11 Mar 2017

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde

Reklamlar

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde

Divan Şiirinin beslendiği  kaynaklar  şunlardır:

1. Kur’ân
2. Hadîs,
3. Peygamber ve Evliyâ hikâye ve menkabeleri,
4. Tasavvuf,
5. Şâh-nâme (Şeh-nâme),
6. Yerli malzemeler,
7. Arap ve Acem anonim hikâyeleri,
8. Hikmet, san’at ve ilim sâhibi batılı ve doğulu şahsiyetler.

İran mitolojisinin Türk edebiyatına etkileri nelerdir ?, Maddeler halinde
  • Divan şiiri kaynak olarak en çok İran ( Fars) mitolojisinden etkilenmiştir.
  • İranlı ve Türklerin tarihsel yakınlığına dayanır
  • Şehname'yi esas alan bir yapısı vardır
  • Divan şiirinin tarihsel sürecinde bu etki görülür
  • Şehname kahramanları genellikle Memduh'un bir niteliği ile karşılaştırmak amacıyla kullanılır.
  • İran mitolojisinin efsanevi kişileri Divan şiirinde sıkça anılmıştır (Cem , Behmen , Dahhâk , Efrasiyab , Ehrimen , Fağfur , Hüsrev , İskender , Rüstem , Keyhüsrev vb....)


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon