11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2018, Sayfa 166

Sayfa 166


1. Okuduğunuz metindeki olayları sıralayarak metnin olay örgüsünü şemalaştırınız. Metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçaları birbirine bağlanırken sanat kaygısı güdülmüş müdür? Niçin?Yazar, metnin olay örgüsünü oluşturan metin parçalarını birbirine bağlarken bir sanat eserinin konuyu ele alış tarzına uyup tarihsel gerçekliği kurmaca gerçeklik haline dönüştürmüştür.

2. Metnin olay örgüsü insana özgü hangi gerçekliği ifade etmek için düzenlenmiştir?

Mücadele, cesaret, idealizm gibi gerçeklikleri  ifade etmek için

3. Metindeki olaylar gündelik hayattaki olaylardan hangi bakımlardan farklılık göstermektedir?

Metindeki olaylar bir yazar tarafından bilinçli şekilde yazıldığı için, burada sunulan tüm olaylar yazarın  kontrolü altında, onun planlaması dahilinde gelişir. Gündelik hayattaki olaylar ise hayatın doğal akışı içinde bazen anlık olarak gelişebilir, gündelik hayattaki olaylar her zaman kişinin plandığı şekilde gelişmez. edebiyatfatihi.net

4. Okuduğunuz metindeki olayların metnin alındığı “Vurun Kahpeye” romanının bütünlüğü içindeki yerini belirleyiniz.

5. Okuduğunuz metnin temasını bulunuz. Bu temanın “Vurun Kahpeye” romanıyla ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Metnin teması geriliğe ve gericiliğe karşı mücadeledir. Roman bu temayı merkeze almaktadır. Vurun Kahpeye’de, idealist bir öğretmen olan Aliye’nin görev yaptığı kasabada geriliğe ve gericiliğe karşı verdiği mücadele merkeze alınır.

6. Metindeki kahramanlar kimlerdir? Çevrenizde bu kahramanlara benzeyen kişiler var mıdır? Söyleyiniz.

Aliye Öğretmen, Hatice Hanım, Gülsüm hala, Hüseyin Efendi, Sabri... Bu kahramanlara benzeyen kişilere çevremizde rastalayabiliriz.

7. Metindeki kahramanlar olay örgüsü içinde nasıl bir işleve sahiptir? Metindeki kahramanların birbirleriyle olan ilişkisini açıklayınız.

Olay örgüsü bu kahramanlar etrafında şekillenmektedir. 

8. Metindeki kahramanların Doğu ile Batı’nın yaşam tarzını harmanlayarak yeni bir yaşama tarzı arayıp aramadıklarını tartışarak belirleyiniz.

Vurun Kahpeye romanında  Aliye karakteri bu modele uygun bir düşünce ve kişilik yapısı sergiler.

9. Metindeki kahramanların halk ve tarihle ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Metindeki kahramanlarla  Milli Mücadele Dönemi'ndeki  Anadolu insanının düşünce yapısı açık bir şekilde yansıtılmıştır.

10. Metindeki olayların geçtiği mekânları ve bu mekânların özelliklerini metindeki işlevlerini dikkate alarak açıklayınız.

Metindeki olaylar, Anadolu’da bir kasabada geçmektedir. Romandaki mekanlar romanın yapısal bütünlüğünü güçlendirecek biçimde birbiriyle ilişkilendirilmiştir. 

11. Metindeki mekânlarda kişilerin bütünleşmesi sağlanırken nelere dikkat edilmiştir? Belirtiniz.

Romanın yapısal bütünlüğünü güçlendirecek biçimde birbiriyle ilişkilendirilmiştir. 

12. Metindeki olayların zamanını belirleyiniz.

Olaylar Milli Mücadele Döneminde geçmektedir.

13. Metindeki zamanla metnin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

Milli bir konuyu işlemesi bakımından bir ilişki söz konusudur.

14. Metindeki olayların zamanıyla metnin yazıldığı dönemin gerçekliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

Metindeki olayların zamanıyla metnin yazıldığı dönem arasında milli bir konuyu işlemesi bakımından bir ilişki söz konusudur.

15. Metindeki olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân unsurları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Bu unsurlar birbiriyle uyumlu bir bütünlük oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. edebiyatfatihi.net

16. Metnin temasını belirleyiniz. Bu tema metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Metnin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilgilidir?

Metnin teması geriliğe ve gericiliğe karşı mücadeledir. Yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtmaktadır. 


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar