KİTABIN ADI                          : FATİH-HARBİYE
KİTABIN YAZARI                  : PEYAMİ SAFA
YAYIN EVİ                               : ÖTÜKEN
BASIM YILI                             : 1987
SAYFA SAYISI                        : 120
KİTABIN KONUSU:
Neriman’ın kendi kültürüyle Batı kültürü arasındaki kayboluşu ve  doğru yolu buluşu.
TEMA: Doğu-Batı Çatışması
GENİŞ ÖZETİ: Eserin baş kahramanı Neriman lise yıllarında tanıştığı ve yedi yıldır birlikte olduğu dostuŞinasi’den gittikçe uzaklaşmaya başlar.Artık o Şinasi’nin ve çevresindekilerin tanıdığı Neriman değildir.Giyimi,zevkleri,derslerine ve çevresine karşı olan tavırları değişmiştir.

Neriman son zamanlarda Doğu medeniyeti ve ona ait herşeyden nefret etmekte buna karşılıkBatı medeniyeti ve ona ait her şeye sevgi ve hayranlık duymaktadır.Bu yüzden İstanbul’da batının etkilerini en çok üzerinde taşıyan Beyoğlu semtine karşı aşırı sevgi duyar ve herfırsatta evlerinin bulunduğu Fatih’ten tramvayla oraya dolaşmaya gider.

Neriman Beyoğlu’na gide gele konservatuvarın Batı müziği bölümü ve Beyoğlu’ndan tanıştığı zengin aile çocuğu Macit’le arkadaş olur. Macit, Neriman’ın gözünde Batıyı ve medeniliği temsil eden bir gençtir.Bu yüzden ona karşı bir sevgi duyar.Hatta Neriman bir gün Şinasi ile okuldan birlikte çıkar.Ancak Neriman Şinasi’ye belki de hayatında ilk defa yalan söyleyerek Macit ile buluşmaya gider.Fakat Şinasi bu yalanın farkına varır ve araları iyice bozulur.

Neriman Batı'ya ait şeylere merak sarmaya başladığından beri sürekli Beyoğlu’na gider gelirdi.Beyoğlu’na gidince sanki hapisten çıkmış gibi olurdu.Beyoğlu,onun için Newyork,Fatih ise Kabil gibidir.Yine Neriman bir gün Fahriye’yle birlikte Beyoğlu’nda gezerlerken Macit’e  rastlarlar.Macit Neriman’ı zengin insanların katılacağı büyük bir baloya davet eder.Neriman’da bu baloya katılmayı çok istemektedir.Baloya gitmeye izin alabilmek ve gerekli parayı temin edebilmek için,son zamanlarda değişen tavırlarından dolayı kendisine kızmakta olan babası Faiz Bey’in gözüne girmeye çalışır.Bu yüzden şimdiye kadar mutfağa girmekten iğreti duyan Neriman o akşam mutfağa girer ve babasının gözüne biraz da olsa girmeyi başarır.Neriman yine babasının hoşuna giden davranışlar yaparak babasının gözüne iyice girer.

Neriman ne kadar iyi kız rolünü oynamak zorunda olsa da akşamları evde durmaya tahammül edemez duruma gelir.Sokaktan geçen helvacılardan,başına koyduğu yastıktan gelen lavanta çiçeği kokusundan ve minarelerden yükselen ezanlardan bıkar.Oysa Neriman,eskiden bunların hepsinden çok hoşlanan biridir.

Neriman yine bir gün Şinasi’yi gerçekten sevip sevmediğini,Şinasi ile aralarındakilerin bir aşk mı yoksa çocukluktan gelen bir sevgi mi olduğunu düşünür.Şinasi’yle aralarının önceden çok iyi olduğunu ne olduysa Macit’le tanıştıktan sonra olduğunu düşünür ve Şinasi’yi gerçekten sevdiğini,eskiden de bir çok kere küsüp barıştıklarını,bu küskünlüğünde kuvvetli bir sevgi ile düzelebileceğini düşünür ve babasının akşam Şinasi’yi eve çağırması vesilesiyle Şinasi’nin yanına gider.Şinasi ile aralarındaki durumu dolaşırlarken konuşurlar.Şinasi bir ara sinirle Neriman’a dokunucu sözler söyler ve Neriman sapsarı kesilir.Neriman’ın önceden sinir krizleri geçirdiğini ve yine geçirebileceğini düşünen Şinasi Neriman’ın koluna girer.Neriman aldığı bu cesaretle kolunu şiddetle çeker.Tam bir şey söyleyecekken düşüp,bayılır.Daha sonra Şinasi Neriman’ı önce eczaneye sonra evine götürür.Burada Faiz Bey,Şinasi’ye artık evlenmeleri gerektiğini söyler ve Şinasi de bu evliliğin olacağını söyleyerek Faiz Bey’in sözüne itaat eder.

Faiz Bey kızıyla bir gün konuşurken evlilik konusunu ona da açar.Neriman,Şinasi’yle uzun zamandan beri birlikte olduğunu,onu çok sevdiğini ve bu evliliğin elbette olacağını babasına söyler.Ancak bir iki ay babasından müsaade ister.Buna sebep olarak ta karışık duygular içinde olduğunu,kafasını toparladıktan sonra bu işin olacağını söyler.Arkasından balo fikrini açmak için en uygun zaman olduğuna karar verir ve babasına böyle bir balo olduğunu bütün arkadaşlarının katılacağını kendisinin de bu baloya katılmak istediğini söyler.Faiz Bey de baloya katılmasına müsaade eder ancak Şinasi ile gitmesi şartıyla.

Şinasi Ferit’le buluşup Neriman’ın çok değiştiğini buna engel olamadığını anlatır.Ferit’te Şinasi’ye Neriman’ı bir daha Macit’le görüşmemesini sağlaması gerektiğini anlatır.Bu konuşmadan sonra Şinasi’nin bütün fikirleri bir anda değişir ve bir daha Neriman’ı Macit’le görüştürmemeye ve baloya gitmemesine karar verir.Akşam da Neriman’ı Feritlere çağırıp orada bütün bu konuşulanları Neriman’a anlatıp dediklerini yapmasını söylemeye karar verir.

Neriman baloya gitmesi için elbiseye ihtiyacı olduğunu biliyordu.Bunun için bir çok baloya gitmiş olan dayısının kızlarına danışmaya Şişli’ye gider.Fakat burada dinlediği bir olay Neriman’ın hayatını değiştirir.

Anlatılan olay şudur:”Fakir bir Rus gitaristiyle yaşayan bir Rus kızı,az parayla yaşamak kendisine ağır geldiği için onu terk ederek,tanıştığı zengin bir Rum ile evlenir.Fakat bu zenginlik içindeki hayatta eskisinden çok daha mutsuz olur.Bu hayattaki her şeyi ve çevresindeki insanların davranışlarını basit ve yapmacık bulur.Pişman olarak tekrar fakir Rus gitariste döner.Fakat adam kendisini kabul etmez.Buna dayanamayan Rus kızı intihar eder.”

Neriman dinlediği bu olayla kendi hayatı arasında büyük bir benzerlik bulur.Gittiği yolun yanlış olduğunu,mutlu olmak için sadece paranın ve medeniyetin yeterli olmadığını,iç huzurun da gerektiğini anlar.Balodan da Macit’ten de vazgeçer. 

Neriman akşam Feritlere Gülter ile birlikte gider.Burada Nezahet,Şinasi,Faiz Bey,Müderris Şeref Bey,Ziya Bey,Muammer ve Ferit vardır.Sohbette doğu ile batı müziği arasındaki farklardan,doğu müziğinin her zaman batı müziğinden üstün olduğundan bahsediliyordu.Konuşma sırasında bütün laflar Neriman’a dokunduruluyordu.Neriman sonunda dayanamayarak ağlamaya başlar ve ağlarken “Ben alçak değilim baba,ben alçak değilim…”diyordu.Daha sonra ağlaması bitince her şeyi orada bulunanlara anlatır.Balodan ve Macit’ten vazgeçtiğini söyler.Doğu medeniyeti ürünü olduğu düşünerek bir kenara bırakmış olduğu udunu tekrar eline alır.Herkes Neriman’ın eski haline dönmesinden çok mutludur.

Ferit'lerden eve döndüklerinde herkes huzurludur.Mutsuz geçen günlerin ardından hepsi nihayet huzurlu günlerine geri dönmüşlerdir.Faiz Bey on gecedir, saatlerce uyumamıştı.Fakat bu gece öyle huzurlu öyle mutluydu ki rahat bir uykuya dalar. 
ŞAHIS KADROSU VE ÖZELLİKLERİ:


NERİMAN:Olayın baş kahramanlarından biridir.Neriman Darülelhan’da müzik eğitimi alan ve ud çalan bir kişidir.Batı kültürü ve ona ait olan şeylere merak eden biridir.Batıya merak sarmaya başladığından beri kıyafetleri ve tavırları değişmiştir.Neriman çoğu şeyde kendisinin haklı olduğunu düşünen karşısındakinin haksız olduğunu düşünen biraz bencil biridir.Lise öğrenimini Süleymaniye Kız Lisesi’nde yapmıştır.Sinir nöbetleri geçiren biridir.İstediği kişiyle arkadaş olabilen,bulunduğu ortama uyum sağlayan biridir.

ŞİNASİ:Olayın baş kahramanlarından biridir.Şinasi, Fatih’te oturan,sessiz,terbiyeli,haluk ve iyi bir eğitim almış biridir.Şinasi görünüş olarak asil birine benzemektedir.Şinasi üstüne başına giyindiğine pek fazla dikkat etmeyen biridir.Konuşmalarında daima pasif dövüşüp yani az konuşup karşısındakinin hücum etmesini ve sessiz bir müdafaa ile muzaffer olmayı seven biridir.Şinasi müzik aleti olarak kemençeyi çok sevmekte ve çok iyi çalmaktadır.Şinasi’de Neriman gibi Darülelhan’da müzik eğitimi almaktadır.Kitapta doğuyu temsil eden ve Neriman’a aşık olan kişidir. 

FAİZ BEY:Neriman’ın babasıdır.Müzik aleti olarak ney çalmayı sevmektedir.Faiz Bey Mesnevi,Rubaiyat gibi eserleri ve Gazali ile Farabi’nin eserlerini okumayı seven biridir.Türk kültürüne son derece bağlı tarihe merak eden biridir.Şu an emeklidir.Eskiden Üsküdar Maarif Evrak Müdürü’dür.Faiz Bey kızına son derece düşkün ve sessiz biridir.

MACİT:Temiz,bakımlı,giyimine dikkat eden ,nazik biridir.Kitapta batıyı temsil eden kişidir.Bir süre Darülelhan’da müzik eğitimi almış ve keman çalan biridir.Darülelhan’da Neriman’la tanışıp arkadaş olmuşlardır.Neriman’ın Şinasi’den uzaklaşmasına yol açan kişidir.
Birisine gösterdiği sevgi gerçek sevgi olmayan sevdiğim dediği kişiyle sadece gönül eğlendirmek için birlikte olan bir kişidir.

GÜLTER:Faiz Bey ve ailesinin uzun yıllardan beri hizmetçiliğini yapan kişidir.Faiz Bey’in sözünden dışarı çıkmayan,her dediğini yapan biridir.

FAHRİYE:Neriman’ın ve Şinasi’nin kız arkadaşıdır.Darülelhan’da müzik eğitimi alıyordur.Sürekli Neriman’la gezip dolaşan,Neriman’ın kafa dengi biridir.

NEZAHET:Şinasi’nin kız kardeşi aynı zamanda Neriman’ın kız arkadaşıdır.Neriman’la birlikte Süleymaniye Kız Lisesi’ne gitmiştir.

FERİT:Şinasi’nin erkek arkadaşıdır.

MUAMMER:Ferit’in arkadaşıdır.

NERİMAN’IN DAYISININ KIZLARI:Şişli’de oturuyorlar.Bir çok baloya gitmiş ve batı kültürüyle yetişmişlerdir.

ÜLVİYE:Neriman’ın kız arkadaşıdır.

NERİMAN’IN BÜYÜK ANNESİ:Becerikli,temiz,tertipli iyi bir ev kadınıdır.Tarih okumayı seven,Arapça ve Farisice bilen biridir.


MEKAN İNCELEMESİ:

Olaylar Fatih,Harbiye,Şişli ve Beyoğlu’nda geçmektedir.Fatih,genellikle Müslümanların oturduğu,doğuyu temsil eden yerdir.Harbiye,Şişli ve Beyoğlu genelde gayrimüslimlerin oturduğu,batıyı temsil eden yerdir.Fatih ve Harbiye ikisi de İstanbul’un Avrupa yakasında bulunmaktadır.Fakat ikisi de birbirinden çok uzak yerler gibidir.Oysa Fatih’ten Beyoğlu’na tramvayla kısa bir sürede gidilebiliyordu.

İstanbul içinde doğu ve batı kültürlerini barındıran,iki farklı medeniyetin birleştiği,her tarafı tarih kokan bir şehirdir.DOĞU-BATI ÇATIŞMASI AÇISINDAN MEKAN İNCELEMESİ
Bu başlık için yararlanılan kaynak yazı  için : TIKLAYINIZ
Romanda Doğu-Batı çatışması daha çok mekânlar üzerinden 
verilmiştir. Bu çatışmayı simgeleyen mekânlar ise Fatih ve Harbiye’dir. 
Çatışma kimi zaman roman kahramanlarının ağzından dile  getirilebilmektedir: 
Neriman, uzun süredir kendisini etkileyen sorunun çözümünü kedisi 
Sarman'da bulur. Batılıları köpeğe, Doğuluları kediye benzetir. Fatih 
halkının Doğulular gibi uyuduğunu, modern bir görüntüye kavuşan 
Beyoğlu'nun ve Beyoğlu halkının ise Batılılar gibi canlı, uyurken bile uyanık 
olduklarını, çok çalışıp çok kazanarak iyi yaşadıklarını düşünür ve bunu 
şöyle dile getirir:
Şarklılar kediye, garplılar köpeğe benziyorlar. Kedi yer, içer, yatar, 
doğurur; hayatı hep minder üstünde ve rüya içinde geçer; gözleri 
uyanıkken bile rüya görüyormuş gibidir; tapacı, tenbel ve 
hayalperest mahluk, çalışmayı hiç sevmez. Köpek diri, çevik ve 
atılgandır. İşe yarar; birçok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. 
En küçük sesleri bile duyar, sıçrar, bağırır. (s. 42) 
Romanın asıl tipi olan Neriman, roman kurgusunda Fatih-Harbiye 
çatışmasını şu satırlarla da ifade etmektedir:
– Çünkü ben bir Fatih kızı olmak istemiyorum. Anlıyor musun? 
Böyle yaşamaktan nefret ediyorum, eskilikten nefret ediyorum, 
yeniyi ve güzeli istiyorum, anlıyor musun? Eski ve yırtık ve pis 
iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrılmak, 
çıkmak istiyorum. İhtiyar adam, bozuk sokak, salaşpur ve gıy gıy, 
hey hey, ezan, helvacı... bıktım artık ben başka şeyler istiyorum, 
başka, bambaşka, anlamıyor musun?” (s. 64) Beni asıl 

sinirlendiren şey, bu semtte, bu evde her şeyden mahrum
yaşamaktır. Şinasi de beni bundan kurtaramayacak, o da benim 
arzularımı anlamıyor… Ben, dedi, ben....Nasıl söyleyeyim? Daha 
medeni yaşamak istiyorum... Siz bana hak vermezsiniz, ben...” 
Faiz Bey, kızının sözünü keserek, “hak veriyorum” diyerek, 
Neriman'ın bollukta büyüdüğünden istediklerinin olmadığı için 
sıkıldığını sanmaktadır.” (s. 76) Eskiden yalnız hissederdim, fakat 
ne istediğimi bilmezdim .. Bak ortalıkta da neler oluyor, her şey 
değişmiyor mu? Ben de bu memleketin kızı değil miyim? Benim de 
medeni yaşamaya hakkım yok mu? Söyle... Cevap ver... Bak 
susuyorsun... Ne düşündüğünü anlamak kabil değil ki işte, beni 
bu sinirlendiriyor.... Geçen gün de bunun için bayıldım... (s. 81) 
Ayten Genç, “Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye Romanında Doğu-Batı
Çatışması” adlı çalışmasında bu çatışmayı şöyle değerlendirir: 
Safa’nın eserindeki Doğu ile Batı arasındaki mücadele, bir insanın 
kendi nefsiyle mücadelesine benzer. Bunların sentezi, insanın var 
olmak için muhtaç olduğu vahdetin ifadesidir. İnsan, 
bütünlüğünü ve tamlığını ancak bu sentezde bulabilir. Ayrıca 
romanın Gazali'nin manevi değerlerin üstünlüğünü dile getiren 
sözleriyle bitmesi bu tezi doğrulamaktadır

Romanda asıl mekân Fatih ve Harbiye’dir ve Doğu-Batı çatışması
özellikle bu mekânların sosyal hayattaki tesirleri üzerinden 
anlatılmaktadır. Romanda olayların ve çatışmaların cereyan ettiği diğer 
mekânlar Darülfünün, Darülelhan, Maksim, löbon, tramvay ve Ferit’in 
evidir. 
Doğu kültüründe konak ve konak hayatının çöküşü birçok etmene 
bağlıdır. 
Fatih Harbiye, her ne kadar, asrileşme cereyanlarının bir genç kız 
üzerindeki etkilerini yansıtıyor gibi görünse de asrileşme hareketi 
içinde konağın da bundan nasıl etkilendiğini açıkça ortaya koyar. 
Özellikle bu etkilenmeler -somut bir şekilde- fiziksel atmosferi 
yansıtan mekân tasvirleri vasıtasıyla verilmiştir23.” 
Aşağıda Neriman ve Şinasi’nin önlerinden geçtiği tarihi konak tasviri 
de bu etkilenmelerin çemberinde kalan örneklerden biridir: 
İkisini o gün buluşturan meseleyi bir an için unutarak 
yürüyorlardı. Karanlık, harap ve dar bir sokağa saptılar. Sağ kolda 
bir tek, büyük, tahinî boyalı tahta konak vardı, ileri doğru çıkan 
şahnişi, karşısında bir yıkık duvar üstünden sokağa doğru eğilen 
büyük bir ağacın dallarına o kadar yaklaşıyordu ki havayı
kapatıyor ve sokağı bir tünel gibi karartıyordu. Bu, eski bir 
konaktı, her tarafı çağrılmış, pencereleri müstakillerinin 
intizamını kaybetmiş, saçaklarından bazı tahtalar ve çinkolar 
sarkmış, kaplamalarında bazı yarıklar peyda olmuş, çöküvermeye 
hazır ve üç yaşında bir çocuk tarafından itilse yıkılacak gibi 
görünen son derece viran bir konak. Neriman ve Şinasi, hiçbir 
gün, bu konağın kapısının açıldığını görmediler. Senelerden beri 
önünden geçtikleri bu binanın içinde ne bir ayak sesi, ne bir 
gürültü, ne bir pencere açılıp kapanması, ne bir öksürük… Hiçbir 
şey duymadılar. En alt kattaki mutfak ve kömürlük pencerelerine 
tel kaplanmıştı ve üstündeki örümcek ağlarının hiçbiri 
temizlenmemişti. Neriman ve Şinasi bu pencerelerden bakarlar ve 
koyu bir karanlıktan başka hiçbir şey görmeye muvaffak 
olamazlardı (s., 64). 
Fatih Harbiye romanında mekân olgusu Doğu-Batı çatışmasını ifade 
ederken, mekânın dönemi yansıtması açısından önemini, araştırmacı M. 
Bakır Engül şöyle dile getirmektedir: 
Mekan, romanda öncelikle sahne görevi görür. Bunun dışında 
romancı mekân unsurunu; a) olayların cereyan ettiği çevreyi 
tanıtmak, b) roman kahramanlarını çizmek, c) toplumu 
yansıtmak, d) atmosfer yaratmak cihetinde kullanabilir ve o, 
23 Ferda Zambak, Türk Romanında Mekan, (Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla 2007, s. 95. Fatih Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış |65
olayları şekillendirirken bunlardan birini devreye soktuğu gibi 
birkaçını da dikkate alabilir.

Şerif Mardin, Fatih Harbiye romanında eserin kurgusu içinde 
Harbiye’yi anlatırken; Harbiye’nin, Mülkiye ile birlikte birer total kurum 
olduklarını belirtmektedir. Mardin’e göre bu özgünlük içerisinde, XIX. 
yüzyılın sonlarında Harbiye’de yetişen gençler, Tanzimat’tan beri izlenen 
çizginin üzerinde yeni değerlerle donanıyorlardı

ZAMAN İNCELEMESİ

Zaman olarak 1930’lu yıllardır.Bu yıllar Tanzimat’la başlayan batılılaşma hareketlerinin iyice alevlendiği,Türk tipinde ve cemiyetinde farklılıklar oluşmaya başladığı dönemdir.Bazı Türklerin batı medeniyetini,doğu medeniyetinden üstün görmeye başladığı,doğu medeniyetine ait olan şeylerin çirkin görülmeye,batıya ait olanların benimsenmeye başladığı dönemdir.

Kitapta geçen olaylar on gün içinde olmaktadır.Ara sıra anlatım içinde eski günlere dönülmekte ve o günler anlatılmaktadır.


ROMAN HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME:
Sonuç 
Peyami Safa’nın olgunluk döneminin eseri olan Fatih Harbiye romanı
1920-1960’lı yılların sosyal yapısını, kültür çatışmalarını Doğu-Batı
karşıtlığı bağlamında yansıtan, incelenmeye değer metinlerdendir. Eserde 
tipler, mekân, kültürü yansıtan aletler ve kıyafetler Doğulular ve Batılılar 
olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Batılı tipler, Batıyı temsil eden 
mekânlarda yaşayıp, alafranga müzik aletleri kullanıp, batıya özgü 
kıyafetler giyinirler; Doğulu tipler, Doğuyu temsil eden mekânlarda 
yaşamakta, Doğu tarzı kıyafetler giyinmekte ve alaturka müzik aletleri 
çalmaktadırlar. Bunlar iki zıt kültürel değer olarak karşıt tematik güçler 
biçiminde karşımıza çıkmaktadırlar. 
Modernleşme -yani Batılı bir kimlik kazanma- sürecinde Doğu 
roman geleneğine karşı, onun yerini almaya çalışan erken dönem Türk 
romanlarından Fatih Harbiye, çağdaşı diğer roman örnekleri gibi dönemin 
karmaşık düşünsel yaşamının bir yansımasıdır. Bu bağlamda, yazarın 
yoğunlaştığı ve altını çizmek istediği nokta, özellikle bu sıkıntılı süreç 
olduğu için, roman karakterlerinin iç dünyasından ziyade, sürece ilişkin 
şablonik yaklaşımlar ve birtakım zihinsel açmazlar ön planda 
görülmektedir. Bununla beraber, dönemin siyasî, sosyal ve kültürel karmaşa 
iklimi çerçevesinde bu manzara, son derece anlaşılır durmaktadır. 
Aslı Çırakman, “Avrupa Fikrinden Avrupa Merkezciliğe”, Doğu Batı
Dergisi, S. 14, Ankara 2001, s. 46’da “Batı Oryantalizm’inin gözüyle Doğu, 
azgelişmişliğin, barbarlık ve ilkelliğin merkezi olup, ya izole edilmeli ya da 
hızla Batılılaştırılmalıdır. O günkü haliyle “Doğu hastalık ve yoksulluktur.” 
anlayışına Fatih-Harbiye’de tam da bunun tersi olan bir bakış hakîmdir. 
Peyami aynı yaklaşımı Batı’ya uygulamakta, yücelttiği Doğu uygarlığını
zihin ve ruhla donatıp Batı’yı ruhtan yoksun, salt maddi hazlar peşinde 

koşan bedene benzetmektedir. Denilebilir ki, her iki taraf “öteki” fikrini ve tanımlamasını kendi oluşturmakta, olanın değil olması gerekenin 
problematiği ile uğraşarak zaman kaybetmektedir. Eğer iki ayrı öze sahip 
iki farklı dünya tasarlanmışsa ve biri diğerine üstün olarak tanımlanmışsa 
bu imgelerin net, özcü ve indirgeyici olması kaçınılmazdır. O zaman gerçek 
ortada yoktur ve imgeler çatışmaktadır” der. Bu şekilde bakıldığında FatihHarbiye romanında da aynı durum –yani imgelerin çatışması- söz 
konusudur. 
Peyami Safa, Fatih Harbiye adlı romanında, geleneğin salt aktarım 
olarak dirilmesi için bütün değerleri o yönde tekrar canlandırır. Ona göre 
bu diriliş, büyük bir kopuşun dizginlenmesiyle mümkündür. Nan A Lee, 
Peyami Safa’nın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi, Ötüken Yay., İstanbul 1997, s. 
102’de “Fatih- Harbiye romanı, Türkiye’nin toplumsal değişmelerinden 
doğan bunalımlarını konu almaktadır. Doğu ile Batı arasındaki değerlerden 
ve bütün bir yaşayış tarzıyla seçim yapmak zorunluluğundan doğan 
bunalımlar, dengesizlikler kadın kahraman Neriman’ın aracılığı ile 
yansıtılmaktadır” diyerek, romanın içerik düzlemini çok doğru bir tahlille 
dile getirmektedir. 
SONUÇ YAZISI KAYNAK YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

143 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. Gerçekten güzel bir kitap. Şu anda okuyorum.Güzel öğütler veriyor.Roman karakterleri den Neriman ın başını örten bir kız olduğu doğru mudur

  YanıtlayınSil
 2. Cox gozel eserdir hal hazirda serialada baxiram

  YanıtlayınSil
 3. @Adsız:))) Teşekkür edirem, Hüdafiz, Salamat qalın

  YanıtlayınSil
 4. Bu kitabı annemle, bu kitabı alıp okumak istiyorum ve bu yazı çok açıklayıcı olmuş.Tsk

  YanıtlayınSil
 5. çok süper bir roman tşk

  YanıtlayınSil
 6. asdasdasdasdasdasd

  YanıtlayınSil
 7. neriman sonda sinasiylemi evlenecek.

  YanıtlayınSil
 8. ben onun filminide cok seviyorum en cook yakisikli maciti

  YanıtlayınSil
 9. Neriman finalde olucekmi ?
  cok merak ediyorum.. umarim olmez!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ölmeyecek. Kitap tam olarak bitmiyor. Peyami Safa'nın klasiğidir bu. Sonu yok.

   Sil
 10. KİTABIN İÇİNDE ÇOK BİLMEDİĞİMİZ KELİME VAR. BEN 9. SINIFTA OKUYORUM EDEBİYAT HOCAMIZ SINAVDA SORUCAK DİYE OKUMAK ZORUNDA KALDIK SINIF ARKADAŞLARIMLA ÇİLEYLE OKUDUK .

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Aynen bende o kadar çok bilmediğim kelime varki anlıyamıyorum

   Sil
  2. Ben bir de 7.sınıfta okuyorum düşün halimi

   Sil
  3. Bunu yazan arkadaş şu an 12. Sınıf Ygs nasıl geçti 😂

   Sil
 11. bence insanlar batının teknolojisinden yararlanmalı fakat kültüründen ASLAAAAAAAAA!!!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bunun imkansız bir şey olduğunu günümüzde ki duruma bakarak çok rahat anlayabiliriz.

   Sil
 12. çok güzel anlatım

  YanıtlayınSil
 13. yani kitaba göre sonunda neriman şinasiyle evleniyo ama dizide daha çok macit ön planda sanki

  YanıtlayınSil
 14. güzel kitap güzel özet fazla söze gerek yok çok teşekkürler

  YanıtlayınSil
 15. bence sonunda macitle neriman evlensin mutlu olsunlar yaa :D

  YanıtlayınSil
 16. ya keşke sinasiyle evlenseler

  YanıtlayınSil
 17. Salam cox gozel serialdi macit harikasin )pelin cox kotusun) nerimanadan hec xowum gelmir ama bezi aktyorlar doal oynuyublar bravo . ..

  YanıtlayınSil
 18. Macit seni cok seviyorum ya

  YanıtlayınSil
 19. Maciiiit sana aşık oldum :)

  YanıtlayınSil
 20. Dizi showa geçmiş

  YanıtlayınSil
 21. bu kitabın sadece bi kısmı sonu ile ilgili hiçbir şekilde bilgi verilmemiş ama yinede işime biraz yaradı saolun

  YanıtlayınSil
 22. Bu romanın dizisinde oynayan karakter olan nerimaandan çook sıkıldım hiç güzel oynayamıyo gına geldi ruhsuz kız

  YanıtlayınSil
 23. inşallah bu dizi uzun sürer

  YanıtlayınSil
 24. macit çok tatlı yaaaaaaaaaaaa

  YanıtlayınSil
 25. roman kısaymış ama inşallah dizi uzun sürer

  YanıtlayınSil
 26. dizi oynayanlar roman süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

  YanıtlayınSil
 27. romanı daha önce hiç okumamıştım netten araştırmak istedim we okuyunca şok oldum diziyle alakası yok kitaba qöre uyarlanmamış çok deqişiklik war ama yinede qüzel bir dizi çok sewerek beqenerek takip ediyorum

  YanıtlayınSil
 28. Kitabı daha önce okumadım dizi başladıktan sonra kitabı olduqunu öqrendim araştırdım özetini okudum çok deqişiklikler war kitaba qöre uyarlanmamış dizide söz konusu bile qeçmeyen karakterler war rol deqişiklikleri olmuş qülter nerimanın filimde halası ama kitapta ewin emektar hizmetçisi şahika diye bi karakter yok normalinde Neriman resim yapmayı sewen resime fazlasıyla yeteneqi olan biri ama kitapta saz çaldıqı şinasiyle aynı okulda tanışıp müzikle ilqilendikleri yazıyor birbirinden tamamen farklı şinasinin kitapta küçük kız kardeşi yok sadece nezahat war ama nezahat kitapta şinasinin kardeşi Şinasi büyük yani filimde nezahat büyük ayrıca kitapta nerimanın arkadaşı aynı okuldan ama yaşça büyükler nerimanla şinasinin küçük kız kardeşi arkadaş aycı Neriman kitapta zenqinle sosyal olmayı qerçekten isteyen qözü fazlasıyla yüksekte bencil bir kız yani en azından macitle tanıştıktan sonra filimde bu kadar abartmamaışlar Neriman karakterlerini ne kadar istesede zenqinliqi yinede tabularını kramayan bir kız Neriman qururlu basitleşmek istemeyen dayısının kızlarıyla kitapta konuşan anlaşan sıkıntıları olmayan kızlar ama filimde tersini yapmışlar nerimanı normalinde Macit partiye dawet ediyor kitapta ama filimde dayı kızlarıyla karşılaşıp zıt düştükleri dayı kızları dawet ediyor inanılmaz farklılıklar üstünde oynamalar war kitapta çook qüzel özetini okumuş olsam da qüzel bir hikaye belli en kısa zamanda tamamını okicam filimde ne kadar deqişiklikler olsa dahi çook qüzel bir filim kendini izletiriyor umarım uzun soluklu bir filim olur umarım finali hayal kırıklıqı olmazz soluksuz izliyorum her cumartesi kaçırmadannn

  YanıtlayınSil
 29. neriman macit aşkı çok hoş güzel bir dizi sonu güzel biter umarım

  YanıtlayınSil
 30. Sonunda nermac olsun onlar daha çok yakışıyor kitabı okumadım ama edindiğim bilgiler doğrultusunda gerçekten dizinin kitapla Bi alakası yok sadece isimler ve Bi kaç şey aynı geri kalan herşey farklı ama dizi bu haliyle daha güzel böyle devam etsin nermac mutlu olsun :)

  YanıtlayınSil
 31. katılıyorum ama ben bu dizinin sonunu herkes gibi hiç merak etmiyorum.

  YanıtlayınSil
 32. Bence Neriman macitle evlensin Batı hayranlığı da bu yere kadar...

  YanıtlayınSil
 33. Bence romanı daha güzel

  YanıtlayınSil
 34. yaa nerimanla macit evlensin

  YanıtlayınSil
 35. neriman ve macit askı hıc bıtmesın bıterse dizi izlenmez

  YanıtlayınSil
 36. yaa nerimanla macit evlensin

  YanıtlayınSil
 37. ya dizide macit pelin gerizekelısıyla evlenmesin

  YanıtlayınSil
 38. hiç bitmesin neriman ve macit . macit pelinle evlenme sakın dızının tadı kacar neriman annenin hissesinı alsın nmacıtlerı de kurtarsınnnnnnnn

  YanıtlayınSil
 39. ben maciti deliler gibi haranım inşallah nerimanla mutlu olurlar

  YanıtlayınSil
 40. Bence en güzeli macit+neriman. şinasi+rüya

  YanıtlayınSil
 41. Ben,dizinin senaryosunun romanından çok daha güzel olduğunu düşünüyorum.

  YanıtlayınSil
 42. Bence romandaki gibi olmasın {macit+neriman} evlensin

  YanıtlayınSil
 43. Bence dizisi fazla abartılı ve romandan çok uzak, canım romanların ruhu sızlıyor

  YanıtlayınSil
 44. bence neriman sinasiyle evlensin macit de iyi biri ama nerimana uyqun diyil macit nerimanin yaninda cocuk gibi duruyo bu arada ruya seytana benziyor umarim sinasi onunla sevgili olmaz nerimandan vazgecmesin neriman cok cirkin

  YanıtlayınSil
 45. bence neriman sinasiyle evlensin macit de iyi biri ama nerimana uyqun diyil macit nerimanin yaninda cocuk gibi duruyo bu arada rüya şeytana benziyor umarım sinasi onunla sevgili olmaz nerimandan vazgecmesin neriman cok cirkin

  YanıtlayınSil
 46. Ya bu dizi keşke hiç bitmese..........

  YanıtlayınSil
 47. Ya bu dizi keşke hiç bitmese..........

  YanıtlayınSil
 48. hemen okumam lazım

  YanıtlayınSil
 49. Neriman macitle evlensin yaa asdfghtdsf

  YanıtlayınSil
 50. İlk işim bu romanı okumak olacak :)

  YanıtlayınSil
 51. dizi şimdiden kitaba uymuyor sonuda uymaz umarımm. Macitle Neriman evlensin..maciti çok seviyorumm

  YanıtlayınSil
 52. Bayiliyorum bu diziye ya çok güzel macittt çok tatlisin

  YanıtlayınSil
 53. Neriman Macitle evlenmeli bence Şinasi ve Pelin aralarından çekilsin .Neriman ve Macit birbirlerine çok yakışıyorlar çünkü.Bu filmin sonunda Neriman ve Macit evlensinnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!

  YanıtlayınSil
 54. Macit in o saçı o bakışı beni öldürüyor Neriman çok güzelsinnnn Pelin Sarı çiğansınnnnnnnnnnnn!!!!!!!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Nerimanla Macit evlensin.Hep mutlu olsunlar Pelinde Şinaside Macit ve Nerimandan uzak dursunlar........

   Sil
 55. ben ce çok saçma bişey nasıl bişey yazdığmın hiç biri çikmiyor ya nalat olsun ay

  YanıtlayınSil
 56. bence Neriman macitin

  YanıtlayınSil
 57. Oof bırakın şunu ya Game Of Trons varken

  YanıtlayınSil
 58. bence neriman ve macit birbirlerine çok yakışıyorlar ben gerçek hayatta da neriman ve macitin evlenmesini istiyorum kadir doğuluyu çok seviyorummmmmmmmmmmmmmmm ben kitabı daha okumadım ama okumayı düşünüyorum ben macitin en büyük hayranıyım şırnaktan ayşe

  YanıtlayınSil
 59. Yaaa.Macitle Neriman evlensinler artıq

  YanıtlayınSil
 60. Neriman ağıllı qızdı ona da yaraşan Macitdi.

  YanıtlayınSil
 61. kitabı incelemem gerekiyor proje bu bu romanı kima nalatıyor dil anlatıma özellikleri neler

  YanıtlayınSil
 62. diziyi iyice saçmalamaya başladılar inş Neriman şinasiyle evlenir romanı diziden bin kat daha güzel

  YanıtlayınSil
 63. Romani okurken duydugum zevki keske dizide de bulsaydim . Cok sacmalamislar gercekler yansitilmiyo

  YanıtlayınSil
 64. çak güzel roman peyami safa ya teşekkürler

  YanıtlayınSil
 65. romanı daha güzel

  YanıtlayınSil
 66. BU ŞAHISLARDA AÇIK RENK OLANLAR TİP Mİ OLUYOR?

  YanıtlayınSil
 67. Romanın Sonunda Şinasiyle Evlencekmiş Ama Kitabı Değiştiricekler Macitle Evlenecek

  YanıtlayınSil
 68. Kitabın Sonunda Şinaiyle Evlencek Diyorlar Ama Kitabı Değiştiricekler Macitle Evlencek

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ne olur nermac bi an önce evlensinler ya cok yakışıyorlar

   Sil
 69. Oof yha artik evlensinler

  YanıtlayınSil
 70. Neriman ile macit asla ayrılmasın çok yakışıyor lar ve dizi çok izleniyor umarim birkac sezon daha sürer hic bitmesin fatih harbiye bence macit +Neriman Şinasi+rüya onur+pelin özgür ve duygu Saika Ve cihan yeni müzik ogretmeni ile de fahriye cok mutlu bi ekip olurlar

  YanıtlayınSil
 71. Men AZERBAYCANDAN yaziram hami bu dizini cox sevir ama deyilene gore Neriman ölecey?bu duzdumu?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Neriman romanda ölmüyor normalde ama dizi ve roman çok farklı gidiyor, bakalım ne olacak?

   Sil
 72. @Adsız Teşekkür edirem yorum için, Salamat qalın...

  YanıtlayınSil
 73. Ben Macide asigim

  YanıtlayınSil
 74. ya zaten sonunu izlersen ne olacağını bilirsin

  YanıtlayınSil
 75. Bence dizi daha güzel uyarlanmış günümüze göre.
  Süper yaaaa

  YanıtlayınSil
 76. bir vaxtlar Resad Nuri Guntekinin olumsuz eseri olan DODAQDAN QELBENI de eser olaraq oxudum,hem dizisine baxdim.dizi ile.eser olduqca ferqli idi.mende dusundumki,bu qeder ferqlilik varsa sonu da ferqli olar.ama sonu eyni ile eserdeki kimi oldu.Kenan oldu.bu dizide ele olacaq.yuz faiz.ne qeder eserle,dizi ferqli olsada sonu eserdeki kimi olacaq.cunki,eger dizi eser esasinda cekilirse kicik deyisiklikler ola biler,ama boyuk deyisiklikler edemezler.yazara hormetsizlik olar.o kisi bunu bele yazmis.

  YanıtlayınSil
 77. Ah bitmesin bu dizi:-)

  YanıtlayınSil
 78. @pelinher şey gibi bu da bitecek,inşallah roman gibi biter...

  YanıtlayınSil
 79. Arkadaşlar filmin sonunu söylüyorum, Neriman Macit'i değil ŞİNASİ'yi seçecek...

  YanıtlayınSil
 80. @şerifeDoğru Fatih Harbiyenin sonu eğer değiştirmezlerse Neriman dinlediği hikayeden çok etkilenip Macit'i bırakacak, Şinasi'yle evlenecek.Tabii, dizinin senaristleri ters köşe de yapabilirler...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Herşey senaristlere bağlı merakla bekliyorum

   Sil
 81. Yazara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet biraz modern zamana uydurabilirsin fakat bu kadar karakter azaltma değiştirme vs. Saçmalık. Madem değiştiriyorsun o zaman Peyami Safa'dan fikir alarak yaptım falan de. Telif ödemeyecekler diye değiştirip duruyorlar. Sırf bu yüzden diziyi de izlemiyorum. Film deyip duruyorsunuz ama bu bir film değil, dizi. Edebiyata yapmış olunan bu saygısızlık kabul edilemez..

  YanıtlayınSil
 82. Bence sonunda Neriman ölecek çünkü dizi kitaba değilde daha çok kitapla adını feriha koyduk karışımı bişey olmuş çünkü biraz benzerlikleri var

  YanıtlayınSil
 83. macitin yeni hali ne öyle :D

  YanıtlayınSil
 84. Tam anlamıyla berbat bir dizi gençleri dinsizlige yöneltiyor

  YanıtlayınSil
 85. ben de çok seviyorum ama herkes sen gibi sevgi gösterisi yapmıyor

  YanıtlayınSil
 86. macit e aşık olan kızlar ben varken size laf düşmez

  YanıtlayınSil
 87. çok güzel kitaptır ve kendi dizisini de severek izliyorum :)

  YanıtlayınSil
 88. şekerim hiçte öyle bişe yok asıl sana laf düşmez geri :)

  YanıtlayınSil
 89. Cok guzel dizi hic bitmesin

  YanıtlayınSil
 90. hic bitmesin bu dizi

  YanıtlayınSil
 91. Bn 7. Sınıf im sinavda cikcak diye okuyorum cok kelime var anlamini bilmedigim kitabda hic gzl deil

  YanıtlayınSil
 92. Dizi ayri guzel kitap ayri guzel ne desem bilemedim ama kitap o donemin sartlarina gore yazildigi icin bati kulturunden etkilenmek istenmiyor. Sinasiyle neriman romanda mantikli ama filmde macitle evlensiiin ama neriman yerine macite ben daha cok yakisirim ne yalan soyleyim gencler :)

  YanıtlayınSil
 93. bence hikaye cok guzel nerimanin dogru yolu bulup bati tesirinden kurtulmasi anlatilmis gayet guzel ve ilgi cekici bir roman

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. KESİNLİKLE ÖYLE BUGÜN BİTİRDİM ZEVKLE OKUDUM...BENCE ROMANI MUTLAKA OKUNMALI...

   Sil
 94. Kitapların dizilerinin yapılması gerçekten hoş degil bu diziyi 2 kere izledim ve hoşuma gitmedi kitabı 1 gecede bitirdim gerçekten çok iyi bir kitap ama kitabı okurken benim hayalim başka olcaktı diziyi izledigim için aklıma hep ordaki kadro geldi aslında hiç ilgisi yok hayallerimizin kapasitesi engelleniyor.kitapla hiç alakası yok dizinin ve peyami safanın ellerine saglık kitap yazmak bunlar gibi üstadların işi kitabı kesinlikle okumalısınız dizi kitabı mahvetmiş sadece isimlwr aynı

  YanıtlayınSil
 95. kitabın kendisi çok sıkıcı ama özeti çok güzeldi. Öğretmenimiz yazılıda soracağım dedi. Okuyana kadar canım çıktı keşke özetini okusaydım.

  YanıtlayınSil
 96. nasıl insanlarız biz türklerr anlamıyorum. ulan roman hakkındaki bi sayfanın yorumlarında sadece dizi ile ilgili yorumlar görüyorum. bu diziyi çıkaranın da izleyenin de oynayanın da aklına tükürüyor, iyi akşamlar diliyorum.

  YanıtlayınSil
 97. ikiside birbirine yakışıyoryaaaaaa

  YanıtlayınSil
 98. kitap sıkıcı ama özeti öyle görünmüyor:)

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. :)) Kitabın kendisi de çok nitelikli ve keyiflidir, kendinizi birazcık zorlayıp okumaya çalışın lütfen..

   Sil
 99. yarın bu romandan sözlü olucaz o yüzden okudum çok güzeldi:)

  YanıtlayınSil
 100. Hala dizi ile romanı aynı kefeye koyan insanlar görüyorum. Yapmayın, dizi ayrı,roman apayrı, aynı kefeye koymayın.

  YanıtlayınSil
 101. Çok İşime Yaradı Teşekkürler :)

  YanıtlayınSil
 102. Çok İşime Yaradı Teşekkürler. :)

  YanıtlayınSil
 103. KİTABI OKUDUM AMA SANIRSAM BİRAZ SADELEŞTİRİLMİŞ VE KISALTILMIŞ HALİ FİLMİYLE KIYASLARSAK FİLMDE REYTİNG CEKMEK İÇİN BAZI DURUMLAR VE OLAYLAR TAM TERSİ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞ.

  YanıtlayınSil
 104. Eğer klasik sevmiyorsanız ve okumak mecburiyetinde değilseniz kesinlikle okumayın ben kitabın kısaltılmış versiyonunu okudum kaliteli bir yayından ama çok saçma kesinlikle bir yer de bitmiyor -Peyami Safa nin özelliği bir şey diyemem - Ayrıca kesinlikle çok boş bir kitap bence cikartabileceginiz tek ders "huzur nerede ise orada mutluluk vardır. Zenginlik mutluluk anlamına gelmez ve. "

  YanıtlayınSil
 105. möthiş bir kitap neriman ve şinasi hep mutlu

  YanıtlayınSil
 106. kitabı çok beyendim. edebiyat dersinde çok işime yaradı.- teşekürler mutluluk parada olsaydı zenginler hep mutluydu.

  YanıtlayınSil
 107. dizi ile kitabı kıyaslamak bile şuan ki durumun iyi olmadığını gösterir kitapta yabancı kelime oluşundan değil biz dilimize uzaklaşmış oluşumdan ve eski zamanda kalan kelimelerin oluşundan kaynaklı kitabın konusunu tam kavrayarak okursanız tam olarak güzelliğini fark edeceksiniz

  YanıtlayınSil
 108. Bence kitap oldukça akıcı ve güzel bir kitaptır

  YanıtlayınSil
 109. Allah razı olsun abi

  YanıtlayınSil
 110. Roman gerek sıkmaması, gerekse sizi kitabın içine alan bir romandır. Birçok konuyu ele alarak öğüt vermeye güdülmüştür. Herkesin okumasını şiddetle tavsiye ediyorum.

  YanıtlayınSil
 111. Ya bence özeti çok açıklayıcı fakat romanda çok fazla anlamını bilmediğimiz kelime var altındaki anlamlarına bakana kadar çümleyi unutuyor insan keşke o kimeler yerine daha normal sade olsaydı

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar