Zarf-Fiil Nedir? Kerem İle Aslı Halk Hikayesindeki Zarf-Fiiller Nelerdir?
Fiillerden türeyen ve cümlede zarf görevi alarak yüklemde bildirilen işin zamanını, yapılış biçimini, sebebini veya amacını gösteren, bazen de kelime ve cümleler arasında bağlama görevi üstlenen sözcüklere zarf fiil denir.

Zarf-fiiller (bağ-fiil-ulaç) fiillere getirilen  “-ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında” ekleri ile yapılır.Kerem İle Aslı Hikayesindeki Zarf-Fiiller

Hikayeden seçtiğimiz aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimeler zarf-fiildir. edebiyatfatihi.net

 • Sultan, bir adamın verdiği fidandan olan elmayı yerken birbirlerine söz verirler.
 • Bir gün arkadaşı Sofu ile Zengi’ye gittiğinde bir bahçede Kara Sultan’ı görür.
 • Mirza “Aslın nedir?” diye sorduğunda o da “kerem eyle “diye cevap verir.
 • Kerem, Aslı’nın annesinin dişçi olduğunu duyunca kılık değiştirerek Aslı’nın evine varır.
 • Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslı Han’a daha
 • eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü.
 • Kerem: “Davete icabet lazımdır.” deyip gül bahçesine geldi.
 • Kerem Aslıhan’ı görünce Hasene Hanım’ın ayağına düşüp tazim eyledi.
 • Kerem yine Hasene Hanım’a iltifat etmeyince Hasene Hanım Kerem’e dedi:
 • Hasene Hanım hemen gelip beye olanları baştan sona kadar nakledip “Ben o adamı tecrübe ettim, Hak âşığıdır,
 • Keşiş: “Ey Asvas yardımcı gıllas” deyip oradan evine gelip durumu karısına söyledi.
 • Bey arkasından bu kadar atlılar saldıysa da arayıp izini dahi bulamadılar.
 • Kerem bu haberi alınca bir kere daha ah edip beyin ayağına kapandı.
 • Bir gün Teke’ye vasıl olup bir kahveye indiler.
 • Yanlarında biraz ahbap gelip türkü niyaz ettiler.
 • Başın alıp çevresinden kaça gör.
 • Okuyup da manasını anla gör.
 • Kerem ertesi gün yola revan olup giderken sabaha yakın idi, başladı seher yeli esmeğe. Kerem:
 • Şu seher yeli ile sevdiğime bir selam göndereyim.” deyip aldı sazı eline bakalım ne dedi?
 • Yakın varıp esme zülfün teline,
 • Çözemeyince ateşli bir ah çeker. Yanıp kül olur. Aslı
 • ise Kerem’in dağılan küllerini saçıyla toplarken bir kıvılcım da onu tutuşturur.

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar