2 Eki 2015

11.SINIF DİL VE ANLATIM MEB KİTABI CEVAPLARI 2015-2016 SAYFA 14 ,15,16 ÖÇLME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI,

Reklamlar

11.SINIF DİL VE ANLATIM MEB KİTABI CEVAPLARI 2015-2016 
SAYFA 14 ,15,16
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

 1) Kurmaca metinlerde SANAT YAPMAK amaçlanır.
 Kelimeler.KURMACA metinlerinde yazarın okuyucunun zihinde kurmak iste­diği hayata göre seçilir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
 Öğretici metinler sözü edilen konu hakkında bilgi vermeyi amaçlar.  (D)
Kurmaca metinlerde dil duygusal ve çağrışımsal bir nitelik taşır. (D)
 Sanat metinlerinde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır.  (Y)

3. Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasında da kuşku da odur; ikisi de hep alaca karan­lıkta uçarlar. Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız çünkü kafamızı bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi alt üst eder, çığırından çıkarırlar. Gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. Kuşku, en yiğit yaratılışta bile kendini gösterir. Yalnız bu yaratılıştaki kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna düşünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök salar.

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?

A) Açıklayıcı B) Öyküleyici C) Tartışmacı

D) Betimleyici E) Fantastik

4. Meşe biten toprakta hemen hemen hiç başka ağaç gözükmez. Dağ taş, dere tepe sırf meşedir. Meşeler kalın, kısa gövdelidir. Dalları güdüktür. En uzun dalın uzunluğu bir metreyi geçmez. Toprakta, sağlam, toprağa bütün gücüyle yapışmış dururlar. Hiçbir güç onları oradan ayırmayacakmış gibi gelir.

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türünden yararlanılmıştır?

A) Açıklayıcı B) Öyküleyici C) Tartışmacı

D) Betimleyici E) Fantastik

5. Atalarımızın bizlere aktarmaya çalıştığı özelliklerden biri de hoşgörüleridir. Hoşgörü denilince de akla, yüzlerce yıl yurdumuzda yaşamış ulularımızdan Yunus Emre, Mevlânâ Celaleddini Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Nasrettin Hoca gelir. Onların diğer alanda olduğu gibi hoşgörü konusundaki sözleri de bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor. Yunus Emre “Kamu âlem birdir bize.” Mevlânâ “Ne olur­san ol, gene gel.” Hacı Bektaş Veli “Yetmiş iki millete aynı can gözüyle bakmalı.” derken hoşgörünün önemini açıkça vurgulamıştır.

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Örnekleme

D) Tanık gösterme E) İlişki kurmaSAYFA 15:


6. Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metnin belirgin özelliği olamaz?
A) Dilin daha çok göndergesel işlevinde kullanılması
B) Kişi, mekân, anlatıcı gibi hikâye öğelerine yer verilmemesi
C) Kaynağını hayal dünyasından değil, gerçek dünyadan alması
D) Okuyucu üzerindeki etkisi açısından anlatımın akıcı, duru-açık ve yalın olması
E) Fıkra, gezi yazısı ve fablın öğretici metne örnek olması7. Edebî metinlerin, öğretici metinler ve sanat metinleri şeklinde sınıflandırılmasında aşağı- dakilerin hangisinin en az etkili olduğu söylenebilir?
A) Yazarın amacının
B) Dilin kullanılan işlevinin


C) Metnin ana düşüncesinin


D) Kullanılan düşünceyi geliştirme yönteminin
E) Anlatılanların gerçek hayatla ilişkisinin


8)  Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Dilin ağırlıklı olarak alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması


B) Genellikle sahnede sergilenmek üzere yazılması
C) Kahramanların hareketlerinin parantez içinde verilen açıklamalar ile belirtilmesi
D) Amacının okuyanlara bilgi vermek olması
E) Monologlardan ve diyaloglardan oluşması


9. Aşağıdakilerden hangisi sanat metniyle öğretici metnin ortak özelliklerinden biridir?
A) Okuyucuya edebî zevk vermesi
B) Kurgulanabilir olması
C) Dilin daha çok göndergesel işleviyle kullanılması
D) Kelimelerin genellikle mecaz anlamında kullanılması
E) Belirli planlara uyularak yazılması


10. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metninlerin bir özelliği olamaz?
A) Dilin göndergesel işlevinde kullanılması


B) Üslup kaygısının ön planda olması


C) Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması
D) Amacın bilgi vermek ve bir konuyu açıklamak olması
E) Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatım türünün kullanılması


11. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı bir sanat metni değildir?
A) Hikâye B) Fabl C) Masal D) Tiyatro       E) Şiir

SAYFA 16

12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü bir anlatım türü değildir?

A) Mülakat

B) Röportaj

C) Sohbet

D) Sempozyum (bilgi şöleni)

E) Forum

13. I. Açıklayıcı anlatım

II. Öyküleyici anlatım

III. Epik anlatım

IV. Tartışmacı anlatım

Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?

A) I-III B) II-IV C) I-IV D) III-IV E) II-III

14. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

DOĞRU CEVAP A ŞIKKI 

15) DOĞRU CEVAP C ŞIKKI >  KANITLAMAArtikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!