11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları 129.sayfa cevapları(ölçme-değerlendirme)

SAYFA 129
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde sa
hip olduğu zihniyetin sanatta ve edebiyatta takip edilmesini savunan fikir hareketine Türkçülük denir. ( )  CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ RESİMDE
Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışlar millî devlet fikri
ve endişesi etrafında kendiliğinden oluşmuştur. ( )
Sade dil, hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde oluşan edebiyata millî edebiyat denir. ( )
3. Millî Edebiyat Döneminin başlangıcı olarak kabul edilen yıl aşağıdaki seçeneklerden han
gisidir?
A) 1908 B) 1911 C) 1912 D) 1913 E) 1923
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi millî edebiyatçıların başlıca amaçlarından biridir?
A) Dil, edebiyat ve sosyal bilimlerin ilerlemesine yardımcı olmak
B) Açık fikir tartışmaları ile kamuoyunu aydınlatmak
C) Batı’daki kuruluşlar ile sürekli ilişkiler kurmak
D) Sanatta ve edebiyatta yerli ve millî konuları işlemek
E) Sanat için sanat yapmak
5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?
A) Fertlerin temel hak ve hürriyetlerini koruması
B) Laik niteliğe sahip olması
C) Halkın iradesine dayanması
D) Millî kararlılık ve millî şuurun bir eseri olması
E) Otoriter bir yapıyı benimsemesiDİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

1 yorum:

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.