Bu yazımızda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı "biyografi-otobiyografi" ünitesiyle ilgili hazırladığımız özgün ve kaliteli test sorularını cevap anahtarı yer alıyor. Biyografi ve otobiyografi sorularının yanında ünitenin dilbilgisi konusu olan edat ve bağlaç türleriyle ilgili sorulara da yer verdik...


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Test Soruları ve Cevapları-1

Çatalca’da doğdu. İlkokul eğitimini Kars ve Çankırı’da, orta ve lise eğitimini Çankırı’da tamamladı. 1966’da Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. . 1969’da yayınlanan “Bir Gün Mutlaka” adlı şiir kitabı ile kuşağının öncü bir şairi olarak kabul edildi.. 1970-74 yıllarında yaşamını Paris,Londra ve Moskova’da sürdürerek dil ve edebiyat konularında çalıştı.

1. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin  hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Hatıra
D) Günlük
E) Makale


2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda biyografiye yakın türlerden biri değildir?

A) Siyer kitapları
B) Kısas- enbiyalar
C) Tezkiretü'l Evliyalar
D) Tezkiretü'ş Şuara
E) Ruznameler

3. Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örnek gösterilemez?


A) Mehmet Emin Erişilgil’in "Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp"
B)  Bir İslâm Şairinin Romanı: Mehmet Akif
C)  Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin
D) Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan’ 
E)  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı

4. Aşağıdakilerden hangisi özyaşamöyküsü ile hatıra türünün ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Her iki yazı türünün de kaynağı kişilerin yaşamı, başın­dan geçenlerdir.
B) Her iki türde de anlatıcı "ben"dir, yani anlatılanlar birinci kişi ağzından anlatılır.
C) Her iki yazı türünde de öyküleyici ve açıklayıcı bir kullanılır.
D) Her iki yazı türü de kişisel hayatı konu alan metin tülerindendir.
E) Her iki yazı türünde de Tanrısal bakış açısı kullanılır.

5.  Fakir Baykurt'un kendi hayatını anlattığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Anı
D) Mektup
E) Deneme

www.edebiyatfatihi.net © 

I. Tezkire II. Anı III. Günlük IV. Fabl  V. Otobiyografi

6. Yukarıdaki yazı  türlerinden hangisi kaynağı gerçek yaşam olan  yazı türlerine girmez?

 A) I.       B) II.         C) III.     D). IV.         E) V.


7. Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü türüne ait özelliklerden biri değildir?

A) Duygu ve çağrışıma açık bir anlatım kullanılır.
B) Üçüncü tekil kişili anlatım vardır.
C) Kültür tarihinde önemli bir yeri vardır.
D) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.
E) Anlatımda nesnellik ağır basar.

8. Biyografi-otobiyografi karşılaştırmasıyla ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyografide  doğrudan otobiyografide dolaylı  anlatım vardır.
B) Biyografide nesnellik otobiyografide yer yer öznellik ağır basar.
C) Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresiyle birlikte ele alır; otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisiyle sınırlar.
D) Biyografi kişinin dış dünyasına otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.
E) Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır.

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
A) Heşt Behişt
B) Mecâlisü'n Nefâis
C) Tek Adam
D) Günlerin Getirdiği
E) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü

Cahit Arf, Türkiye’ye kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra, ODTÜ Matematik Bölümü’nde çalışmaya başladı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü. Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırıldı. Eğitim verdiği sürede  yalnızca ders vermekle yetinmeyerek, katıldığı konferans ve toplantılarda genç matematikçilerle birebir iletişime geçmeye çalıştı.

10. Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Biyografi türündeki metinden alınmıştır.
B) III. kişili anlatım vardır.
C) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D) Edat ve bağlaç görevindeki sözcüklere yer verilmiştir.
E) Öznel ifadeler hakimdir. 


11. Aşağıdakilerden hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü edat(ilgeç) görevinde kullanılmıştır?
A) Doğru işlerin peşinde koşmalısın.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.
C) Adam hızla bana doğru geliyordu. 
D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.
E) Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

12.  ‘’ile’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Dalgınlıkla boyayı yüzüne sürmüş.
B) Elindeki bezle masanın üstünü sildi.
C) Küçük kardeşiyle pek anlaşamıyormuş.
D) Aşçıyla hizmetçi sık sık kavga ederdi.
E) Çocuğun bu durumunu kaygıyla izliyoruz.

13.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’yalnız’’ sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A) Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.
B) Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.
C) Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.
D) Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.
E) Bu bitki yalnız bu yörede yetişir.

Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ,taş deme,arkadaş,gün batmadan ilerle!
Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü,
Görmesinler belinin,sakın,büküldüğünü...

14) Yukarıdaki dörtlükte kaç ilgeç vardır?

A) 1           B) 2       C) 3        D) 4        E) 5

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne.... ne" sözcükleri bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Bu adam ne oturduğu yerden kalkıyor ne bir söz söylüyor.
B) Biz, ne acılar, ne sıkıntılar çektik.
C) Ne hoş, ne sevimli çocuklardı onlar.
D) Ne gün gelir, ne gün ayrılır, bilmiyorum.
E) İki de bir ne gülüp duruyor, çevresindekileri ne diye üzüyor, anlamış değilim.

1.A
2.E
3.E
4.E
5.A
6.D
7.A
8.A
9.D
10.E
11.C
12.D
13.D
14.B
15.A

Yazıya Tepkini Göster!

5 تعليقات

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. TESTİ VERMİSSİNİZ AMA CEVAPLARA GİREMİYORUZ

  ردحذف
 2. Merhaba, cevaplarını da ekledik, dosyayı gözden geçirip indirme linkini yeniledik. PDF şeklinde de indirebilirsiniz...

  ردحذف
 3. gerçekten çok tesekkur ederım çok yardımcı oldunuz

  ردحذف
 4. son 5 sorunun konu ile alakası yok

  ردحذف

إرسال تعليق

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar