9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,SAYFA 101

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,SAYFA 101
Metni Anlama ve Çözümleme 
1. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını  bulunuz ve karşılarına yazınız CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ RESİMLERDE
2. Okuduğunuz hikâyenin tema ve konusunu belirleyerek verilen  boşluğa yazınız.…
3. Okuduğunuz hikâyede olayların birbiriyle ilişkisini açıklayınız
4. Hikâyede şahıs   kadrosu (kişiler) kimlerden oluşmaktadır? Bu kişilerin özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.
5. Okuduğunuz hik kâyede olayların geçtiği zaman ve mekânı belirleyiniz. Mekân ile hikâyedeki kişiler ve olaylar arasında bir ilgi kurulabilir mi ?Tartışınız
6.Okuduğunuz hikâyede olayların merkezinde hangi temel çatışma vardır? “Bir ‘hişt hişt’ sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları…” cümlesinin metnin teması ve temel çatışması  ile ilgisi üzerine düşüncelerinizi beliirtiniz.


 http://www.edebiyatfatihi.net/2014/05/sait-faikin-enfes-hist-hist-oykusu-ve.html

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.