SES OLAYLARI TEST III-IV

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının bir örneği yoktur?

A) Üzerinde çimen renginde bir kazak vardı.
B) Daha çok Türk sanat müziğinden hoşlanıyordu.
C) Gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı.
D) Konuklar, evin büyük salonunda ağırlanacaktı.
E) Önümüzdeki yaz tekrar geleceğiz, demişti bana.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses düşmesi olmamıştır?


A) Ufkunda açarken alevden güller Her akşam tüllenir dertli gönüller
B) Saatler hüzünle ilerledikçe Ağır bir kâbusu andırır gece
C) Ardında titreşir sanki hayatın Gölgesinde ulus, hoş bir mabedin
D) Artırır ruhunun dinmez yasını Ve şehir dalar sessiz bir uykuya
E) O zaman ki sesler akseder, gelir Bir hazin inilti gibi yükselir

3. "Küçüğü, "kaybolduktan" iki gün sonra bulabildiler."


cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?


A) Ünsüz yumuşaması - hece düşmesi-ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz yumuşaması-kaynaştırma-hece düşmesi
C) Ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-hece düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi-kaynaştırma-ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması-ses türemesi-ünsüz benzeşmesi

4. "Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer."


Bu atasözünde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?


A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Hece düşmesi
C) Ünlü daralması 
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ulama

5. Biraz önce inen sakin yağmur damlaları, yerini kar taneciklerine bırakmıştı. Kalktım. Hissediyorum. Gözlerimin içi gülüyor. Bir sokak lambasının altında gökyüzüne şöyle bir baktım.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ses türemesi
C) Ünlü daralması 
D) Kaynaştırma ünsüzü
E) Ünsüz yumuşaması

6. Yaşım ilerledikçe daha çok "anlıyorum"
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün! 
Boş yere üzülmekte mânâ yok anlıyorum,
"Kadrini" bilmek lâzım artık her açan gülün.


Altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A) Ünsüz yumuşaması - Ses düşmesi
B) Ses düşmesi - Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması - Ses düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi - Ünlü daralması
E) Ünlü daralması - Ünsüz yumuşaması

7. Aşağıdaki fiillerden hangisine şimdiki zaman kipi (-yor) eklendiğinde ünlü daralması görülmez?


A) yollamak 
B) aramak 
C) titremek
D) acıkmak 
E) söylemek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz benzeşmesi" yoktur?


A) Bu bilgileri kitaptan aldım.
B) Evimizi kerpiçten yapmışlardı.
C) Dükkânı kapattıktan sonra gideceğim.
D) Bugün kahvaltıda onunla konuşmadım.
E) Okulumuzun bahçesini sınıfça temizledik.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?


A) kesik
B)hukuk
C) araç
D) hesap
E) dert

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken ünlü türemesi olmamıştır?


A) O her zaman: ""Azıcık" aşım, kaygısız başım." derdi.
B) "Gencecik" insanlar cephenin yolunu tutmuştu.
C) Yaşlı kadın, "biricik" evladını yitirince yıkıldı.
D) Tarihi binalarla çevrili "daracık" bir sokakta ilerliyorduk.
E) "Küçücük" elleriyle minik kedisini okşardı.

11. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi olmamıştır?


A) Ölüm Allah'ın emri; "ayrılık" olmasaydı.
B) Fransız "devrimi" dünyayı sarsmıştı.
C) Bunun üzerine "çağrına" mesaj bıraktım.
D) En son "çevirimi" üç ay önce tamamladım.
E) Yüzüne dökülmüştü saçlarının "kıvrımları".

12. Kökü I bende bir II sarmaşık
Olmuş III dünya sezmekteyim
Mavi, masmavi bir IV ışık
Ortasında V yüzmekteyim


Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde ulama vardır?A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E)V.

13. Yozgat'ta da her yörede olduğu gibi zamanla kaybolan tarihi güzelliklerimize sahip çıkamıyoruz.


Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?


A) Ses düşmesi 
B) Ses türemesi
C) Ünlü daralması 
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz benzeşmesi

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur?


A) Pazardan gelirken "sepetçiye" uğramayı unutma.
B) Dünkü maçta arkadaşımın "omzu" çıktı.
C) Doktorun yazdığı "ilacı" yarın alabilir misin?
D) Benimle o olaydan beri "konuşmuyor".
E) Kayıkçı kıyıya yaklaşınca her taraftan "sesler" yükseldi.

15. Ufkun dört duvarına kanadına vurarak 
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine 
Gümüş yelkenlerini yüksekte savurarak 
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine


Yukardaki dörtlükte bulunmayan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ünlü düşmesi 
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz uyumu 
D) Ulama
E) Ünlü daralması

Cevap Anahtarı:


1-D
2-C
3-A
4-C
5-C
6-B
7-D
8-D
9-B
10-E
11-D
12-D
13-B
14-E
15-E


____________

TEST : 4
1. "Türkçe sözcüklerde kalın ünlülerden sonra kalın ünlüler, ince ünlülerden sonra ince ünlüler gelir."
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir sözcüktür?
A) demir 
B) makine 
C) mektup
D) tasvir 
E) evlat

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi) yoktur?
A) Akşam yemeğini evde yemek istiyordu.
B) Göğsündeki hafif ağrı onu epey sarsmıştı.
C) Ümidini hayatının son anlarında bile kaybetmemişti.
D) Kaşığı eline alır almaz çorbasını içmeye başladı.
E) Annesinin yaptığı sıcak çorba ona iyi gelmişti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A) Gelecek hafta, doğduğum yere, gidiyorum.
B) Ders çıkışında seni kapıda bekliyorum.
C) Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum.
D) Derdimi sana bir türlü anlatamıyorum.
E) Yaklaşık on yıldır bu evde yaşıyorum.

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır?
A) Borç vermekle, yol yürümekle tükenir.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) Cefayı çekmeyen, sefanın kıymetini bilmez.
D) Duvarı nem, insanı gam yıkar.
E) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünlü daralması vardır?
A) Babasının aylığı ile ancak geçiniyorlardı.
B) Ne zaman geleceklerinden onun da haberi yoktu.
C) Bu fırsatı elinden kaçırmayı aklından bile geçirmedi.
D) Sözlerinden kimse birşey anlamamıştı.
E) Akşam yemeğini meydandaki lokantada yiyecektik.

6. Çocuğun "yaşadığı" olayı herkes "garipsemişti".
Altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ünsüz türemesi - ses değişimi
B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi

7. Bu sanatçı da bir eleştirmenin ele aldığı eseri baştan sona okuması gerektiği düşüncesini destekliyordu.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Kaynaştırma ünsüzü 
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması 
D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz uyumu

8. "Bazı sözcüklerde türeme sırasında ses düşmesi meydana gelir."
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi bu açıklamayı örneklendirir?
A) Birçok yazar, eleştirmenlere kulak asmıyor.
B) Batı edebiyatından bazı eserler, Türkçeye çevrildi.
C) Bu şairin son şiir kitabı, diğerlerinden daha çok hoşuma gitti.
D) Bu eleştirmen, eserlerinde her zaman nesnel eleştiriyi savunuyor.
E) Romancı, kahramanları konuştururken dili ustaca kullanmış.

9. Varsın onlar sele versinler elin bahçesini 
Köyümün çeşmesi olmak yeter de artar bana
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde ulama vardır?
A) 1
B)2
C)3
D) 4
E) 5

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir?
A) Bir saate kalmaz gelirler, biraz daha sabredelim.
B) Bu filmi herkes mutlaka seyretmelidir.
C) işin sonunun böyle olacağını ben de hissettim.
D) Daha kötü durumlarla karşılaşmadığına şükretmelisin.
E) Ona doğum gününde aldığım dolmakalemi hâlâ saklıyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte bir ses olayı meydana gelmiştir?
A) Bu dar ve çamurlu sokaklarda insanlar güçlükle "yürüyordu".
B) Yazları tatil köyleri "şehirden" gelen insanlarla dolardı.
C) İki yanımızda "uçsuz" bucaksız pamuk tarlaları vardı. *
D) Yaşı "ilerledikçe" saçları da zamanla ağarırdı.
E) Havalar ısınmış, "ağaçlar" çiçeğe durmuş.

12. Kafdağı'nda akar bir çeşme
Serçe parmak kalınlığında suyu 
Haram etmiş gece gündüz uykuyu 
Akar da akar
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması 
B) Ünsüz benzeşmesi 
C) Kaynaştırma ünsüzü
D) Hece düşmesi
E) Ulama

13. Bir kuş kondu penceremin I önüne
Sen geldin II sandım hasta, yorgun
Batır beni III ey kederlerimin IV denizi
Faydasız, denizler bile V bugün yorgun
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış yerlerden hangisinde ulama vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E)V.

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine "-cı (-ci, -cu, -cü)" eki eklendiğinde bu ekin ünsüzünde sertleşme görülmez?
A) sanat
B)çöp
C)hukuk
D) bilet
E) demir

15. "Küçültme eki "-cık (-cik, -cuk, -cük)" "k" ünsüzü ile biten sözcüklere getirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" ünsüzü düşer."
Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım yoktur?
A) Bu gurbet ilde sıcacık yuvasını özlemişti.
B) Kazadan ufacık bir sıyrıkla kurtuldu.
C) O hâlâ aklımda küçücük bir çocuk gibi duruyor.
D) O minicik gözleriyle etrafı sözüyordu.
E) Sevinçli olduğu gülücüklerinden anlaşılıyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hece düşmesi" yoktur?
A) Soruya ağız kalabalığı yaparak cevap verdi.
B) iyi notlar aldığımızı duyunca göğsü kabarırdı.
C) Sabrın bütün dertlere derman olduğunu söylerdi.
D) Biraz burnu sürtülürse belki akıllanır.
E) Siz gönlünüzü ferah tutun, çocuk iyileşecek.

Cevap Anahtarı:


1-A
2-B
3-A
4-C
5-E
6-B
7-D
8-B
9-B
10-A
11-D
12-B
13-A
14-E
15-E

Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir site. Elinize emeğinize sağlık. (y)

  YanıtlayınSil
 2. Test üçte altıncı sorunun cevabının C olduğuna emin misiniz ?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Uyarınız üzerine soruya baktık, haklısınız C değil, cevap anahtarında hatalı yazılmış, doğru cevap B olacak...Düzelttik, özür dileriz...

   Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar