada ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)

      Kızından söz edebildiğine sevindiği her halinden belli olan Ramiz ( :   ) ( “  ) Kızımı alacak adam ona bir kraliçe gibi davransa iyi eder ( .  )Yoksa (… ) (  “ )      

HER İŞARET 2 PUANDIR.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!