12 Kas 2014

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI,NOVA YAYINCILIK CEVAPLARI,SAYFA 77 (güncellendi)

Reklamlar

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI,NOVA YAYINCILIK CEVAPLARI,SAYFA 77 (güncellendi)

Sayfa 77
3. Cahit Sıtkı’nın;
“Gökyüzünün başka rengi de varmış.
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış.
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.”
mısralarıyla Ahmet Yesevî’nin Hikmet adlı şiirinde aynı duygu ve düşünceleri anlatan dörtlüğü tespit ediniz.

Yaşım mini yaş bolur dip aytur irdim
Her ne hâsıl bolsa az dip aytur irdim
Türlüg türlüg da’vâ işler kılur irdim
İmdi bildim min aytken dik bolmas irmiş

4. Büyüklerinizden derlediğiniz, bölgenizde yaşamış ve çok sevilmiş kişilere ait ağıtları arkadaşlarınızla paylaşınız.

ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZ


5. Günümüzde sık karşılaştığımız hükümlerden biri “Çağımız bilgi çağıdır.” cümlesidir. Bu sözü doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çok doğru  ; çünkü yaşadığımız çağ  bilgi çağıdır .Teknolojik gelişmeyle birlikte, bilişim ve iletişim altyapısının geniş coğrafi alanlara yayılması ve mobil iletişim teknolojileri aracılığı ile veri ve enformasyon erişiminin zaman ve mekandan bağımsız hale gelmesi, bireylerin, kurumların ve toplumların birbirleri ile ilişkilerinin bir bölümünü iletişim ve bilgisayar ağları üzerinden yürütebilmeleri nedeniyle “Bilgi Çağı” denmektedir.

6. “Bilgi güçtür.” sözünden hareketle bir kompozisyon yazınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınıza okuyunuz.

Bilmek ve öğrenmek, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. İnsan, bilgi sayesinde nasıl davranacağını, neler yapacağını bilir. Bilgi sahibi olmadan bir şeyleri gerçekleşmesi çok zordur. Mesela Edison, ısı enerjisinin ışık enerjisine dönüşebileceğini bildiği için bu konuda çalışmalar yapmış ve ampulü bulmuştur. Eğer bilgisi olmasaydı ampulü de bulamazdı. Bu yüzden bilgi en büyük güçtür

7. Bilgiyi konu alan bir metin yazmanız istenirse hangi anahtar kelimeleri kullanırsınız? Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

TEKNOLOJİ, MEDENİYET, GELİŞİM, ARAŞTIRMA, ENFORMASYON , GÜÇ ...


8. a) Okuduğunuz dört eserle ilgili çıkarımlarınızı aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.
  • İslamiyet öncesi kültür ve İslami kültür iç içedir.
  • Eserlerde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme amacı güdülmüştür.
  • Eserlerde dini öğretme amacı esas alınmıştır.
  • Hece ölçüsüyle beraber aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.
  • Dile Arapça ve Farsçadan sözcükler girmiştir.
  • Nazım birimi dörtlük ve beyittir.
  • Arap ve Fars edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ile eserler verilmeye başlanmıştır.
b) Yukarıda adı belirtilen eserlerle ilgili çıkarımlarınızın günümüz şartlarında da geçerli olup olmadığını açıklayınız.

Adı verilen eserlerde ahlak, erdem, bilginin önemi, cömertlik, adalet, mutluluk gibi değerlerden bahsedildiği için bu değerler günümüzde de önemini korumaktadır.


9. Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin.” cümlesi ile
Kaşgarlı Mahmut’un söyledikleri arasında bir paralellik buluyor musunuz? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları özlü olarak ifade ediniz.

Evet bir paralellik vardır. Kaşgarlı Mahmut da Türk dilinin yüceliğinden bahsetmiştir

 TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!