Hürriyet Kasidesi şiirinin ahenk ve yapı unsurları, nazım birimi, nazım biçimi ve türü, ölçüsü, uyak ve redifleri, sese dayalı sanatları (aliterasyon, asonans) kelime ve kelime grubu tekrarları, nazım birimi, nazım birimi sayısı, uyak şeması, teması, temanın özellikleri, nazım türü, incelemesi bu yazıda...


HÜRRİYET KASİDESİ/NAMIK KEMAL

Hürriyet Kasidesi Biçim ve Ahenk Özellikleri

  • Nazım birimi: Beyittir. Şiir 31 beyitten oluşmuştur.
  • Nazım Biçimi: Kaside
  • Ölçüsü: Şiir, aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Şiirin Kalıbı: Şiir “mefâilün / mefâilün /mefâilün / mefâilün” kalıbıyla yazılmıştır. 
  • Uyak şeması: Şiirin uyak şeması, a a / b a / c a / d a / fa /ga… şeklindedir.

Ahenk Unsurları (Kafiye ve Redifler)

--- selametten
--- hükûmetten

("-ten" redif; "met" zengin kafiye)

--- ianetten
--- kıymetten

("-ten redif; "et" tam kafiye)

--- mihnetten
--- hizmetten
--- şöhretten
--- emânetten
--- melâmetten
--- nedâmetten
--- ümmetten
--- metanetten
--- betâetten
--- himmetten
--- kâbiliyetten
--- şehadetten
--- aşiretten
--- mezelletten
--- gayretten
--- esâretten
--- azîmetten
--- sadâretten
--- gurbetten
--- hükûmetten
--- hamiyetten
--- âdemiyetten
--- sıkletten
--- esâretten
--- ümmetten
--- mihnetten
--- âfetten
--- gafletten

☝Diğer beyitlerde de "-ten" redif; "et" tam kafiyedir.

Aliterasyon ve Asonansları: "k, m, n, t" ünsüzlerin tekrarıyla aliterasyon;  "a, e, i…gibi" ünlü harflerin tekrarıyla  asonans yapılmıştır.
Tema➠ Vatan sevgisi, hürriyet aşkı...
Temanın Özellikleri Tema bireysel değil toplumsal içeriklidir. Divan şiirindeki soyut ve toplumdan kopuk anlayış Tanzimat şiiriyle daha somut ve daha gerçekçi ve güncel bir bakış açısına kavuşmuştur. www.edebiyatfatihi.net
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar