22 Şub 2017

Uzlette şiirinin söz sanatları

REKLAMLAR

UZLETTE

Akşamın dûd-ı lâciverdîsi
İniyor bahçenin ağaçlarına;
Güllerin bûy-i mest ü şehevîsi
Kalbi hasretle eyliyor imlâ...

Esiyor bâd-ı  şûh u eflâtun,
Esiyor akşamın ipek nefesi,
Şimdi kalbim onunladır meşhûn,
Yaşıyor bende hüsn-i muktebesi...

Bir hafif şu’le-i mutalsamla
Nîm mer’i olan bütün yollar
Onu bulmak için mi böyle uzar?

Onu teşbîh için midir zühâle
Zülf-i şeb taktı ahter-i elmâs
Bana hep eyliyor onu ihsâs

Her ne varsa güzel bu uzlette.
Tahsin Nahit

 SÖZ SANATLARI: 

  • Esiyor akşamın ipek nefesi dizesinde (teşhis) kişileştirme ve benzetme.
  •  Rüzgar ipek nefese benzetilmiş ve "nefes" denilerek insani özellik verilmiş.
  •  (Yollar) onu bulmak için mi böyle uzar? Yolların uzamasını başka bir nedene bağlamış. Hüsn ü talil. 
  •  Gece saçlarına elmas (bir) yıldız takıp süsleniyor.  Kişileştirme , istiare 

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon