11.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları (Klasik-İndir)

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI (KLASİK) İNDİR


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR.

SORU 1.Aşağıda tabloda verilen öğretici metinlerin türlerini noktalı yerlere yazınız. (15 puan)
2) 4. metnin tür özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.(10p)
3-Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.(10p.) 
  • Seyahat Jurnali 
  • Miratü’l Memalik: 
  • Dilin Zamana Dokuduğu Türkçe Günlükleri 
  • Zeytin Dağı: 
  • Kerkük Anıları: 

4.) 1.metinden üç tane anlatım bozukluğu olan cümle bulup cümlelerin doğrusunu yazınız.(10 puan)
5)- Aşağıdaki paragraftan tabloda istenen ses olaylarına birer örnek bulup yazınız..(10p.)
*Karanlığın beyaz çağrısında açan bir gülsün sen, bir gülücüğüne can kurban…Kararmıştı gönlüm sen yokken. Aşkımı senden saklıyorum şimdilik. Hissediyorum mutlu günleri…

Ünlü düşmesi
Ünsüz yumuşaması
Ünlü türemesi
Ünsüz benzeşmesi
Ünlü daralması


6 ) Aşağıdaki cümlerlerde yazım yanlışı olan sözcüklerin altını çizip doğrusu yazınız.(10 P.)
TÜBİTAK'da çalışdığını söyledi. Baktımda göremedim seni civarda. Babası güney Amerika ülkelerini gezmiş. Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye abla şiirini ezbere biliyor.


7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız ( 10 p )
1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde dil,………………….………………. işleviyle kullanılır.
2. Yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve kullanılan dilin işlevi bakımından metinler…….………………………………..ve…………………………………olmak üzere iki gruba ayrılır.
3. …………………….. metinleri göstermeye bağlı metinler grubunda yer alır.
4. 4. Biyografi türünün ilk büyük yazarı Yunan edebiyatından ..............................'tur.
5. Günlüklerde ………………………………..önemli bir yeri vardır.
6. Tebrik, davetiye, teşekkür, taziye yazıları…………….…………… mektup türü içerisinde değerlendirilebilir?
7. Kişilerce çeşitli makamlara ya da dairelere bir dileği iletme amacıyla yazılan mektuplara………..…………….. denir.
8. Divan edebiyatındaki ............ bugünkü biyografinin yerini tutuyordu.
9. Cenap Şehabettin’in Hac……………………………… eseri bir gezi yazısıdır.
10. Topluma mal olmuş kişilerin kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlere…………………………………………………. denir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

 1) Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile anının ortak özelliklerinden biri değildir?A) Anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi edinebiliriz.
B) Dilin göndergesel ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
C) Kullanılan dil sade , akıcı ve durudur.
D) Kanıtlanabilir nitelik taşımaktadırlar.
E) Anlatıldığı dönemden izler taşır.


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik sözlerle yinelenmiştir?
A) Seçilen konular ve bunların işleniş biçimi, yazınsal türlere göre değişir.
B) Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.
C) Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, konunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.
D) Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.
E) Romanda, kişinin doğup büyüdüğü toprakları unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.
(2006)

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?(5 puan)
A) Sen istediğin için kaldığım oteli terk ettim.
B) Anlaşılmazlık reçetesini alıp yeni ifadeler yaparak yazarlara sunmak mıdır edebiyat?
C) Eğer bu konuda yardım ve destek verilmeden bu işe girmenizi tavsiye etmiyorum.
D) Zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitiren ve tedavülden kaldırılan paranız varsa değiştirebiliriz.
E) Sanat eseri zamanla etki gücünü yitiriyorsa bu esere gerçek sanat eseri dememiz mümkün değildir.

4) Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir? (5p.)
A) Psikolojik tahlillerin geniş yer tutması
B)Gözlem gücünün ürünü olması
C) Tarih ve uygarlıklardan söz edilmesi
D) Yazıların fotograflarla desteklenmesi
E) Okuyucuda görme isteğini uyandırması

5) Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri yoktur?
A) ilhan Berk B) Cemal Süreya C) Nurullah Ataç D) Salah Birsel E) Oktay Rifat Horozcu

CEVAP ANAHTARI


2) 4. metnin tür özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.(10p)

1. Düşünceleri fazla derinleştirmeden, bir konuşma havası içinde anlatan yazı türüdür.
2. Her konuda yazılabilir
3. Konu, tez ve savunma amacı güdülmeden; karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır.
4. Sohbet, makaleden üslup yönüyle ayrılır. Çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır. www.edebiyatfatihi.net
5. Söyleşi türünün Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri şunlardır: Ahmet Rasim "Ramazan Sohbetleri", Suut Kemal Yetkin "Edebiyat Söyleşileri", Şevket Rado Eşref Saati Melih Cevdet Anday "Dilimiz Üzerine Söyleşiler, Nurullah Ataç "Karalama Defteri"... Ayrıca Cenap Sahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.


3-Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.(10p.) 
  • Seyahat Jurnali: Direktör Ali Bey
  • Miratü’l Memalik: Seydi Ali Reis
  • Dilin Zamana Dokuduğu Türkçe Günlükleri: Feyza Hepçilingirler
  • Zeytin Dağı: Falih Rıfkı Atay
  • Kerkük Anıları: Ahmet Hamdi Tanpınar

4.) 1.metinden üç tane anlatım bozukluğu olan cümle bulup cümlelerin doğrusunu yazınız.(10 puan) 
1979 tarihinin  yılının
ahşap tahta ev (tahta gereksiz)
İlk öğretimimi değil ilk öğrenimimi olmalı...


5)- Aşağıdaki paragraftan tabloda istenen ses olaylarına birer örnek bulup yazınız..(10p.) 
*Karanlığın beyaz çağrısında açan bir gülsün sen, bir gülücüğüne can kurban…Kararmıştı gönlüm sen yokken. Aşkımı senden saklıyorum şimdilik. Hissediyorum mutlu günleri…

Ünlü düşmesi
Ünsüz yumuşaması
Ünlü türemesi
Ünsüz benzeşmesi
Ünlü daralması
 çağrı
 karanlığın
 gülücük
 kararmıştı
 saklıyorum

6 ) Aşağıdaki cümlerlerde yazım yanlışı olan sözcüklerin altını çizip doğrusu yazınız.(10 P.) 
TÜBİTAK'da çalışdığını söyledi. Baktımda göremedim seni civarda. Babası güney Amerika ülkelerini gezmiş. Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye abla şiirini ezbere biliyor.

TÜBİTAK'ta
çalıştığını 
Baktım da 
Güney Amerika
Fahriye Abla 

7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız ( 10 p )
1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde dil, sanatsal…. işleviyle kullanılır.
2. Yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve kullanılan dilin işlevi bakımından metinler…….……öğretici ……..ve……sanatsal ……olmak üzere iki gruba ayrılır.
3. …Tiyatro ….. metinleri göstermeye bağlı metinler grubunda yer alır.
4. Biyografi türünün ilk büyük yazarı Yunan edebiyatından Plutarkhos'tur.
5. Günlüklerde ……gözlemin……..önemli bir yeri vardır.
6. Tebrik, davetiye, teşekkür, taziye yazıları…özel… mektup türü içerisinde değerlendirilebilir?
7. Kişilerce çeşitli makamlara ya da dairelere bir dileği iletme amacıyla yazılan mektuplara………..…dilekçe….. denir.
8. Divan edebiyatındaki ....tezkire....... bugünkü biyografinin yerini tutuyordu.
9. Cenap Şehabettin’in Hac…Yolunda…… eseri bir gezi yazısıdır.
10. Topluma mal olmuş kişilerin kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlere………otobiyografi……. denir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

 1) Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile anının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi edinebiliriz.
B) Dilin göndergesel ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
C) Kullanılan dil sade , akıcı ve durudur.
D) Kanıtlanabilir nitelik taşımaktadırlar. 
E) Anlatıldığı dönemden izler taşır.


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik sözlerle yinelenmiştir?
A) Seçilen konular ve bunların işleniş biçimi, yazınsal türlere göre değişir.
B) Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.
C) Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, konunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.
D) Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.
E) Romanda, kişinin doğup büyüdüğü toprakları unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.
(2006)

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?(5 puan)

A) Sen istediğin için kaldığım oteli terk ettim.
B) Anlaşılmazlık reçetesini alıp yeni ifadeler yaparak yazarlara sunmak mıdır edebiyat?
C) Eğer bu konuda yardım ve destek verilmeden bu işe girmenizi tavsiye etmiyorum.
D) Zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitiren ve tedavülden kaldırılan paranız varsa değiştirebiliriz.
E) Sanat eseri zamanla etki gücünü yitiriyorsa bu esere gerçek sanat eseri dememiz mümkün değildir.

4) Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir? (5p.)
A) Psikolojik tahlillerin geniş yer tutması B)Gözlem gücünün ürünü olması
C) Tarih ve uygarlıklardan söz edilmesi
D) Yazıların fotograflarla desteklenmesi
E) Okuyucuda görme isteğini uyandırması

5) Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri yoktur?

A) ilhan Berk B) Cemal Süreya C) Nurullah Ataç D) Salah Birsel E) Oktay Rifat Horozcu

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI (KLASİK) İNDİR


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar