1 Mar 2016

KONULARINA GÖRE ELEŞTİRİLER

Reklamlar

KONULARINA GÖRE ELEŞTİRİLER

Sanatçıya Dönük Eleştiri
Okura Dönük Eleştiri
Topluma Dönük Eleştiri
Esere Dönük Eleştiri


Sanatçıya Dönük Eleştiri:
Sanatçıyı ele alan, onun sanatını, sanatçılığı iyi ve kötü yönleriyle eleş­tiren eleştiri türüdür.

Okura Dönük Eleştiri (İzafî Eleştiri):
Bu anlayışa göre eleştiriye sınır koymak müm­kün değildir. Herkes kişisel zevkine ve düşüncesine göre eseri değerlendirir. Eleştiri “kitaplardan zevk almak, onlarla duyguları inceltmek ve zenginleştirmek sanatı”dır. Bu anlayışın belli bir yöntemi yoktur. Eserlerin ve türlerin sınıflaması da yoktur. Eseri okurken alınan zevk, eserin tek ölçüsüdür.

Topluma Dönük Eleştiri (Sosyolojik Eleştiri):
Bu görüş, edebiyatın kendi başına var olmadığı toplumla var olduğu ve toplumun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket eder. Buna göre eleştirmen; eseri ve okuyucuyu sosyal şartlardan soyutlamadan değerlendirme yapacaktır. Bu türde eleştiri yazanlar sosyoloji, folklor, iktisat gibi bilimlerin verilerinden faydalanır­lar.

Esere Dönük Eleştiri (Yapısal Eleştiri): Eseri konu alan eleştirilerde eserin kendine özgü bir yapısı olduğu kabul edilir ve eser bu yapıya göre değerlendirilir. Eseri oluşturan yapısal unsurlar( konu, olay örgüsü, dil ve anlatım özellikleri, tür özellik­leri vb.) çözümlenir. Bu tür eleştiri yapanların eleştirdiği eserin türü (roman, hikâye, şiir, tiyatro, müzik, si­nema vb.) hakkında yeterli bilgi birikimi olmalıdır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon