Ömer Seyfettin "Teselli" öyküsü konusu ve onun hikayelerindeki kahramanlık

Yazı:  www.edebiyatfatihi.net 
   Edebiyatımızda klasik vak'a (olay) öyküsü denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Ömer Seyfettin'dir. Çok genç yaşta(36) yitirdiğimiz büyük öykücümüz Ömer Seyfettin kısacık ömrüne 151 öykü sığdırmıştır. Bunlardan bazıları "roman" denilebilecek uzunluktadır. Ömer Seyfettin'in çok bilinen ve sevilen öyküleri yanında daha az bilinen öyküleri de vardır.Örneğin beğenerek okuduğumuz ve hiç unutmadığımız Nâdân'da Köse Vezir isimli alim ,arif bir kişiliğin çok cahil bir adamla yaşadığı olaylar muhteşem anlatılmıştır. (Bu öykü için BURAYI tıklayınız)

Akademisyen Melih ERZEN'e göre ''çoğunu 1917-1919 tarihleri arasında yayımladığı hikâyelerinde Ömer Seyfettin, toplumda kahramanlık duygusunu canlandırmak istemiştir. Onun bu doğrultuda, çoğu kez tarihin şanlı günlerine dönüş yaparak bazen de yaşadığı günlerin se- vindirici gelişmelerini işaret ederek mensubu olduğu milletin cevherlerini hatırlattığı görülür. Zaten söz konusu hikâyelerin “Eski Kahramanlar” veya “Yeni Kahramanlar” başlığı altında yayımlanması, yazarın hareket noktasını ve gayesini açıkça ortaya koyar.''

Örneğin ; “Teselli” adlı öyküde, Erzurum kumandanı İskender Paşa’nın Şah’ın oğlu Mirzâ İsmail’e sayıca çok küçük bir askeri birlikle karşı koymaya çalıştığı anlaşılır. Nihai bir başarı yakalayamadığı için idam edilmeyi hak ettiğini düşünen İskender Paşa, kendini bu duruma hazırlarken Padişah tarafından ödüllendirilerek teselli edilir. Sayıca çok üstün olan düşmana karşı cesurca direnmeyi göze aldığı için övgüye mazhar bulunan kumandan, cesaretiyle kahramanlaşmış olur. Çünkü birtakım ihmalleri bulunduğu halde Padişah tarafından takdir görmesi, cesareti dolayısıyladır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.