XIX. (19.) YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER VE YENİLİKLER
3. Selim Döneminde Yapılan Yenilikler
Savaşlarda alınan yenilgiler ve bu yenilgilerin doğurduğu ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar, ıslahatların önce askerî alanda yapılmasına sebep oldu

III. Selim'in Dönemi Askerî Islahatları:- Nizam-ı Cedit Ordusu Avrupa'dan (Fransa, İsveç) uzmanlar getirilerek oluşturulmuştur. Bu ordu Avrupa disiplini, Avrupa tarzı üniforma ile donatılmıştır. Bu ordu, bir dönem Avrupa'yı dize getirmiş olan Napolyon'un ordularını, Akka'da durdurmayı başarmıştı.
- Mühendishane-i Berr-i Hûmayun'un (Kara Mühendis Okulu) kurulması ve Mühendishane-i Bahr-ı Hûmayun'un (Deniz Mühendis okulu) genişletilmesi ile, ordunun ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacı karşılandı.
- Donanma ve tersanelerde de yenileme çalışmaları yapıldı.

III. Selim'in diplomatik alanda yaptığı ıslahatlar:- Avrupa'nın o dönemdeki en önemli merkezlerine yani Londra, Paris, Berlin, Viyana gibi şehirlere daimi elçilikler açıldı. Böylece Avrupa'da meydana gelen önemli gelişmelerden çok daha hızlı haberdar olundu.

Ekonomik alanda yapılan ıslahatlar:- İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine kuruldu. Bu hazine, yeni kurulmuş Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştu. Ancak yeni hazineye gelir sağlamak için yeni vergi konulunca, halk bu durumdan rahatsızlık duydu.
- Yerli malı kullanımı teşvik edildi, ithalata sınırlama getirildi. Böylece iç piyasa canlandırılmaya, yerli üretici ve Osmanlı parasının değeri korunmaya çalışıldı.

- Ayrıca ilk devlet matbaası Matbaa-i Âmire onun zamanında açıldı. 


19.yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yenilikler....

ASKERİ ALANDA

Sekban-ı Cedit  Ocağı kuruldu.
1825'te Eşkinci Ocağı kuruldu(Yeniçeri ocağına bağlı olarak)
Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.(1826-Vak'a-yi Hayriye)
Özellikle subay yetiştirilmesine önem verilmiştir.
III.Selim yeniçerilerin ve tımar sipahilerinin ıslahatıyla ilgili  72 maddelik bir ferman yayınlamıştır.
Askerlik sürelerinin belirlenmesi ve asker alımının bir usule bağlanması

DÜŞÜNCE HAYATINDA 
Pozitivist düşünce ön plana çıktı.

SOSYAL VE SİYASİ HAYATTA 
Yönetim merkezi olan Bab-ı Âli güçlendirildi
-Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu
-Yeni meclisler komisyonlar kuruldu
-Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu.
-Padişahın yetkileri kısıtlandı yönetim yetkisi meclise verildi.
- Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi.
Posta telgraf  teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.19. yüzyılda sosyal hayatta yapılan yenilikler
-Posta telgraf teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.
-Yeni yollar yapıldı, ilk demiryollarının yapımına başlandı.
-Belediyeler kuruldu
-İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için)
-Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi.
-Halk Avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurt dışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti.

EĞİTİM ALANINDA 
1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
EKONOMİ ALANINDA 
1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
1855'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştı

Yazıya Tepkini Göster!

3 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar