10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları, Sayfa 87-88

SAYFA 87

1. Yunus Emre ve Karacaoğlan'daki aşk teması arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

Yunus Emre'deki aşk ilahi aşktır yanş Allah aşkıdır.  Karacaoğlan'da ise beşeri (insani) aşktır.

2. İlahi türü ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya işleyiniz.

Nazım birimi: Hem dörtlük hem de beyitle yazılır. 
Ölçü: Hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılır. 
Konu: Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah'ın birliği...

SAYFA 88

Metni Anlama ve Çözümleme

Metin Soruları
1. Şiirin ilk dörtlüğündeki ahenk unsurlarını tespit ediniz.


Ölçü: 8'li hece ölçüsü
Kafiye: "n" yarım kafiye
Kafiye Şeması: aaaa
Nakarat: "Bana seni gerek seni"

2. Şiirde samimi bir anlatım oluşmasına etki eden etmenler nelerdir? Açıklayınız.

Şairin üslubu (ifade tarzı), doğallığı, içten ve sade bir dil kullanması 

3. Şiirdeki tasavvuf unsurlarını yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak tespit ediniz.

Şairin Allah aşkıyla kendinden geçmesi
Kendini sadece Allah'a adaması
Varlığa sevinmemesi, yokluğa üzülmemesi
Her şey de Allah'ın tecellisini görmesi
Allah dışında hiçbir şeyi-cenneti bile- istememesi
Hem bu dünyada hem de ahirette tek isteğinin Allah'a kavuşma olması

4. İslami gelenekle yazılan bu şiirdeki İslamiyet’e ait kavramlar nelerdir? Açıklayınız.

"Tecelli, sufi, cennet, huri, ahiret..."

5. Şiirin dörtlüklerinden hareketle şiirin temasını bulunuz.


İLAHİ AŞK (ALLAH AŞKI)


Eleştirel Okuma
1. Okuduğunuz ilahide Yunus Emre’yi en iyi ifade eden dize hangisidir? Neden?

"Bana seni gerek seni" dizesi Yunus Emre'yi en iyi ifade eden dizedir. Çünkü Yunus Emre Allah aşkıyla yanıp tutuşan, kendini Allah'a yoluna adayan,  kendisine sadece Allah’ın ve sevgisinin gerekli olduğunu, bunun haricinde hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söyleyen bir mutasavvıftır.


2. Yunus Emre' nin şiirleri, sözleri, ilahileri halk tarafından ezberlenmiş, okunmuştur. Yunus Emre'nin bu kadar kabul görmesini ve halka mal olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Allah aşkını yalın, sade, çok içten  ve coşkun bir duygusallıkla anlattığı için halka mâl olmuştur. 

www.edebiyatfatihi.net 

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar