yapı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yapı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Kas 2017

“Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırması

“Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırması
Ferda;  Tevfik Fikret'in Türk gençlerine vatana karşı görevlerini ve sorumluluklarını ifade ettiği bir şiirdir. Elhan-ı Şita ise Cenap Şehabettin'in karın yağışını okuyucuya hissettirdiği bir şiirdir. Bu açıklamadan sonra şiirleri karşılaştıralım:

“Ferdâ” ve “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirleri tema, yapı, dil ve anlatım açısından karşılaştırması

TEMA: Ferda şiirinin teması gençliğin vatana karşı görevleri, Elhan-ı Şita adlı şiirin teması ise "kar"dır. edebiyatfatihi.net

YAPI: Ferda şiiri serbest müstezat biçimindedir.  Anlam bir dizede tamamlanmamış birkaç dizeye yayılmıştır. Şiirde cümleler, bir dizede bitmemiş diğer dizelerde devam etmiştir.Elhan-ı Şita şiirinde  mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir. Yapı içerikle  ile birlikte kurgulanmıştır. “ Elhân-ı Şitâ’nın dış şekli, tamamen müzikal bir özellik gösterir.

DİL ve ANLATIM: Ferda şiirinde ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Elhan-ı Şita şiirinin  dili de ağırdır. Şiirde çokça Arapça ve Farsça sözcük ve  tamlamaya , sıfatlara , mecazlara yer verilmiştir.

9 Nis 2017

Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

Uçun Kuşlar Şiiri ile Uzlette Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları ,zihniyet,ahenk,dil ve anlatım,yapı ,tema ve gerçeklik

KARŞILAŞTIRMA : edebiyatfatihi.net

ZİHNİYET : Milli edebiyat sanatçıları Doğu ya da Batı edebiyatlarının taklide dayanan bir edebiyat anlayışını reddediyorlardı . Bu  yüzden sade dil ve hece ölçüsüne ve halk edebiyatı nazım biçimlerine yönelmişlerdir. Milli edebiyat anlayışı ve şairin kendi bireysel özellikleri şiirin oluşumuna zemin hazırlayan zihniyettir. 

Fecriaticiler ise "sanat şahsi ve muhteremdir" sanat anlayışını benimsemişler , bireysel temaları işlemişlerdir.

AHENK : Her iki şiirde de ahenk unsurları kullanılmıştır.
Farklılıkları Uzlette adlı şiirde aruz , Uçun Kuşlar adlı şiiri heceyle yazılmıştır.

DİL VE ANLATIM : Farklılık Uzlette şiirinde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmışken Uçun Kuşlar şiirinde sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.


YAPI: Uzlette şiiri Batı şiir biçimlerinde "sone" nazım biçiminin özelliklerini taşırken Uçun Kuşlar halk şiiri nazım biçimlerinden "koşma" nazım biçiminin özelliklerini taşımaktadır. 

TEMA : Uzlette şiirinde "yalnızlık" teması ; Uçun Kuşlar adlı şiirde "özlem" teması hakimdir.

GERÇEKLİK : Her iki şiirde de gerçeklik kurmaca gerçeklik haline getirilmiştir. 

Uçun Kuşlar şiirinin Fecr-i Ati şiirlerinden en önemli farkları hece ölçüsü, sade,yalın bir dilin olmasıdır. Fecr-i Ati şiirlerinde aruz ölçüsü, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

15 Şub 2017

Servetifünun nesrinin Tanzimat nesrinden ayıran özellikler (dil,yapı,ahenk unsurları,tema,sanat anlayışı,edebi akımlar)

Servetifünun nesrinin Tanzimat nesrinden ayıran özellikler (dil,yapı,ahenk unsurları,tema,sanat anlayışı,edebi akımlar)

İNCELEME: www.edebiyatfatihi.net

Tanzimat nesrinin özellikleri         Servetifünun nesrinin özellikleri

DİL : Tanzimat nesrinde Serveti Fünuna göre daha sade ve edebi bakımdan zayıf  bir dil kullanılmıştır. Servetifünun nesrinde süslü , sanatlı ve ağır bir dil vardır.

YAPI: Her iki dönemde olay örgüsü , kişiler ,yer ve zaman ögeleri metnin yapısını oluşturur. Servetifünun romanları teknik bakımından Tanzimat'a göre olgun seviyededir.

TEMA : Tanzimat edebiyatından yanlış ve mutsuz evlilikler, yasak aşklar, esaret ve cariyelik, yanlış batılılaşma gibi sosyal temalar işlenirken Servetifünun'da  aşk, kadın , evlilik, tabiat, yalnızlık ve ümitsizlik gibi bireysel temalar işlenmiştir.

SANAT ANLAYIŞI: Tanzimat I. döneminde sanat toplum içindir anlayışı hakimken  Servetifünun'da sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.

EDEBİ AKIMLAR : Tanzimat edebiyatı roman ve hikayelerinde romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülürken Servetifünun edebiyatında realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülür.

9 Şub 2016

Tuğrul Tanyol’un “sudaki ankâ” ve Ataol Behramoğlu’nun “Kızıma Mektuplar” adlı şiirlerini ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırınız. 1980 sonrası şiirle İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirlerin farklılıklarını


 Tuğrul Tanyol’un “sudaki ankâ” ve Ataol Behramoğlu’nun “Kızıma Mektuplar” adlı şiirlerini ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırınız. 1980 sonrası şiirle İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirlerin farklılıklarını belirleyiniz.

1980 sonrası şiir gelenekten yeni bir biçimde faydalanan, bireysel, imgesel, kapalı anlatımı esas alan, şiirde ideolojiyi dışlayan bir şiir özelliği gösterirken İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir toplumsal temaları esas alır, gelenekten yararlanmaz, anlatımı sloganlara dayalıdır ve ideolojiye yaslanır.

5 Ara 2015

CAHİT KÜLEBİ "HİKAYE" BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ses, ritim-ahenk, yapı, dil, anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi

CAHİT KÜLEBİ "HİKAYE" BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ses, ritim-ahenk, yapı, dil, anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi

HİKÂYE 
Senin dudakların pembe 
Ellerin beyaz, 
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz!

Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu, 
Ben bu yüzden serinliğe hasretim 
Okşa biraz! 

Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu, 
Dağıt saçlarını bebek 
Savur biraz! 

Benim doğduğum köyleri 
Akşamları eşkıyalar basardı, 
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz! 

Benim doğduğum köylerde
İnsanlar gülmesini bilmezdi, 
Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım 
Gül biraz!

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin
Benim doğduğum köyler de güzeldi 
Sen de anlat doğduğun yerleri
Anlat biraz! 

Cahit KÜLEBİ
Henry Schouten resmi

Tevfik Fikret , Hasta Çocuk metninin ses, ritim-ahenk, yapı, dil, anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi

Tevfik Fikret , Hasta Çocuk metninin  
ses, 
ritim-ahenk,
yapı, 
dil, 
anlam ve gerçeklik bakımlarından incelemesi 
www.edebiyatfatihi.net editörü inceledi...