29 Kas 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 103 (değerlendirme cevapları)

Reklamlar

SAYFA 103
 DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
• Dede Korkut Hikâyeleri’nin konusu .İç Oğuz ve Dış Oğuz beylerinin yaşamıdır
• Delü Karçar, Dede Korkut’tan ..bin pire..... istediğine pişman olmuştur.
• Battal Gazi Destanı Anadolu’yu ..Fethetmek... ve ..İslamlaştırmak... için yapılan savaşları anlatır.
2. Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk destanlarından biri değildir?
A) Battal Gazi Destanı
B) Köroğlu Destanı
C) Dânişmendnâme
D) Ergenekon Destanı
E) Saltukname

3. Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin
ürünüdür?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lügâti’t-Türk
C) Atebetü’l- Hakayık
D) Kitab-ı Dede Korkut
E) İskendername

4. Süheyl ü Nev-bahâr aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmıştır?

A) Gazel B) Kaside C) Koşma D) Mesnevi E) Sagu

5. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında aşk üzerine yazılmış eserlerden biri değildir?
A) Leyla vü Mecnun B) Hüsn ü Aşk
C) Tahir ile Zühre D) Hüsrev ü Şirin
E) Yusuf u Züleyha
6. XV. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen ............................. adını, yaratıcısı olduğuna inanılan
kişiden alır. Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımından çok iyi anlatan bu yaratılar,
............................. ürünleridir. İslamiyet öncesi dönemde oluşturulan bu ürünlere, bu dinin kabulünden
sonra İslami söyleyiş özellikleri de eklenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri – sözlü edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyatı
C) Göktürk Yazıtları – ilk yazılı edebiyat
D) tasavvuf şiirleri – divan edebiyatı
E) seyahatnameler – halk edebiyatı
(2008-ÖSS)
 https://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/20142015-nova-yayinlari-10sinif_14.htmlArtikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

3 yorum

4.sorunun cevabı doğru mudur acep

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!