11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 50-63 Cevapları (Biyografi)

SAYFA 50 

BİYOGRAFİ(HAYAT HİKAYESİ) OTOBİYOGRAFİ

ÖN HAZIRLIK
 • Siyaset askerlik ilim sanat, edebiyat vb. alanlarda eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişiler hakkında yazılmış biyografiler

 • Biyografi yazılarında bilgi ve belgeler nasıl düzenlenir?
Biyografi yazmadan önce yaşam öyküsünü yazacağımız kişiyle ilgili kütüphane ve internette araştırma yapmalıyız. Biyografisini yazacağımız kişinin ailesi, yakın çevresi, iş arkadaşları ile görüşmeliyiz, o kişiyle ilgili yazılı ve görsel kaynak bulunduran kişilerle görüşmeliyiz. Araştırma sonucunda elde edilen bilgileri karşılaştırmalıyız sonuçları kesinleştirdikten sonra sonuçları hem mantıksal hem de kronolojik sıraya koymalıyız yazıya aktarılan bilgilerin nesnelliğini kontrol edip yazıya son halini vermeliyiz

Biyografilerde yaşamları öğrenim hayatları, mücadeleleri anlatılan örnek, tanınmış kişiler kendilerinden sonra gelen kuşaklara örnek olacaktır. Böylece yeni nesiller bu insanların hayatlarından ders alacak ve hayatlarına daha doğru bir şekilde yön vereceklerdir.

SAYFA 53


2. Yazar, Halil İnalcık'ın hayat hikayesini yazmadan önce araştırma yapmıştır. Halil İnalcık'ın babası hakkında bilgi edinmiştir. Tarih kitaplarını, Halil İnalcık'ın kendi hayatıyla ilgili yazılılarını incelemiştir.
Biyografi yazmadan önce yaşam öyküsünü yazacağımız kişiyle ilgili kütüphane ve internette araştırma yapmalıyız. Biyografisini yazacağımız kişinin ailesi, yakın çevresi, iş arkadaşları ile görüşmeliyiz, o kişiyle ilgili yazılı ve görsel kaynak bulunduran kişilerle görüşmeliyiz.

3.Halil İnalcık 26 Mayıs 1916'da doğmuştur.
Çocukluğu, savaş ve kargaşanın yaşandığı bir döneme denk gelir.
İlkokulda okurken Latin harfleriyle tanışır.
Çocukluğunda Arapça ve Farsça eğitimini almıştır.
Ailesinin, yakın çevresinin desteği ve Abdülbaki Gölpınarlı, Fuat Köprülü gibi tarih ve edebiyat ustalarının katkılarıyla büyük bir tarihçi olmuştur.
Araştıran, çalışan, üreten bir insandır.
Tarih yazarlarının kanıtlarla hareket etmesi gerektiğini savunur.
Türk tarihi hakkında uydurulan birçok yalanın, aksi yöndeki kanıtlarla ortadan kaldırılabileceğine inanır.

4. Ailesinin, yakın çevresinin desteği ve Abdülbaki Gölpınarlı, Fuat Köprülü gibi tarih ve edebiyat ustalarının katkılarıyla büyük bir tarihçi olmuştur.

SAYFA 54

5. Atatürk, milletinin dertlerini dinleyen ve onlara çözüm bulan, halkı tarafından çok sevilen ve halkla bütünleşen bir liderdir. 
Kadınlara ve gençlere değer verir.
Aydın-halk arasındaki kopukluğun ortadan kalkmasını istemektedir.

6. Biyografilerde kurmacaya yer verilmez. Biyografiler gerçekleri yansıtır, yansıtmalıdır.
Biyografide gerçekler gizlenirse biyografisi yazılan kişi hakkında yanlış bilgi edinilir. edebiyatfatihi.net 

www.edebiyatfatihi.net


8. İlk metinde açıklayıcı anlatım
İkinci metinde öyküleyici anlatım, söyleşmeye bağlı anlatım
Üçüncü metinde öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

9. "Mustafa Kemal'in Halkla Bütünleşmesi" adlı metinde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır.

SAYFA 58

10. "Ümit Yaşar'ın Hayatı" adlı metinde anlatıcı yazarın kendisidir.  "Mustafa Kemal'in Halkla Bütünleşmesi" adlı metinde ise 3.tekil kişidir. 

11. "Dünyaca Ünlü Tarihçimiz" adlı biyografiyi Halil İnalcık'ı araştıran başka bir yazar yazmıştır.  "Ümit Yaşar'ın Hayatı" adlı metinde ise Ümit Yaşar kendi hayat öyküsünü yazmıştır.


12. "Ümit Yaşar'ın Hayatı" adlı biyografide açıklayıcı ve öyküleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır. Biyografilerde de genel olarak bu anlatım biçimleri kullanılır

13. Otobiyografi ile Anı Yazılarının Benzerlik ve Farklılıkları

Benzerlikleri

Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir. 
Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, yani anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır. 

Farklılıkları:

Anı yazılarında  söz konusu kişinin  hayatı­nın belli bir kısmı, otobiyografide  ise kişinin hayatının tamamı kronolojik şekilde anlatılır. 
Otobiyografide kişinin kendisi ön plandayken, hatıratta yaşanan olaylar ve çevre daha ön plandadır.

14. Biyografi, Otobiyografi, Anı, Günlük Türlerinin Karşılaştırması

Yazılış Amacı: Günlük ve anı kişilerin başından geçenleri anlatmak, biyografi tanınmış birinin hayat hikayesini anlatmak, otobiyografi ise kişinin kendi hayat hikayesini anlatmak

Anlatıcı: Günlük ve anılarda 1.tekil kişi (ben), biyografide 3.tekil kişi(O), otobiyografide ise 1.tekil kişi (ben)

Dil Üslup: Günlük ve anılar samimi, sade ve yalın, biyografide açık, duru ve sade bir anlatım, otobiyografide de sade, yalın bir anlatım

Anlatım türleri: Bütün türlerde ağrılıklı olarak öyküleyici, açıklayıcı anlatım türleri

Dilin İşlevi: Hepsinde dil göndergesel işlevde kullanılır.


SAYFA 60

ANLAMA-YORUMLAMA

1. Biyografilerde yaşamları öğrenim hayatları, mücadeleleri anlatılan örnek, tanınmış kişiler kendilerinden sonra gelen kuşaklara örnek olacaktır. Böylece yeni nesiller bu insanların hayatlarından ders alacak ve hayatlarına daha doğru bir şekilde yön vereceklerdir.

2. Halil İnalcık, tarihçilere daima belgelere sadık kalmalarını ve mübalağa yapmamalarını öneriyor.

3. .....dolayı (ona) tebriklerini sunar
....Osmanlı'nın  ekonomik ve sosyal tarihine (bakışında) .................... (onlara)  nasıl yararlı yararlı olabileceğinden söz eder.
☝(diğer cümlelerdeki anlatım bozuklukları bulunacak)

4. Cümle başlarında, özel isimlerde, noktadan sonraki cümlelerde büyük harfler kullanılmıştır.

5. Paragrafta koyu yazılan işaret sıfatı  ve işaret zamiri olan sözcükler kelimeler ve cümleler arasındaki anlam bağıntısını sağlıyor, anlamın doğru ve eksiksiz anlaşılmasına yardımcı oluyor.


SAYFA 63

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 • (D)
 • (Y)
 • (Y)
 • (D)
 • (Y)
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 • biyografi
 • göndergesel
 • öyküleyici ve açıklayıcı
 • öznel
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.B

2.D

3. E

SAYFA 63

4. E

5. B

6. D


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız


2. Biyografiler nesnel bakış açısıyla yazılmalıdır. Kişinin yaşamı aşırı derecede
yüceltmeden ya da kıyasıya eleştirmeden sergilenmelidir. Yani bir kişini biyografisini yazarken
önyargılardan kaçınmak gerekir. Biyografide gerçekler yanlı bir şekilde ve çaptırılarak verilirse  biyografisi yazılan kişi hakkında yanlış bilgi edinilir.

3.Siyaset, askerlik,  bilim, sanat, edebiyat vb. alanlarda eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişiler, başarılı ve örnek alınacak kişilerle ilgili biyografi yazılabilir.  edebiyatfatihi.net

BU VE DİĞER İÇERİKLERİMİZİ BAŞKA SİTELERDE YAYINLAMANIZA İZNİMİZ KESİNLİKLE YOKTUR. Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar