7 Eki 2014

10.SINIF EDEBİYAT NOVA YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 41

Reklamlar

2014/ 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları 
SAYFA 41
3. Okuduğunuz şiirdeki kahramanın en belirgin iki özelliğini söyleyiniz. Bu özelliklerin şiirin yazıldığı dönem ile ilgisini açıklayınız.

Şiirdeki kahramanın en belirgin iki özelliği kahraman ve cömert oluşudur.Bu özellikler destan döneminin zihniyetiyle yakından ilişkilidir.Çünkü o dönemde kahramanlık, yiğitlik,  cesaret ve cömertlik önde gelen değerlerdendir.
4. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Her bentte 2+2+3=7 duraklı hece ölçüsünün kullanılmış olmasının ahenge katkısı var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Şiirde ahengi sağlayan unsurlar hece ölçüsü, kafiye ve redifler,aliterasyon ve asonanslardır.Her bentte 2+2+3=7 duraklı hece ölçüsünün kullanılmış olmasının ahenge katkısı vardır.Çünkü bu durak yerleri şiirde ahengi sağlayan ögelerdendir.
5. Şiirde “Yagı ôtın öçürgen (düşman ateşini söndüren) mısrasıyla anlatılmak istenen nedir? Şair burada hangi edebî sanattan yararlanmıştır?

Şair  düşmanın savaşma gücünü ateşe  benzetiyor ve şiirdeki kahramanın bunu yok ettiğini belirtiyor.İSTİARE sanatından yararlanmıştır.6. Şiiri kafiye ve redif yönünden inceleyiniz.

a--Erdi aşın taturgan                  "gan" redif, "r" yarım uyak
a--Yanlak yagıg katargan 
a--Boynun tatup kadırgan 
b--Bastı ölüm agtaru

c--Erdi aşın taturgan 
c--Yanlak yagıg kaçurgan    
"gan" redif, "r" yarım uyak
c--Ograk susin kaytargan  
b--Bastı ölüm ahtaru

d--Yagı ôtın öçürgen 
d--Toydın anı köçürgen   "ürgen" redif  , "ç" yarım uyak
d--İşler üzüp keçürgen 
b--Tegdi okı öldürü

e--Turgan ulug ışlaka    "laka" redif   , "ş" yarım uyak
e--Tirgi urup aşlaka 
e--Tumlug kadır kışlaka 
b--Kodtı erig umduru

Her dörtlüğün son dizesinin kendi arasında uyaklı olduğunu unutmayınız...
7. Şiirin teması nedir? Her bendin temaya olan katkısını belirtiniz.
Şiirin teması ÖLÜMdür.Her bent şiirin temasının verilmesinde birer araçtır.
8. a) Eski Türklerde ozanların görevleri hakkında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki doğru seçenekleri işaretleyiniz.
Hakim x Hekim x  Sanatçı x   Büyücü x  Bilge x
b) Eski Türklerde şairlere verilen adları aşağıya sıralayınız.
Ozan,kam,şaman,baksı
c) Şairlerin, Türk toplumundaki işlevlerini açıklayan kısa bir konuşma yapınız.
Şairler toplumun duygularını dile getirdikleri için toplum üzerinde etkileri vardır. İnsan kendi duyguları dile getiren şairleri sahiplenir. Onun düşüncelerine önem verir. O şairin  yaptığını yapmaya çalışır. Bu nedenlerle şairler ve ozanların toplum üzerinde etkisi vardır.
1. a) Ölümü konu alan aşağıdaki üç şiiri okuyunuz. Şairlerin ölüm temasını ele alırken ölüm karşısındaki tavırlarını karşılaştırınız. Sonuçlarını belirtiniz.
Şairlerin üçü de ölüm karşısında hüzünlüdür ve bu acı ve hüzün şiirlerinde hissedilmektedir.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

1 yorum var

mükemmel :D

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!