10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin 5.ünitesi olan roman-cümlenin ögeleri konusuyla ilgili hazırladığımız özgün test sorularını ve cevaplarını yazı altındaki bağlantıdan anında indirebilirsiniz...

V.ÜNİTE ROMAN TEST SORULARI ve CEVAPLARI-I

(Yepyeni Sorular)
1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ve sonrasına ait edebi metin türleridir?

A) Masal-Tiyatro
B) Gezi Yazısı-Roman
C) Roman-Modern Hikaye
D) Anı-Meddah
E) Gezi Yazısı-Mesnevi


2. Roman türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Romanda olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde cereyan eder.
B) Romanda dilin bütün olanaklarından yararlanılarak kurmaca bir dünya kurulur.
C) Romandaki olay örgüsünün tıpatıp benzeri gerçek hayatta görülebilir.
D) Kişilerin iç dünyalarını daha iyi tanıtmak için tahlillere başvurulabilir.
E) Kimi roman­lar mektup, kimi romanlar da anı biçiminde yazılırlar.


Bu tür romanlar toplumun problemlerini ele alan romanlardır. Bu toplumsal problemler; geleneksel yapıdaki değişiklikler, göç, ekonomik sıkıntılar, rejim değişiklikleri, sınıfsal çatışmalar başlıca gelenlerdir.
3. Aşağıda verilen romanlardan hangisi parçada özellikleri verilen roman türüne uymaz?

A) Felatun Bey ile Rakım Efendi
B) İntibah
C) Yaprak Dökümü
D) İnce Mehmet
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu


4. Aşağıdakilerden hangisi roman-efsane-destan türlerinin ortak özelliğidir?

A) İslamiyet’ten önce ortaya çıkmaları
B) Tamamen hayal ürünü olmaları
C) Yer ve zaman kavramlarının belirsiz olması
D) Belirli insan tiplerinin işlenmesi
E) Anlatmaya bağlı metin olmaları

Tanzimat edebiyatı birçok edebi türde ilk ürünlerin verildiği dönemdir.
5. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir?

A) İntibah
B) Esrar-ı Cinayat
C) Eylül
D) Araba Sevdası
E) Cezmi

6. Romandaki “zaman” kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olay veya olaylar genelde belirli bir zaman diliminde yaşanır.
B) Romanlarda fiiller genellikle “-dili geçmiş zaman” kipinde kullanılır.
C) İnsanın hatırlama yeteneğinden yararlanılarak zamanlar arası geçiş yapılır.
D) Bilinç akışı tekniğiyle geriye dönüşler veya ileriye gidişler olabilir.
E) Romandaki zamanla yaşanılan zaman aynıdır.


Kuşkusuz, biçimsel özellikleri bakımından Yaşar Kemal'in romanları epope değildir. Ancak, epopeyi, toplumun doğaya, olağanüstü güçlere, düşmana ve uğursuz sayılan varlıklara karşı yürüttüğü mücadelenin bir anlatımı olarak düşündüğümüzde onun bazı romanlarında epik özellikler bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz.
7. Bu parçada, Yaşar Kemal'in yapıtları hangi nedenle epopeye benzetilmektedir?

A) Toplumun, kendi dışındaki güçlere karşı koymasını anlatması
B) İnsanın kendisi ile savaşımını konu alması
C) Doğanın anlatımına ağırlık vermesi
D) İnsanların birbirleriyle çatışmasına yer ver­mesi
E) Toplumsal olayları anlatması

1994 – ÖYS

"Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir."
8. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
B) Zarf tümleci-nesne-yüklem
C) Dolaylı tümleç-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem
E) Zarf tümleci-nesne-yüklem


“İnsan içinden yenilenmeyince, dışından eskir”
9. Yukarıdaki cümlede dolaylı tümleç olan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçinden
B) Dışından
C) İnsan
D) İçinden yenilenmeyince
E) İnsan içinden


10. “Öykü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” olarak kullanılmıştır?
 
A) Bu öykü ona mansiyon ödülü kazandırdı.
B) Öykü romana göre daha kısa bir şekildir.
C) Hece’deki son öyküsü çok okundu.
D) Öykü soğuk havalarda daha kalın giyindi.
E) Yazarın son öyküsünden sınavda soru soruldu

11) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde gerçek özne bir kelime grubundan oluşmuştur?
A) Cambaz ipte, balık dipte gerek.
B) Can canın yoldaşıdır.
C) Eğilen baş kesilmez
D) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
E) Kaçan balık büyük olur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem görevindeki eylem birden fazla çatı eki almıştır?

A) Bu yaptığın herkesçe görülebilirdi.
B) Caddeler sonbaharda güzelleşiyordu.
C) Öğrencilerin işi bu yolla kolaylaştırıldı.
D) Sınav ertesi güne ertelendi.
E) Misafirleri gelmeden bebeği uyuttu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?A) Güngörmüş, nezaket sahibi, tertemiz bir adamdı.
B) Keyifle okuduğum unutulmaz bir kitaptı.
C) Senden çok daha güzeldi.
D) Ağaçlıklı yemyeşil bir yerdi.
E) Üç erkek kardeşin en küçüğüydü.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne söz öbeğidir?

A) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
B) Ali’nin yeni telefonu bozuldu.
C) Birçok öğrenci kompozisyonlarında yazım yanlışı yapmış.
D) Babasının çehresi bir anda yumuşadı.
E) İşaret dilini kursta öğrendi.

Stendhal roman için “yol boyunca gezdirilen bir aynadır." der.
15. Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üslubunun tamamen özgün oluşu
B) Evrensel bir niteliğe sahip oluşu
C) Yaşamı tüm gerçekliğiyle yansıtması
D) Olaylara karşı yanlı davranması
D) Hayata yön vermesi

CEVAP ANAHTARI: 

1. C  2.C   3.E   4.E   5.C   6.E   7.A   8.D   9.A   10.C   11.E   12.C    13. C   14.E      15.CYazıya Tepkini Göster!

4 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Yanıtlar
  1. Cevaplar yazının altındaki indirme bağlantısında...İndirip bakabilirsiniz...

   Sil
 2. link çalışmıyor cevapları bulamadım lütfen yardım

  YanıtlayınSil
 3. @selçuk candan Merhaba, uyarınız üzerine link düzeltildi, şimdi kolayca indirebilirsiniz... Teşekkürler...

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar