9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları
Yepyeni Kısa Cevaplı 35 Soru


KARA TOPRAK
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yârim kara topraktır
 Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır

 Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
 Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır

(İlk 10 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız)

www.edebiyatfatihi.net hazırladı

1.Şiirin nazım birimi nedir?

Dörtlük

2. Şiirin nazım biçimi nedir?

Koşma

3. Şiirin konusuna göre türü nedir?

Lirik şiir

4. Şiirin ölçüsü nedir?

11'li hece ölçüsü

5. İkinci dörtlüğün duraklarını gösteriniz.

6+5 

6. Şiirin teması nedir?

Toprağa duyulan sevgi ve saygı

7. Şiirdeki kafiye ve redifleri bulunuz.

1.dörtlükte: sarıldım-yoruldum: "ıldım" redif; "r" yarım uyak
"benim sadık yarim kara topraktır" redif

2.dörtlükte: "dım" redif, "l" yarım uyak
3.dörtlükte: "verdi" redif, "t" yarım uyak

8. Şiirin bağlı olduğu geleneği yazınız.

Aşık tarzı halk şiiri geleneği

8. Şiirin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Yerel söyleyişlerin de kullanıldığı sade, yalın bir Türkçe'yle yazılmıştır.

9. Şiirde geçen "Benim sadık yarim kara topraktır" ve "Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum" söz gruplarıyla ne anlatmak ozan ne anlatmak istiyor?

"Benim sadık yarim kara topraktır" ifadeleriyle insanın gerçek dostunun toprak olduğunu, 
"Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum" sözleriyle ise kara toprak dışındaki hiçbir sevgiliden bir iyilik görmediğini anlatıyor.

10. Şiirdeki "söyleyici"nin özellikleri nelerdir?

Geçimini çiftçilikle sağlayan, toprakla uğraşan köy hayatı yaşayan bir insandır.11. Halk şiirinde aşıkların mahlas almalarına adlarını veya mahlaslarını kullanmalarına ne ad verilir?

Tapşırma

12. Bir şiirde dizelerdeki hece sayısı eşit değilse o şiir .................. şiirdir. Boşluğa gelecek ifadeyi yazınız.

Serbest


 "İki gözüm seneler geçiyor
 Gönül ektiğini biçiyor"
(Sezen Aksu)

13. Dizelerdeki redif ve kafiyeyi bulup yazınız.

"iyor" redif; "ç" yarım kafiye


"Uzak mı, bu eda, bu hâl tuzak mı?
Hak mısın, bana yasak mı?"

14.  Dizelerdeki kafiyeyi bulup türüyle yazınız.

"ak" tam kafiye


İçimdeki o oyun bahçesi
Ne oyası ne boyası ne de maskesi
Hadi kapa gözünü bir hayâl kur
Lala lala lunapark sahnesi
(Sezen Aksu) 
15. Dörtlüğün kafiye şemasını yazınız.

aaba→düz uyak


ıslak kanatlarını açarak güneşi bekleyen kara kuşa bak
kırılmış dalgalara karşı dalgakıranda tüneyen sarhoşa bak

16. Dizelerdeki asonans ve aliterasyonalrı bulunuz.

"k" sesiyle aliterasyon, "a" sesiyle asonans


Değil bülbül gibi fasl-ı bahara giryemiz mahsus
Senin âşıkların ey bî-vefa gül her zaman ağlar!
Keçeçizade İzzet Molla

17. Yukarıdaki şiirin ölçüsü nedir?

Aruz ölçüsü

18. Aruz ölçüsü Türk edebiyatının hangi dönemlerinde kullanılmıştır?

Divan edebiyatı, Tanzimat, Servetifünun ve Fecriati


Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda
Uzakda bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan
Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan
Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda

19. Dörtlüğün kafiye örgüsünü tespit edip yazınız.

abba→ sarmal kafiye


Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,
Kulaklarım komşuların ayak sesinde;
Varsın yine bir yudum su veren olmasın,
Baş ucumda biri bana 'su yok' desin de!

20. Yukarıdaki dizeler size ne çağrıştırıyor?

Kimsesizlik, yalnızlık...

Ve gönül Tanrısına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden; 
Her mihnet kabulüm,
 yeter ki Gün eksilmesin penceremden!

21. Yukarıdaki dizeler size ne çağrıştırıyor?

Her şeye rağmen yaşama isteğini

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
 Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

22. Yukarıdaki dizeler size neler  çağrıştırıyor?

Ayrılık, veda, ölüm

Heeey Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekliyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun,
Her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere...

23. Yukarıdaki dizeler size neler çağrıştırıyor?

Özgür bir ruhu, her şeyi boşvermeyi

Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Dizelerindeki söz sanatını yazınız.

Mübalağa (abartma)


Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma.
 Çünkü bu kadar çok tutuşan ateşlere suyun faydası olmaz.

24. Yukarıda verilen Su Kasidesi'nin ilk beytindeki söz sanatlarını tespit edip yazınız.

Nida: Ey göz!
Mübalağa: Şairin gönlündeki ateşlerin su ile söndürülemeyecek derecede çok olması
Hüsn-i talil: Gözden yaş gelmesi, gözün gönüldeki yangını söndürmeyi istemesine bağlanmıştır.
Mecaz: Od’un aşk ateşi yerine kullanılması.
Tezat: Su-ateş

25. Söz sanatlarını bulduğunuz şiirin konusuna göre türü nedir?

Lirik şiir


Elin kapısında karavaş olan,
Burnu sümüklü gözü yaş olan,
Bayramdan bayrama bir tıraş olan
Berbere gelir de dükkân beğenmez.

26. Yukarıdaki şiirin türü nedir? Nedeniyle açıklayınız. 

Satirik şiirdir, çünkü bir kimseyi eleştiriyor.

Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban


27. Dörtlükteki imgeleri bulup çağrıştırdığı anlamı yazınız.

Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar: sevgilinin saçlarına aşık olmak

 Hadini de Karac'oğlan hadini
Aramazlar gurbet il'e gideni, 
Ak göğsün üstünde çakır dikeni 
Bitmeyince, gönül yardan aynlmaz

28. Dörtlükteki imgeleri bulup çağrıştırdığı anlamı yazınız.

Ak göğsün üstünde çakır dikeni bitmesi:  Ozan, bu imgeyle sevgilisine duyduğu hasretin ancak ölümle biteceğini ifade ediyor.

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Nıçın benden ay yüzünü döndürdün? 
Yoksa hizmetinde kusur mu koydum,
 Niçin gül dalına hârı kondurdun?
(har: diken)

29. Dörtlükteki imgeleri bulup çağrıştırdığı anlamı yazınız.

Gül dalına har kondurmak:  Sevgilinin eskisi gibi yüz vermemesi

Aşam, dedim, aşamadım başından; 
Yağıyor yollara kar benim için

30. Dizelerdeki imgeyi bulup çağrıştırdığı anlamı yazınız.

Yollara kar yağması: sevgiliye ulaşmanın önündeki engeller

Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır

31. Dörtlükteki sıfatları bulup  yazınız.

nice, her türlü, sadık


Kimselere inancım kalmadı benim
Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin

32Dörtlükte adlaşmış sıfat-fiilleri bulup yazınız.

sevdiklerimden, gidenler, çektiren

33. "Gelecek sezonda daha iyi filmler çıkacakmış." cümlesindeki sıfat-fiil olan kelime hangisidir?

Gelecek

 Namık Kemâl, gayet büyük yuvarlak başlı, pek yüksek alınlı, pembe çehreli, hiddetlendikçe çatılır az eğri kaşlı, koyu elâ gözlü, irice burunlu, fevkalâde güzel ağızlı, kırk yaşından sonra siyah denecek kadar koyulaşmış uzunca, kumral sa­kallı, kısaya mail orta boylu, şişmanca, omuzları geniş, elleri ayakları küçük bir insandı.

34. Parçadaki niteleme sıfatlarını bulup yazınız.

büyük, yüksek, pembe, eğri, ela, irice, güzel, uzunca, kumra, orta, küçük...

35. Parçadaki belirtme sıfatları ve bu sıfatların türlerini yazınız.

kırk: sayı sıfatı
bir: belgisiz sıfat
www.edebiyatfatihi.net©

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar