MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından öğretmenler arası anı yarışması düzenleniyor. Konusunun "Öğretmenlerin meslek yaşamları süresindeki eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları" olan yarışmanın şartnamesine aşağıdan ulaşabilirsiniz... edebiyatfatihi.net

1. YARIŞMANIN AMACI

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak.

2. YARIŞMANIN KONUSU

Öğretmenlerin meslek yaşamları süresindeki eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

3. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

a) Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir.
b) Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
c) Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç) Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
e) Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
f) Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca CD ortamında ve imzalı EK-1 Başvuru Formuyla birlikte okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Millî Eğitim Bakanlığı anı yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
ğ) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne aittir.
ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar