11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018, Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları

SAYFA 106

DENEME

ÖN HAZIRLIK

Farklı yazarlara ait deneme yazıları için tıklayınız
Deneme çeşitleri hakkında bilgi
Deneme türünün Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi ve edebiyatımızdaki önemli deneme yazarları için tıklayınız

HAZIRLIK
  • İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliği zeka ve düşünme yetisidir. Bir toplumda veya onu oluşturan en küçük birimde herkesin aynı düşüncede olması beklenemez elbette. Neticede her birey birbirinden farklı inanç, kültür, zevk, anlayış... kısacası farklı yaşam tarzına sahip olduğu için herhangi bir konuda farklı düşüncelere sahip olabilir. Kiminin eğrisi kiminin doğrusu oluyor, birine doğru gelen öbürüne yanlış gelebiliyor. Bireysel farklılıklar düşüncelerin de farklı olmasına sebep oluyor.
  • "Deneme Ben'in Ülkesidir." Sözüyle Ne Anlatılıyor? Cevabı için tıkla
SAYFA 108

1. Denemelerin ortak özellikleri:
Denemede konu özgürce seçilir.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb.) denemenin konusu olabilir.
Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.
Dili doğru ve güzel kullanır.
Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.
Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.
Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.
Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.
Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.
Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.
Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur. Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır.
Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir: Felsefî, sosyolojik, tarihî tema ve olay­ların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler.


2. Yaşama Öğretisi adlı denemeyi tablodaki özellikler bakımından inceleyiniz...

Tablodaki bütün özellik için EVET

SAYFA 109

3. Yaşama Öğretisi adlı denemeden alınan paragraflardaki anlatım türleri

İlk paragrafta: Öyküleyici anlatım
İkinci paragrafta: Öyküleyici ve betimleyici anlatım
Üçüncü paragrafta: Açıklayıcı anlatım

4. Yaşama Öğretisi adlı denemede dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevi kullanılmıştır.

SAYFA 111

5. Yaşama Öğretisi ve Gelenek ve Kişilik adlı denemeleri tablodaki özellikler bakımından değerlendirip tabloyu doldurunuz...

Tablodaki bütün özellikler için EVET

Denemelerde içtenliğin ön planda olduğu sade ve bireysel bir dil kullanılır. Denemelerde ele alınan  konular duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirilir. 
11.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları, 2017-2018,
 Sayfa 106-119 Cevapları

SAYFA 114

Deneme çeşitleri ile ilgili yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız. “Yaşama Öğretisi”, “Gelenek ve Kişilik” ve “Su Gibi Olun” adlı denemeleri konularına ve yazılış amaçlarına göre hangi tür denemelere örnek gösterebileceğinizi aşağıdaki tabloya işaretleyiniz. Metinlerin bu tür denemelerin hangi özelliklerini taşıdıklarını belirtiniz.

Yaşama Öğretisi:→ Kişisel Duyarlılık ve Dikkati Konu Alan Denemeler
Gelenek ve Kişilik: Öğretici ve Eleştirel Denemeler
Su Gibi Olun:Sosyal ve Felsefi Konularda Bireysel Düşünceyi İfade Eden Denemeler


7.  “Gelenek ve Kişilik”, “Su Gibi Olun” adlı denemelerden hareketle Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ayhan Aydın’ın deneme yazarlarında olması gereken aşağıdaki özelliklerin HEPSİNİ taşımaktadırlar. 


8. “Yaşama Öğretisi”, “Gelenek ve Kişilik” ve “Su Gibi Olun” adlı denemelerde dilin göndergesel işlevi kullanılmıştır.

9.  Deneme ve sohbetin benzer ve farklı yönlerini tabloya yazınız.

FARKLI ÖZELLİKLER:

 Sohbet türünde yazar karşısındakiyle konuşuyormuş gibi (senli benli anlatım) yazar. Deneme türünde yazar kendisiyle konuşuyormuş  gibi benli anlatım yazar.


SAYFA 116

1. Metinden hareketle denemeyi bilimsel metinlerden ayıran özellikler şunlardır:

Denemede konu bilimde olduğu gibi derinlemesine kavranmaz.
Denemelerde konu bilimsel metinlere göre daha geniş  ve özgür bir alana sahiptir.
Bilimsel metinlerle denemenin düşünsel yapısı ve yöntemleri  birbirinden farklıdır.
Bilimsel metinler dizgesel (sistematik, sistemli) denemeler ise dizgesel değildir.

2. Sözlü ve yazılı iletişim arasındaki farklar:

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYIN


4. Tabiat, sevgi, eğitim, sanat, dil" temalarından birini seçiniz...

5. Düzeltme işareti yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine ko­nur.
Tırnak işareti   doğrudan alıntıları göstermek için kullanılır. Bir yazıda başkasından söz alınıp kullanılacaksa olduğu gibi aktarılan başkasının sözünün basma ve sonuna konur.
Soru işareti: Soru anlamı taşıyan cümle ve kelimelerden sonra konur.
Kesme işareti: Kurum ve kuruluş adları ve türemiş adlar dışında kalan özel adlardan sonra kesme işareti konur.

SAYFA 117

6. 
İlk paragrafta "Çünkü onlar çok soğuk havalarda bile sırayla ön saflara geçerek acımasız soğuğa kendi gövdelerini siper ederek hep birlikte hayatta kalmayı başarıyorlar" cümlesinde yüklem tekil olmalıdır.

İkinci paragraftada "Ayrıca karıncalar insanlardan farklı olarak.." ile devam eden cümlenin yüklemi tekil olmalıdır. 

7....

8....


9....


Sayfa 118


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D ise yanlışsa Y yazınız.

D, Y, D, Y, D

B. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz.

....deneme....
....siyaset, edebiyat, kültür, felsefe, ekonomi vb her konu
....Montaigne...
...sade ve yalın
....Suut Kemal Yetkin, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Nurullah Ataç...

C.Asagidaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz

1. A

2. C

SAYFA 119

3. B

4. D

5. C

6. D


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız..

1. Deneme yazarında olması gereken özellikler maddeler halinde...TIKLA

2. Deneme türü ile sohbet türünün benzer ve farklı yönleri için tıklayınız
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar