Aşk-ı Memnu Romanı Oluşmasına İmkan Veren Zihniyet, Bağlı Olduğu Gelenek ve Edebi Akım Nedir?

Zihniyeti:

Servetifünun sanatçıları II.Abdülhamit'in baskıcı ve sansürcü yönetim anlayışı dönem sanatçılarını sosyal ve siyasi konulardan uzaklaşmaya sevk etmiş, sanatta zevkin, estetiğin benimsenmesine eserlerde bireysel temaların işlenmesine neden olmuştur.

Bağlı Olduğu Gelenek:

Aşk-ı Memnu, roman geleneğinin devamıdır. 

Edebi Akım:

Romanda realizm akımının etkileri vardır. Başarılı ruh çözümlemeleri ve tasvirler bunu göstermektedir.
Aşk-ı Memnu zihniyeti, geleneği ve edebi akımı

Romanın Edebiyatımızdaki Yeri ve Önemi

Aşk-ı Memnu romanı, Batılı romanlarla eşdeğer sayılabilecek teknikle kaleme alınmış bir olgunluk eseri olmasının yanı sıra, kadın keşfedildiği ilk roman olma özelliği taşır. 

Halit Ziya Uşaklıgil, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının Tanzimat’tan sonra ikinci dönemi olan Servet-i Fünun Edebiyatı’nın (Edebiyat-ı Cedide’nin) en önemli, en usta romancısıdır. 

Türk romancılığında Halit Ziya adı, son derece önemlidir. Çünkü Halit Ziya’dan önceki Türk romanları olaya ve maceraya dayanan, faydayı esas alan, özentisiz bir üslupla yazılmış, sağlam bir teknikten yoksun eserlerdir. İşte Halit Ziya bu basit ve kaba romancılığa son vermiş, kahramanların iç dünyalarını, duygularını ayrıntılı olarak tahlil eden, insan-çevre ilişkisine önem veren, kompozisyon bütünlüğü olan, sağlam bir teknikle yazılmış, Batılı tekniğe uygun ilk romanları kaleme almıştır. Romanlarında âdeta bir dantel gibi sabırla, titizlikle işlenmiş, süslü, sanatlı, şiirsel bir üslup vardır. Aşk-ı Memnu da modern Türk romancılığının başlangıcı sayılan çok önemli bir eseridir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar