10. SINIF EDEBİYAT KİTABI NOVA YAYINLARI  SAYFA 21


2. a) İslamiyet Öncesi, İslami Dönem ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemlerine ait üç metin okudunuz. Orhun Abideleri, Gazel ve Promete isimli bu metinleri içerik ve yapı yönünden değerlendiriniz.
Farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız. (en doğru cevaplar edebiyatfatihi.net adresinde)

b) Bu metinler arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Farklı dönemlerde oluşturulması
  • Farklı medeniyetlerin etkisinde yazılmaları
  • Yazıldıkları dönemlerin zihniyetini taşımaları
  • Sanatçıların farklı duyuş , düşünüşlerde olması

3. a) Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Tevfik Fiktet Servet-i Fünun edebiyatçılarındandır. Meşrutiyet döneminde yaşamıştır. Dönem, 2. Abdülhamit’in istibdat dönemidir. Dönemin bu özelliği sebebiyle edebiyatçıların içe dönük davranmış, kişisel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını, tabiat güzelliklerini, melânkoliyi ve üzüntüyü işlemişler; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir.

dönemin siyasi , sosyal ve kültürel özellikleri için tıklayınız

b) Bakî’nin gazeline hâkim olan “kadere teslimiyet” inancıyla bilgi birikiminizden hareketle Fikret’in şiirindeki “insan aklının yüceltilmesi” anlayışının hangi nedenlerden kaynaklandığını sözlü olarak ifade ediniz. Bunların, ait oldukları dönemlerdeki toplumsal ve kültürel olaylarla ilişkisini açıklayınız.
            İki şairin de yaşadığı dönemler farklıdır. Dönemin zihniyetinin etkisiyle farklı anlayışlara yönelmişlerdir. Kişi toplumun bir parçasıdır. Toplumun genel kültürel eğilimi ne olursa bireyler de o yönde kültürlerini kazanır ve geliştirirler. Bu yüzden  sanatçıların yaşadıkları dönemde toplumsal ve kültürel olayların etkisi sanatçıların sanat anlayışlarına ve dünya görüşlerine yansır.

c) Tevfik Fikret’in şiirinden hareketle, her olayın ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi edebî metinlerin de edebî ilişkilerin de bir tarihi olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.

Evet , söylenebilir , edebi metinlerin de tabii ki bir tarihi vardır. Her dönemin kendine özgü bir yapısı ve sanat , zevk ve estetik  anlayışı vardır.

4. Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı hakkında yaptığınız araştırmalara
yönelik sunumlarınızı arkadaşlarınıza aktarınız. Sunumlar tamamlandıktan sonra, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının ve bu dönemlerin farklı isimlerle anılmasının nedenlerini söyleyiniz.


Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı hakkında ki sunumlarımız özel olarak yüklenmiştir.
5. Okuduğunuz metinlerden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.


    Toplumlar yaşadıkları coğrafyalara göre , dini inançlarına göre, kültürel seviyelerine ve gelecek düşüncelerine göre farklı toplum ve uygarlıklardan etkilenirler. Türkler İslam öncesiinde  kendi kültürel kimliklerini büyük oranda korumuşlardır.  İslamın kabulü ile islam uygarlıklarının etkisi altında kalmışlardır. Örneğin Türk Edebiyatının ikinci büyük döneminin ismi dahi şöyledir: İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı . bu edebiyatta Arap ve Fars kültürü etkili olmuştur. Sonraları Avrupa uygarlığına yönelen toplumumuz  bu uygarlığın etkisiyle farklı edebiyat ürünlerini  bizim edebiyatımıza kazandırmıştır ve bu yönde ürünler ortaya  koymuştur.


ANLAMA-YORUMLAMA 


1. Günümüzdeki şehir hayatı edebî eserlere nasıl yansımaktadır? Örnekler vererek açıklayınız.
Şehir hayatı edebi eserlere birkaç yönden yansır. Metropol şehir yaşantısının bireyler üzerindeki etkisini ,  kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanları , bireysel buhran ve bunalımları edebi eserlerde görebiliriz.

2. Metinlerden hareketle bir dönemi oluşturan zihniyetin edebî eserlerde etkisini göstermesinin nedenlerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
                Sanatçı toplumun bir parçasıdır. Toplumun da döneme ait bir zihniyeti vardır. Sanatçı toplum zihniyetinden etkilenir ve edebi eserine istese de istemese de yansıtır. Çünkü edebi eser özneldir. Bu yüzden zihniyetin esere yansıması çok doğaldır.

3. Türk toplumu tarih içerisinde farklı kültürel değişimler yaşamıştır. Yaşanan bu değişimlerin edebiyatımıza ve edebiyatımızın devirlere ayrılmasına etkilerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu kısaca ifade ediniz.
Türkler farklı çağlarda farklı toplumlardan etkilenmişlerdir. Bu etki sosyal kültürel bütün alanlarda etkisini gösterir. Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında da etkilidir. Örneğin  edebiyatımız üç ana dönemlere ayrılır. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve batı etkisi, gördüğünüz üzre dönemlere ismin bile bu kültürel öğelerin adı verilmiştir.

4. Araştırma konularınızdan ve okuduğunuz metinlerden hareketle yaşama tarzı, edebiyat ve sanat arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Her sanat eseri, sanatçısının kişiliğini, dünyasını yansıtır. Sanatçıyı tanımak için en doğru ve kestirme yolun onun eserlerini okumak, dinlemek ya da seyretmek olduğunu ifade eden sözleri çokça duyarız. Tabii burada söz konusu olan sanatçının edebî ya da sanatçı kişiliğidir Gerçekten de sanat eserleri, yaratıcılarının aynası gibidir. Bakmayı bilen için bu aynada sanatçının kişiliğine dair pek çok ipucu saklıdır. Eskilerin tabiriyle “Üslubu beyan ayniyle insandır.” Yani, eserde sanatçıya ait üslup özellikleri, onun kişiliğinin bir ifadesi, yansımasıdır.


TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

5 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar