Bu yazımızda Altay Yaratılış Destanı'ndaki mitolojik motifleri inceledik.

Altay Yaratılış Destanındaki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

Ak-Ana: Denizin dibinden çıkması ve dünyanın yaratılışı hakkında bilgi vermesi bakımından önemli bir motiftir. Bay Ülgen'e yeri ve göğü yaratma ilhamını vermiştir.

Balık: Dünyanın üzerinde durduğu büyük balık, destandaki mitolojik bir ögedir.

Dünyanın altı günde yaratıldığı motifi: Yaratılış Destanında Bay Ülgen dünyayı altı günde yaratmıştır.

Su: Yeryüzünün başlangıçta henüz toprak yaratılmadan önce uçsuz bucaksız "su" ile  kaplı olması.

Toprak:  Topraktan gelip toprağa gitme ve oradan tekrar yeşerme fikrinden beslenen inanç sistemlerinde dişil olarak görülen toprak mitolojik bir ana motiftir.

Tanrı Ülgen: Ülgen göğün 16. katında Altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir.

Erlik: Ülgen'in topraktan yarattığı kişi. Sonradan Tanrı Ülgen'e büyüklük taslamıştır.

edebiyatfatihi.net 

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar