Ercüment Behzat Lav hayatı edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde...

Ercüment Behzat Lav (1903- 1984) 
  • Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. 
  • Ölçülü uyaklı şiire ilk karşı çıkanlardan biri o olmuştur. 
  • Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazmıştır. 
  • Gerçeküstücülük, fütürizm, kübizm gibi şiir akımlarını denemiş, sonraları hümanist bir görüşte şiirler kaleme almıştır.


ESERLERİ
·         S.O.S. (1931)
·         Kaos (1934)
·         Açıl Kilidim Açıl (1940)
·         Mau Mau (1962)
·         Üç Anadolu (1964)
·         Bütün Eserleri (1996)
Karagöz Stepte (Manzum Oyun,1940)
ek bilgiler:

İstanbul'da doğdu, İstanbul Sultanisi'ni bitirdikten sonra Darülbedayi'de aktörlük yaptı. Dört yıl süre ile Berlin'de Stern Müzik Konservatuarı ve Reinhart Tiyatro Akademisi'nde öğrenim gördü. Radyoda spikerlik ve yayın şefliği, tiyatro yönetmenliği ve öğretmenlik yaptı. İstanbul'da öldü.

Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmış, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir. Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazdı.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.