11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları, 2017-2108
Sayfa 157

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. Metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetin belirgin özelliklerini söyleyiniz.
Sanatçının toplumcu sanat anlayışı, halkın değerlerini ve yaşam tarzını yansıtma isteği metnin oluşmasını sağlayan zihniyetin belirgin özellikleridir. 

2. Metin hangi edebî geleneğe ait özelliklere sahiptir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Metin manzum hikaye geleneğine ait özellikler taşır.  Olay örgüsü, kişiler, mekan ve zaman unsurları buna örnek verilebilir. 

 5. Etkinlik:

a) Aşağıda verilen metni okuyunuz.

“Balıkçılar” metni ile incelediğiniz “Hasta” adlı metni şairleri ve şairlerin şiir anlayışları bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

İki şairin de  manzum hikaye türünde toplumsal temalı şiir yazmaları, aruz ölçüsünü kullanmaları, şiir dilini düzyazıya yaklaştırmaları, aruzu Türkçeye ustalıkla uydurmaları ortak özellikleridir. 

3.ç. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

 1. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminde ortaya çıkan şiir tarzlarını söyleyiniz. Bu şiir tarzları arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.

Sade Dil ve Heceyle Yazılan Şiir
Saf(Öz) Şiir
Halkın Değerlerini ve Yaşam Tarzını Yansıtan Manzumeler

Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde genelde halkın kullandığı yalın bir Türkçe kullanılmış; aruz yerine hece ölçüsü tercih edilmiş­tir. Saf şiirde ve manzum hikayelerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.  Sade dil ve hece vezniyle yazılan şiirlerde konular saf şiir anlayışındaki gibi toplum­sallıktan uzak, bireysel, içe dönük konular değildir. Türkçülük ve milliyetçilik fikri şiirlerde geniş biçimde işlenmiş, millî coşku­yu artırıcı şiirler yazılmıştır. İstanbul'daki dar bir kesimin yaşamı yerine Anadolu halkının yaşamı, çektiği sıkıntılar, kısaca millî ve yerli konular işlenmiştir. Halkın değerlerini yansıtan manzumelerde ise sosyal temalar işlenmiştir. 

edebiyatfatihi.net

 2. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminde ortaya çıkan şiir tarzlarının ortak temalarını belirleyiniz.

Milli, milliyetçi temalar, toplumsal sorunlar ve sorumluluklar...

3. Etkinlik:

Millî Edebiyat Döneminde ortaya çıkan şiir tarzlarında kullanılan dil ve söyleyiş biçimlerinin
kaynakları nelerdir?


4. Etkinlik:

Millî Edebiyat Dönemi şiiri, Edebiyat-ı Cedide şiir zevki ve anlayışından hangi yönlerden
farklılık göstermektedir? 5. Etkinlik:

Millî Edebiyat Dönemi şiiri hakkında bir beyin fırtınası düzenleyiniz. Millî Edebiyat
Dönemi şiirinin genel özelliklerini aşağıda verilen tabloya yazınız.

Bu dönem şiirlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış
Hece ölçüsü benimsenmiştir
Dönem şairleri halk şiiri nazım şekillerinden faydalanmıştır
Şiirde doğa ve yurt güzelliklerinin yanında kahramanlık ve vatan sevgisi gibi temalarda işlenmiştir
Bu dönemin en önemli şiir topluluğu olan Beş Hececiler şiirde önemli bir çıkış yapmıştır
Milli edebiyat döneminde halka doğru ilkesi gereğince ulusal kaynaklara dönülmüştür...
Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.
Etkinlik:

“Maupassant (Mopasan) Tarzı Hikâye” hakkında araştırma yapınız (160. sayfadaki 1.
Etkinlik içindir.).


Etkinlik:

Sınıfınızda düzenleyeceğiniz “Millî Edebiyat Dönemi Türk Romancılığı” konulu panel için
hazırlık yapınız (168. sayfadaki 5. Etkinlik içindir.).Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

أحدث أقدم

Reklam

Reklamlar