11.Sınıf Türk edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 51
UYARI: Bu ve diğer hiçbir içeriğimizi başka sitelerde yayınlanmanıza iznimiz yoktur. edebiyatfatihi.net

4.b Göstermeye Bağlı Edebi Metinler(Temaşa)
Hazırlık Çalışması
a) Metne göre edebiyatımızda modern tiyatro eserleri ne zaman verilmeye başlanmıştır?

Tanzimat'tan sonra başlamıştır.

b) Metne göre modern tiyatrodan önce toplumumuzda göstermeye bağlı hangi edebî türler vardır? Söyleyiniz.

Meddah, Karagöz ve ortaoyunu gibi türler vardır.

SAYFA 54

1. Metinde geçen olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü bulunuz.
Metnin olay örgüsü:
 • Şair Müştak Beyin arkadaşı Hikmet Efendiyle Kumru Hanım ve ablası Sakine Hanım hakkındaki diyalogları
 • Şair Müştak Beyin kendi kendine konuşması, evleneceği için içi içine sığmaması
 • Şair Müştak Beyin istediği Kumru Hanım yerine gelin olarak  evde kalmış Sakine Hanımın getirilmesi,edebiyatfatihi.net
 • Mahallelinin eve toplanması

2. Metnin olay örgüsü yazıldığı dönemin sosyal hayatına uygun düşmekte midir? Niçin?

Tanzimat döneminde görücü yoluyla evliliğe bir eleştiri niteliği taşıdığı için dönemin gerçekliğine uygundur.

3. Metindeki olaylarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Görücü yoluyla evlenmek  yanlıştır ve bu durum gülünç duruma da düşürebilir. 

4. Metnin kahramanları kimlerdir ve bu kahramanların belirgin özellikleri nelerdir?


5. Metindeki kahramanların olay örgüsü içindeki temsil ettikleri değerler nelerdir? Kahramanlarla metnin yazıldığı dönemin gündelik hayatında karşılaşmak mümkün müdür? Niçin?

Mümkündür, heyecanlı, aceleci, saf mizaçlı, açıkgöz ve fırsatçı tiplere her dönemde rastlanabilir. 

6. Olayların geçtiği mekânları söyleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır ve gerçekliğe uygun mudur? Açıklayınız.

Şair Evlenmesi'nde mekanla ilgili ifadeler yoktur.Ancak yaşanan olaylardan hareketle mekanın Müştak Beyin evi olduğu anlaşılmaktadır, fakat mekan tasvir edilmemiştir.Bu bakımdan mekanın gerçeklikle ilişkileri  vardır.

7. Olaylar hangi zamanda geçmektedir? Bu zamanla yaşanılan zaman arasında nasıl bir bağ vardır? Zamanın olay örgüsündeki işlevi nedir?

Eserdeki olay Tanzimat yıllarında meydana geliyor ,fakat belirli zaman ifadeleri yoktur.Zaman ile metindeki zaman o dönemin gerçeklğini yansıttığı için uyumludur. Zaman, diğer yapı unsurları gibi metnin yapısını oluşturan bir ögedir, olayların meydana geldiği zaman dilimini gösterir


8. Metnin yapı unsurları arasında uyumsuzluk var mıdır? Niçin?

Olay örgüsü, kişiler yer ve zaman unsurları arasında uyumsuzluk yoktur. Çünkü yaşananlar, kişiler, mekan ve zaman ögesi birbiriyle dönemin gerçekliğine uygun şekilde kurgulanmıştır.

9. Metnin temasını söyleyiniz. Bu tema hangi sosyal gerçeklikle ilgilidir? Bu sosyal gerçeklikle metnin yazılış amacı arasında bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.

Tema "görücü usûlüyle evlenmenin yanlışlığı"dır.  Bu tema sosyal bir sorun olan görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı gerçekliğiyle ilgilidir. Metnin amacı halkı eğitmek, bilgilendirmek ve görücü usülünün yanlışlığını ve olumsuz sonuçlarını halka tiyatro yoluyla göstermektir.
10. Metinden hareketle Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Efendim;Şair Evlenmesi ile ilgili yapılan yorumlarda sanki herkes sözleşmiş gibi, "görücü usulünün yanlışlığı"na işaret ediyor.Aslında burada "görücü usulü ile evlenme" yok!Müştak Bey'le Kumru Hanım aynı mahallede oturan birbirlerini tanımış ve sevmiş iki kişi.Ortada görücü usulü ile evlenme yok! Burada klasik evlilik merasimlerinin suistimallere sebep olabileceğine işaret ediliyor. Öğrencilere yanlış bilgi vermeyelim. "Görücü usulü" evlilikte tarafların birbirlerini görüp tanımaları ve tanışmalarına imkan sağlayan bir usuldür ve aslına bakılırsa, zorlama olmadığı sürece yanlış da değildir. Zavallı Çocukta, hiç görmediği bir paşayla evlenmek zorunda bırakılır. İşte bu usul yanlıştır. Hasan Arıkan

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Görücü usulüyle evlilik yok; ama dramatik örgüyle görücü usulüyle evlilik kurumunun yanlışlığı eleştiriliyor. Yorumunuzdan sonra Şair Evlenmesi ile ilgili pek çok akademik makaleyi inceledim. Orada da tüm akademisyenler görücü usulüyle evlenmenin eleştirildiğini yazıyor. Bir araştırma makalesinden alıntı yapıyorum. "Şair Evlenmesi içinde barındırdığı unsurlar
   düşünüldüğünde birden çok hususta birey ve
   toplum eleştirisi yapar. Öncelikle piyes birbirini
   sevip evlenmek isteyen Müştak Bey ve Kumru
   Hanım’ın başından geçen olumsuz durum üzerine
   kurgulanır: “Piyesin konusu, iş bilir, aklı başında
   bir dost tarafından bir ufak rüşvetle düzeltilen,
   hileli bir evlendirme vak’asıdır. Şair Müştak Bey,
   Kumru Hanım’la sevişir” (Tanpınar, 2003, s. 206).
   Bu ana vaka üzerinden “birbirini görmeden,
   görücü usulü ile evlenme” âdeti (Akyüz, 1995, s.
   58) eleştirilir. Zira birbirini görüp beğenen, sevip
   evlenmek isteyen iki insan bile kandırılıyorsa “Ya
   birbirlerinin ahvalini aslâ bilmeyerek ev-bark
   olanların hali nasıl olur?” (Şinasi, 2005, s. 49).


   Yorumunuz için teşekkür ederiz. Değerli görüşleriniz bizim için önemlidir.

   Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar