SAYFA 172 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
SAYFA 172 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Nis 2017

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay, SAYFA 172

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,
SAYFA 172

ANLAMA-YORUMLAMA

1) Duyguların kuşlar aracılığıyla yansıtılmasının sebepleri Türk halk edebiyatından örnekler İÇİN TIKLAYINIZ 

2.) Uçun Kuşlar şiiri Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden "koşma" nazım biçimiyle örtüşmektedir.  Halka doğru ilkesi gereği şiirde sade dil , hece ölçüsü ve halk edebiyatı nazım biçimlerinden koşma kullanılmıştır.

3) Şairin özlemini duyduğu diyarı anlatan kelime ve ifadeler  :

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.
O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
Yüce dağ başında siyah tül vardır.
Öyle akar sular, öyle hava yok...

4. YORUM SİZİN
5.YORUM SİZİN

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1) A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız .

• Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerin ahenk, dil, yapı ve tema
bakımlarından özellikleri nelerdir?

 •  Millî Edebiyat Döneminde, Mehmet Emin Yurdakul ile Ziya Gökalp şiirlerini "sade dil ve hece ölçüsü" zihniyetine bağlı olarak kaleme almışlardır. 
 • Konuşma dilinin şiire yansıması gerektiği benimsenmiş ve halkın kullandığı yalın bir Türkçe ile şiir yazılmıştır.
 •  Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgeler yalındır. 
 • Temalar, Servetifünun ve Fecriati şiirlerinde olduğu gibi halktan uzak bireysel, içe dönük değildir; millî coşkuyu artırıcı niteliktedir.
 •  "Sanat için sanat" anlayışı yerine "toplum için sanat" anlayışı hâkim olmuştur. Bu anlayışa bağlı olarak şiirlerde didaktizm (öğreticilik) ön plana çıkmıştır.
 •  Şiirlerde milliyetçilik ve Türkçülük düşünceleri sık sık işlenmiştir. 
 • Konular istanbul'daki yaşamla sınırlı kalmamış; şiirlerde Anadolu, Anadolu insanının yaşamı, çektiği sıkıntılar işlenmiştir.
 •  Kafiyeler genelde kulak içindir. 
 • Şiirde ses ve söyleyiş değişmiş, halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten birlikte yararlanılmıştır. 
 • Klasik halk şiiri nazım şekilllerinden farklı nazım biçimleri de kullanılmıştır. 
 • Üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler ve Batı kaynaklı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

• Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan şiirlerin temasında görülen değişikliklerin  sebepleri
neler olabilir ?


B. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

Y , D , Y 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız...


2. C 

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
11.Sınıf EKOYAY Yayınları TÜRK EDEBİYATI Ders Kitabı Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ve diğer çalışma kitabı sayfalarına buradan bakabilirsiniz.

1 Kas 2016

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI, SAYFA 172,değerlendirme

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 172,
Değerlendirme 
1. D, D, D, Y 
2.
 •  göndergesel 
 • inandırma ve düşünceleri kabul ettirme 
 • kanıtlara 
3. E 
4. E
 5. D
 6. D
7. Kanıtlayıcı anlatımın başlıca özelliklerini sıralayınız. https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-10snf-dil-ve-anlatm-ders.html#.V-GDXPCLTIU

4 Nis 2016

10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI ,SAYFA 172


2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY 
SAYFA 172