12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 65.Sayfa Cevapları

SAYFA 65

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

 • Öz(saf) şiir anlayışını sürdüren şairlerin söz sanatlarına ve imgelere şiirde nasıl bir işlev yüklediklerini açıklayınız
Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan saf öz şiir analyışındaki şairler  için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla da  kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir.  Şiirdeki imgeler saf şiirciler için şiirselliğin sağlanmasında çok önemli bir işlev görevini görür. edebiyatfatihi.net
 • Cumhuriyet döneminde öz(saf) şiir anlayışını sürdüren şiirlerin belirgin özellikleri nelerdir?
 • Saf şiirciler her türlü ideolojik eğilimin dışında kalıp okurda sadece estetik haz uyandıracak şiirler yazmayı amaçlamışlardır. 
 • "Sanat, sanat içindir." anlayışıyla şiir yazmışlardır.
 • Bu şiir anlayışının öncüleri Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı'dır.
 • Bu dönem şairleri şiirin bir dil ve yapı işçiliği gerektiği bilinci ile şiirlerini Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in oluşturdukları zemin üzerine kurmuşlardır.
 • Saf şiirciler, ölçüden ve uyaktan kopmadan şiirin konularını bireyselliğe ve düşselciliğe yaslandırmışlardır.
 • Hece ölçüsünü kullanmışlar ancak şiirselliği hece kalıplarında ya da ölçü ve uyağın gücünde aramamışlar imgelere yönelmişlerdir.
 • Eserlerde içsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insanı ele almışlardır.
 • Şiirde didaktikten uzak durmuşlar, musikiden yararlanmışlardır.
 • Şiir anlaşılmak için değil duyulmak, hissedilmek için yazan sanatçılar, anlama fazla önem vermişlerdir.
 • Daha çok sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
 • Aşk,  ölüm, yalnızlık, metafizik gibi tüm insanlığı ilgilendiren konuları işlemişlerdir.
 • "Şiiri soylu bir sanat"  kabul eden saf şiirciler dizeye çok önem vermişlerdir.
 • Hece ölçüsünü modern şiir geleneğine yaklaştırmışlar, ancak hecenin durak sınırlandırmasından da şiiri kurtarmışlardır.
 • İlk kez Ahmet Haşim tarafından oluşturulan Saf şiir(öz şiir) anlayışı Cumhuriyet döneminde de bazı şairlerle birlikte varlığını devam ettirmiştir.
 • daha ayrıntılı bilgiler için tıklayabilirsin

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

.....soylu....
......sembolizm....

C. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız...

D, D, Y

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) B
2) B
3) CYazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar