Irkımın Türküsü şiiri yapı ve ahenk özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Irkımın Türküsü şiiri yapı ve ahenk özellikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

3 Mar 2017

Irkımın Türküsü şiiri yapı ve ahenk özellikleri ,zihniyeti,teması,incelemesi


IRKIMIN TÜRKÜSÜ
-Türk Ocağına-
Biz Oğuzlar soyu olan Türkleriz;
İlk ateşi parlatan, .
İlk sabanla sert toprağa toh’m atan,
İlk ocağa temel koyan hep biziz.
KAFİYE VE REDİFLERİ:
"iz" redif  , "an" redif ; "at" tam uyak
Her bucakta vahşî yeller eserken
 Isığgöl’de çadır kuran biz vardık;
 Urallarda boz ayılar gezerken
İlk kervanı biz Uygurlar çıkardık.

"erken" redif , "dık" redif ; "ar" tam uyak
....
              Eğiliniz ey şerefler, ey şanlar.
              Ey ırklara altın destan yazanlar!
Biz devlerin, fillerin
 Diz çöktüğü kuvvetiz;
Eski, yeni dillerin
Anlattığı milletiz!…
"lar"redif ; "an" tam uyak
"lerin" redif ; "-il" tam uyak
"-iz" redif ; ""et" tam uyak

....
Hiç bir zalim kuvvet bizi sarsamaz;
Yerler, gökler durdukça,
Göğüslerde kalplerimiz vurdukça
 Bu Türklüğe kimse mezar kazamaz. (Mehmet Emin Yurdakul)
 "amaz" redif 
"dukça" redif , "ur" tam uyak

ŞİİRİN İNCELENMESİ


YAPI :  Şiir ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelen birimlerden olışmuştur. İçerik ön planda tutulduğu için şiirin biçimsel yapı özellikleri geri plandadır. Genelde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.

TEMA : Türklük

AHENK : Şiirin kafiye ve redifleri yukarıda gösterildi.. 

DİL VE ANLATIM 

 Irkımın Türküsü adlı şiirde Türkçülük fikri belirgindir.  Milliyetçi edebiyatta dil yalın sade , doğal ve halk dilidir.

METİN VE ŞAİR :

Yazdığı şiirlerinde bireysel  duygulara yer vermeyen Mehmet Emin, halkçı, milliyetçi  kişiliğiyle içinde yaşadığı halkın hayatını, duygularını, acılarını dile getirmiştir. Millî Şair Mehmet Emin Yurdakul, yazdığı bütün şiirlerde Türk milletinin millî değerlerini ele almış ve bu değerleri yeni nesillere aşılamaya çalışmıştır.