Sevgili takipçilerimiz,

Bu yazımızda 2020-2021 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarını bulabilirsiniz... Giriş ve hikaye ünitelerindeki edebiyat konularıyla müfredatta yer alan dil bilgisi konularını kapsayan bu yazılı sınav 10 klasik sorudan oluşuyor

🔊Bu soruları ve cevap anahtarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak pdf şeklinde indirebilirsiniz... EDEBİYAT FATİHİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (2020)

Kaç kardeştik bilmiyorum.
En küçükleri bendim ve henüz saymayı bilmiyordum.
Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık.

1. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

Tema ve konu

 

 

Anlatıcı-Bakış açısı

www.edebiyatfatihi.net

Dil ve Anlatım

 

 

Anlatım teknikleri

 

Hikâye türü:

 


2. Küçürek (minimal) hikâye türünün dört farklı özelliğini ve iki temsilcisini maddeler halinde yazınız.

3. Edebiyat ile psikolojinin iki ortak üç farklı yönünü yazınız.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) Zaman kırılmalarına, farklı anlatım tekniklerine ………………………………….. anlayışla yazılmış eserlerde rastlayabiliriz.
b) ………………………………………………….. anlatıcının devre dışı kaldığı, okurun karakterle doğrudan bir araya getirildiği tekniktir.
c) ………………………………………………. Çehov’un öncülük ettiği hikâye türüdür.
d) ………………………….. işareti anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına ko­nur.
e) …………………………………………….. günümüz yazarlarından olup Ölmeye Yatmak romanı ve Yüksek Gerilim, Sensizliğin İlk Sesi adındaki hikayeleriyle tanınır.
f) Mustafa Kutlu, Sevinç̧ Çokum, Durali Yılmaz ve Rasim Özdenören ……………………………………………………………… yansıtan hikayeler yazmışlardır.
g) İşte Deniz Maria, Ah Minel Aşk, Doğu Öyküleri gibi eserleri bulunan ………………………………….. minimal hikaye türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindedir.
h) ………………………………………………………….., Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüzdür.
i) “Ben Cahit Sıtkı’yı okumaktan sıkılmam.” cümlesinde altı çizili sözde ………………………………………. vardır.
j) ……………………………………… hikaye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır.
k) ...................................... tekniği yazarın bir metnin konusunu örnek almasıyla oluşan bir anlatım tekniğidir.


5. Tabloda 1960 sonrası dönemdeki hikâye yazarlarının eserlerinden iki tanesini yazınız.


Ferit Edgü

 

Adalet Ağaoğlu

 

Mustafa Kutlu

 

Nezihe Meriç

 

Rasim Özdenören

 


6. 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.

7. Türkçenin önemli sözlüklerinden beş tanesini yazınız.

8. Aşağıdaki metni inceleyip tabloya örnekler yazınız. 

Bayburt'a gidiyoruz bu soğuk havada. Şair Zihnî'nin memleketine. Taşlamaya ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine. On sekiz senelik acı gurbet tecrübesinden sonra "Mevla’m izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı cihanda âdeme vatan gibi?" diye yurdunu seven adamdı o. Keskin bakışlı, kıymetli biriydi fakat hem dürüst hem de sözünü sakınmaz açık sözlü biri olduğu için memleket memleket dolaşmak zorunda kalmıştı.

Temel anlam

 

Mecaz anlam

 

Terim anlam

 

Duyular arası aktarım

 

Deyim

 

Nitel anlam

 

Nicel anlam

 

Somut anlam

 

Soyut anlam

 


9. Aşağıdaki parçada ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Şirket sahibi elli yaşlarında ( ) kır saçlı ( ) tıknaz ( ) aklı fikri daha çok kâr etmek olan biriydi ( ) Nerelidir ( ) evli midir ( ) çocuğu var mıdır kimse bilmezdi. O ketumluğu ( ) o gizemli havası ( ) İşyerinde sevilmese de hep merak edilen bir tarafı da vardı. Ama şu bir gerçek ki herkesin kafasında onunla ilgili beliren tek bir gerçek vardı ( ) para ( )

www.edebiyatfatihi.net hazırladı...

10. Parçadaki yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (5 adet),

10. Ortaçağ düşüncesi temel olarak ta Stoa düşüncesinin etki olarak biçimlenmesine yardımcı olduğu Hıristiyan teolojinin hükümü altındadır. Hıristiyan teoloji “Dış dünyanın etkilerine kayıtsız kal!” prensibi ile münzevi bir sosyal yaşam inşaetmiş ve bu münzevi yaşam biçimi de toplumsal hayatın sosyo-politik feodal kapalılığı ile bire bir örtüşmüştür.

Not: Süre 40 dakikadır, her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır. Başarılar… 


CEVAP ANAHTARI 

Kaç kardeştik bilmiyorum.
En küçükleri bendim ve henüz saymayı bilmiyordum.
Öğrendiğimde ise hepimiz dağılmıştık.

2. Tablodaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

Tema ve konu

Teması: Aile   konusu: Aile bireylerinin günün birinde dağılması

Anlatıcı-Bakış açısı

1 tekil kişi, kahraman anlatıcının bakış açısı

Dil ve Anlatım

Kısa, yalın, duru ve yoğun…

Anlatım teknikleri

Anlatma tekniği

Hikâye türü:

Küçürek hikâye


2. Küçürek (minimal) hikâye türünün beş farklı özelliğini maddeler halinde yazınız.

 • Kısa, yoğun anlatımı vardır.
 • Küçürek öyküde az sayıda kelime ile etkili bir anlatım sağlamak amaçlanır.
 • Mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçların dışında bir anlatıma sahiptir.
 • Okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak, küçük ve sıradan duyguları etkileyici bir tarzda anlatmak özellikleriyle öne çıkar.
 • ++Yabancılaşma, umutsuzluk ve bunaltı gibi ana temalar üzerine kurulan küçürek hikâyeler daha çok bireysel ögeleri ön plana çıkarır.
 • Temsilcileri: Ferit Edgü, Necati Tosuner, Tarık Günersel +++ Hulki Aktunç, Haydar Ergüleni Rasim Özdenören, Ayfer Tunç
3. Edebiyat ile psikolojinin iki ortak üç farklı yönünü yazınız.

ORTAK:

 • Temel malzemeleri insandır.
 • İnsanı bütün olarak ele alırlar.
 • FARKLI:
 • Edebiyatta amaç estetik haz vermektir. Psikolojinin temel amacı ise insan davranışlarını anlama ve tanımadır.
 • Psikoloji insanı doğal gerçekliğiyle ele alır edebiyat ise kurmaca bir dünya içinde ele alır.
 • Her ikisi de insanı ele alır fakat edebiyat daha geniş ve kapsayıcı bir anlatımı benimser.
 • Kullandıkları yöntem ve teknikler birbirinden farklıdır.
4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) Zaman kırılmalarına, farklı anlatım tekniklerine MODERNİST anlayışla yazılmış eserlerde rastlayabiliriz.
b) GÖSTERME anlatıcının devre dışı kaldığı, okurun karakterle doğrudan bir araya getirildiği tekniktir.
c) DURUM HİKÂYESİ Çehov’un öncülük ettiği hikâye türüdür.
d) VİRGÜL işareti anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına ko­nur.
e) ADALET AĞAOĞLU günümüz yazarlarından olup Ölmeye Yatmak romanı ve Yüksek Gerilim, Sensizliğin İlk Sesi adındaki hikâyeleriyle tanınır.
f) Mustafa Kutlu, Sevinç̧ Çokum, Durali Yılmaz ve Rasim Özdenören MİLLÎ ve DİNÎ DUYARLILIKLARI YANSITAN hikâyeler yazmışlardır.
g) İşte Deniz Maria, Ah Minel Aşk, Doğu Öyküleri gibi eserleri bulunan FERİT EDGÜ minimal hikâye türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindedir.
h) DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüzdür.
i) “Ben Cahit Sıtkı’yı okumaktan sıkılmam.” cümlesinde altı çizili sözde AD AKTARMASI vardır.
j) İÇ KONUŞMA hikâye kişisinin aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır.
k) PARODİ tekniği yazarın bir metnin konusunu örnek almasıyla oluşan bir anlatım tekniğidir.

5. Tabloda 1960 sonrası dönemdeki hikâye yazarlarının eserlerinden iki tanesini yazınız.

Ferit Edgü

İşte Deniz Maria, Kaçkınlar +++ Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık, Binbir Hece

Adalet Ağaoğlu

Yüksek Gerilim, Fikrimin İnce Gülü

Mustafa Kutlu

Uzun Hikâye, Yoksulluk İçimizde +++ Yokuşa Akan Sular, Hüzün ve Tesadüf

Nezihe Meriç

Boz Bulanık, Menekşeli Bilinç+++ Dumanaltı, Çisenti

Rasim Özdenören

Kuyu, Hışırtı +++ Gül Yetiştiren Adam

6. 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız. 

 • 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinde bir taraftan gelenek devam ederken diğer taraftan yeni arayışlar görülür.
 • Bu dönem hikâyesinde yazarlar ortak bir sanat anlayışıyla değil bireysel olarak hareket etmişlerdir.
 • Toplumsal konulardan çok bireysel konular işlenmiştir.
 • Hikâyelerde farklı kurgu teknikleri denenmeye başlanmıştır.
 • Yazarlar postmodernizmin anlatım imkânlarından yararlanmışlardır.
 • Hikâyelerde imgesel bir dil kullanılır.

7. Türkçenin önemli sözlüklerinden beş tanesini yazınız.

 • Divanü Lügati’t Türk
 • Mukaddimetü’l Edep
 • Codex Cumanicus
 • Lehçe-i Osmani
 • Kamus-ı Türk
8. Aşağıdaki metni inceleyip tabloya metinden örnekler yazınız.

Bayburt'a gidiyoruz bu soğuk havada. Şair Zihnî'nin memleketine. Taşlamaya ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine. On sekiz senelik acı gurbet tecrübesinden sonra "Mevlam izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı cihanda âdeme vatan gibi" diye yurdunu seven adamdı o. Keskin bakışlı, kıymetli biriydi fakat hem dürüst hem de sözünü sakınmaz açık sözlü biri olduğu için memleket memleket dolaşmak zorunda kalmıştı.

Temel anlam

Memleket, şehir, soğuk…

Mecaz anlam

acı

Terim anlam

taşlama

Duyular arası aktarım

keskin

Deyim

Açık sözlü

Nitel anlam

Kıymetli, dürüst

Nicel anlam

soğuk

Somut anlam

hava

Soyut anlam

Sevgi, tecrübe…


9. Aşağıdaki parçada ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Şirket sahibi elli yaşlarında (,) kır saçlı (,) tıknaz (;) aklı fikri daha çok kâr etmek olan biriydi (.) Nerelidir (,) evli midir (,) çocuğu var mıdır kimse bilmezdi. O ketumluğu (,) o gizemli havası (…) İşyerinde sevilmese de hep merak edilen bir tarafı da vardı. Ama şu bir gerçek ki herkesin kafasında onunla ilgili beliren tek bir gerçek vardı (:) para (.)

10. Parçadaki yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (5 adet)

10. Ortaçağ düşüncesi temel olarak ta Stoa düşüncesinin etki olarak biçimlenmesine yardımcı olduğu Hıristiyan teolojinin hükümü altındadır. Hıristiyan teoloji “Dış dünyanın etkilerine kayıtsız kal!” prensibi ile münzevi bir sosyal yaşam inşaetmiş ve bu münzevi yaşam biçimi de toplumsal hayatın sosyo-politik feodal kapalılığı ile bire bir örtüşmüştür.

Yazım yanlışı olan kelimeler ve doğru yazımları: Orta Çağ, olarak da, Hristiyan, hükmü, inşa etmiş, birebir…

www.edebiyatfatihi.net
Güncel ve Kaliteli

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar