11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 142-143-144

Sayfa 142

1. Eserin olumlu-olumsuz niteliklerini ortaya koyduktan sonra yapıtın iyi mi kötü mü olduğunu bildirmesini bekliyor.

2. İyi bir eleştirmende bulunması gereken özellikler için tıklayınız

3. Bir metnin eleştiri türü sayılabilmesi için gereken özellikler
 • Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı. 
 • Nesnel olmalı.
 • Araştırmacı olmalı. 
 • Ciddi, ağırbaşlı olmalı 
 • Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı. 
 • Yıkıcı değil yapıcı olmalı. 
 • Kanıtlama yoluna gitmelidir. 
 • Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli. 
 • Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı 
 • Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı 
 • Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı
4. Türk edebiyatındaki önemli eleştiri yazarları

5. "Bu çeşit bölümler çoğu kere kendi başlarına bağımsız olarak duruyorlar romanda." cümlesinde yüklem tekil olmalıydı. (Bağlaşıklığa uymuyor.)

...SAYFA  143

ÖLÇME-DĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• ( D) Eleştiri yazarı, ortaya konulmuş bir eseri yargılar ve değeri hakkındaki görüşünü belirtir.
• ( Y) Edebî eserle okuyucuyu kaynaştırma, eleştirinin en önemli görevidir.
• (Y) Bir sanatçıyı ya da eseri eleştirmenin amacı onun eksik ve kusurlu yanlarını bulmaktır.
(D) Engin bir sanat kültürüne sahip olması gereken eleştiri yazarı; eleştirdiği eserin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığını dikkate almalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Herhangi bir sanat eseri veya sanatçı hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerin ortaya konulduğu, bunların değerleri hakkındaki düşüncelerin belirtilerek bir yargıya varıldığı yazılara eleştiri denir.
• Eleştiri yazarına…eleştirmen .denir.
• Kişinin kendi eleştirisini yansıtan yazılara öz eleştiri (otokritik) denir.
• Eleştiri herhangi bir sanat eseri veya sanatçı hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerin ortaya koymak amacıyla yazılır.
• Eleştiriler  sanatçıya dönük, okura dönük eleştiri, topluma dönük ve esere dönük eleştiriler olmak üzere türlere ayrılır.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
 1. C

2. E

SAYFA 144

3. C

4. B

5. D

6. A

Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız...

1. Eleştiri yazılarının amaçları 

Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymaktır.

2. Eleştirmenin bir sanat eserini eleştirirken neleri dikkate alması gerektiğini açıklayınız.

Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı.
Nesnel olmalı.
Araştırmacı olmalı.
Ciddi, ağırbaşlı olmalı
Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı.
Yıkıcı değil yapıcı olmalı.
Kanıtlama yoluna gitmelidir.
Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli.
Geniş bilgi (edebiyat fatihi'nden alıntıdır) ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı
Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı
Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı...


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar