10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (25 Test-2019) PDF

Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 2. yazılısı sorularını, cevap anahtarını ve çözüm videosunu bulabilirsiniz... Yazılı sorusu II. dönem üniteleri olan roman, tiyatro, anı, haber metni ve gezi yazısıyla ilgili 25 test sorusunu içeriyor.

Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki linke tıklayarak PDF. şeklinde indirebilirsiniz...


EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2018-2019 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

SORULAR

1. Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden olan Karagöz ve orta oyununda asıl vaka (olaylar zinciri) aşağıdaki bölümlerinden hangisinde sergilenir?

A) Mukaddime
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Göstermelik
⏩Bu soruların çözüm videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz...

2. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Yaşandıktan sonra kaleme alınır.
B) Öğretici ve bilgi vericidir.
C) Gerçeğe uygunluk ve içtenlik önemlidir.
D) Anlatılanları kanıtlama ve belgeleme zorunluluğu yoktur.
E) İlahi bakış açısıyla yazılır.


I. Şişirme, balon haberler
II. Yapılan haberin yanlış olduğunu bildirme, yalanlama
III. Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık
IV. Haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı.
3. Verilen açıklamalar aşağıdaki gazetecilik terimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Manşet
B) Tekzip
C) Asparagas
D) Sürmanşet
E) Spot

4. Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Taklit, mimik, doğaçlama gibi yetenekler ortaya konur.
B) Oyunun en önemli tipleri Pişekâr ve Kavuklu’dur.
C) Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.
D) Günümüz tiyatrosuna en yakın türdür.
E) Önceden hazırlanmış metinlerden hareketle sergilenir.


Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, geleneksel halk tiyatrosu türü olan orta oyunundan etkilenerek yazmıştır. Bu eserde yanlış Batılılaşmanın gülünç yönlerini anlatmıştır
5. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.
B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.
C) "Ortaoyunu" geleneksel değil modern tiyatro türüdür.
D) Eser komedi değil dram türündedir.
E) Eserin konusu yanlış Batılılaşmanın gülünç yönleri değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.


I. Meddah
II. Orta oyunu
III. Karagöz
6. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
B) Tuluata dayanması
C) Tanzimat Dönemi'yle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları
D) Güçlerini taklitten almaları
E) Farklı çevre ve milletlerden tipler olması


Edebiyatımızda roman türünün ilk örnekleri teknik bakımdan kusurlu olsa da ---------------- Dönemi’nde verilmeye başladı. Servetifünun Dönemi’nde bu türün ilk başarılı örnekleri ---------------------- tarafından verildi. Milli Edebiyat Dönemi’nin önemli romancısı ---------------------, Yaban romanıyla köylü-aydın çatışmasını işledi.
7. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli Edebiyat-Halit Ziya-Halide Edip
B) Tanzimat-Halit Ziya-Yakup Kadri
C) Tanzimat-Ahmet Mithat Efendi-Halide Edip
D) Tanzimat-Sami Paşazade-Ömer Seyfettin
E) Milli Edebiyat- Ahmet Mithat Efendi-Yakup Kadri


"Olay dizisinden arınmış, söz ağırlıklı yanlış ve ters anlamalar, cinas, mecaz ve kinaye gibi nüktelerden oluşan, kısacası dilin kullanımından gelen güldürü öğelerinin bolca kullanıldığı bir bölümdür."
8. Yukarıdaki açıklaması verilen Karagöz oyunun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mukaddime
B) Muhavere
C) Fasıl
D) Bitiş
E) Oyun


"Ortaoyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana ------ denir. Oyunun dekoru; -------- denilen bezsiz paravandan ve-------- denilen iki katlı bir kafesten oluşur.
9. Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Palanga-yeni dünya-dükkan
B) Dekor-yeni dünya-perde
C) Yeni dünya-palanga-dükkan
D) Dükkan-palanga-yeni dünya
E) Dekor-yeni dünya-palanga


10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gezi yazıları için söylenemez? 

A) Yazar gezdiği yerle ilgili yazısını seçici bir bakış açısıyla kaleme alır.
B) Genellikle gezinin başladığı gün ile bittiği tarihe doğru bir kronoloji dikkate alınarak oluşturulur
C) Gezi yazılarında kişisel dikkat ve gözlem çok önemlidir.
D) Hayal ürünü yazılar değil gerçek yazılardır.
E) Nesnel verilerden oluşan tarihi bir belge niteliği taşır.

11. Yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören “tek adamlı tiyatro” da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?


A) Karagöz
B) Orta oyunu
C) Köy seyirlik oyunu
D) Pandomima
E) Meddah

Off, hay, hak
Gönlümüzden bir kumaştır, tertemizdir perdemiz
Her basitlikten uzak, pek titizdir perdemiz
Gölgeler oynar da oynar söyleyip gerçekleri
Bir düşün bin hisse al, dünyadan izdir perdemiz
12. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karagöz oyununun mukaddime bölümüdür.
B) Oyun övülmektedir.
C) Oyunun düşündürücü özelliği vardır.
D) Girişi herhangi bir oyuncu yapabilir.
E) Gölge oyunundan bahsedilmektedir.
⏩Bu soruların çözüm videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz...

Hava kapalıydı bugün öğleden sonra, apartmandan tam çıkarken yağmur damlacıklarının önce kapı önündeki ağacın yapraklarına oradan da yere düştüğünü fark ettim, ama umursamadan yoluma devam ettim. Her zaman yürümekten büyük keyif aldığım ağaçlarla kaplı Tozkoparan’ın içinden geçerken şiddetli bir yağmur bastırdı. Allah’tan bahçeli kahveye çok yakın bir yerde yakaladı. 100 metrelik bir mesafeyi şu sıralar İngiltere’de devam eden olimpiyatlara katılan atletler gibi kısa sürede kat ettim, kendimi üstü kapalı bahçeli kahvede buldum.
13. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir? 

A) Hatıra B) Fıkra C) Gezi yazısı D) Deneme E) Günce


14. Haber metinleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebi bir dil kullanılır.
B) 5N 1K kuralına uygun yazılır.
C) Nesnel bir bakış açısıyla yazılması gerekir.
D) Öğretici metin türlerinden biridir.
E) Toplumu ilgilendiren bir nitelik taşımalıdır. 


15. Aşağıdaki yapıt-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Üç Nesil Üç Hayat-Refik Halit Karay
B) Kırk Yıl- Halit Ziya Uşaklıgil
C) Türk'ün Ateşle İmtihanı-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Zeytindağı-Falih Rıfkı Atay
E) Hüseyin Cahit Yalçın-Edebiyat Anıları 


Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu sarılmayı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem o an gelir aklıma.
16. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatıcı yazarın kendisidir.
B) Olaylar olduğu gibi abartılmadan anlatılmıştır.
C) Yazar kendisinde kalıcı iz bırakan bir olayı aktarmıştır.
D) III. kişili anlatıcı vardır.
E) Anı türündeki bir metinden alınmıştır.


I. Tanzimat'la Batı tiyatrosunu benimsemeden önce yüzyıllar boyunca bize özgü, özgün geleneksel tiyatromuz vardı. II. Çevre bakımından birbirinden farklı iki gelenek günümüze kadar yaşayabilmiştir. III. Bunlardan biri ‘Köylü Tiyatrosu’ geleneği, ikincisi ise halk tiyatrosu geleneğidir. IV. Türkiye halkının büyük çoğunluğu olan toprağa bağlı Türk köylüsünün eski bolluk kut törenleri ve canlıcılık inançlarını sürdürdüğü seyirlik oyunları günümüze dek varlığını korumuştur.
Metin And-Türk Tiyatrosu Tarihi
17. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I birleşik isim cümlesidir.
B) II basit, fiil cümlesidir.
C) III. cümlede belirtili ve zincirleme isim tamlaması vardır.
D) IV bağlı fiil cümlesidir.
E) Tüm cümleler kurallı cümledir.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Sarsıldı uzaktan saat sesleri
B) Önümde canlandı bütün bir senem
C) Sonsuz bir hicrandı bütün nasibi
D) Hatırlattı bana sisli göklerden
E) Düşündüm senin son geceni


19. Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ortak bir sıralı fiil cümlesidir.

A) Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
B) İyilik eden iyilik bulur.
C) Adam adamdan korkmaz, utanır.
D) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.
E) Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. 


"Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır."
20. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Basit, isim, olumlu
B) Sıralı, fiil, olumlu
C) Birleşik, isim, olumlu
D) Birleşik, fiil, olumsuz
E) Sıralı, isim, olumlu


Radloff ( ) 1866 yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde Türkçe için ( ) Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar geniş sahalara yayılmış değildir ( ) ( ) der ( )
21. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? (MEB K-T.)

A) (;) (:) (.) (,) (.)
B) (:) (“) (.) (!) (.)
C) (,) (“) (”) (.) (.)
D) (,) (-) (,) (-) (.)
E) (,) (“) (.) (”) (.)

I.   Bu gün coğrafya dersinde Dünya'nın hareketlerini işledik.
II.  Gitgide uzaklaşıyorsun benden beni böyle bir başıma, karmakarışık bırakarak.
III. Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkcı işbirliği görülüyordu.
IV. Arkadaşlar iyi ve kötü gün ayırdetmeksizin yan yana olurlar.
V.   Birazcık sabır ve gayret, sende her şeyin üstesinden gelebilirsin.
 22. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.         E) V.


"Yazar bu romanında sıra dışı bir kahramanın olağanüstü öyküsünü, İngiltere tarihinin son dört yüzyıl boyunca geçirdiği dönüşümleri, bunların İngiliz yazınındaki yansımalarını ince değinmelerle aktarıyor."
23. Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Sözcük gruplarını ayırmıştır
B) Sıralı cümleleri ayırmıştır.
C) Art arda gelen zarf fiilleri ayırmıştır.
D) Ara sözleri belirtmiştir.
E) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmiştir.


"Okuduğumuz romanlar, öyküler yazınsallığın toprağında üretilmiş uydurmacalardır bir bakıma." 
24. Bu cümleyle ilgili, 
I.     Devrik bir fiil cümlesidir.
II.   Olumsuz, isim cümlesidir.
III.  Yapıca birleşik bir cümledir.
 yargılarından hangileri söylenebilir?

A)Yalnız I.     B)Yalnız II.    C)Yalnız III   D)I ve II.      E)I, II ve III.


25. Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ateşten Gömlek-roman
B) Ferdi ve Şürekâsı-roman
C) Kırk Yıl-gezi yazısı
D) Mor Salkımlı Ev-anı
E) Hac Yolunda-gezi yazısı

⏩Bu soruların çözüm videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz...

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar