Kurt Peşinde Koşuk İncelemesi (Tema, Ahenk Unsurları, Nazım Biçimi ve Türü, Üslup, Söyleyici)

İslamiyet öncesi dönem Türk geleneklerinde yer alan şölen ve sığır törenlerinde birtakım şiirler okunurdu. İşte bu törenlerde şaman, kam, baksı ve ozanların kopuz eşliğinde genellikle aşk, güzellik, tabiat gibi temalarda okudukları şiirlere koşuk denir.

Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı ilk ansiklopedik sözlüğümüz olan Divanü Lügati't Türk adlı türlü koşuklar, sagular ve destan parçaları vardır.

Bunlardan biri de "Kurt Peşinde" adlı koşuktur. Bu yazımızda "Kurt Peşinde" adlı koşuk parçasını tema, ahenk unsurları, nazım biçimi-türü, üslup ve söyleyici ölçütlerine göre inceledik.KURT PEŞİNDE

Karahanlı Türkçesiyle
Türkiye Türkçesiyle
Kiçe turup yorır erdim
Kara kızıl böri kördüm
Katıg yanı kura kördüm
Kaya körüp baku ağdı
Gece kalkmış yürüyordum,
Kara kızıl börü gördüm,
Sert yayımı kuradurdum,
Kurt görüp tepeden ağdı.
Ikılaçım erig boldı
‘Erig bolgu yeri kördi
Bulıt örüp kök örtüldi
Tuman turup tolı yaydı
Atım yüzer gibi koştu,
Çünkü koşmak sırasıydı,
Bulut çıktı, gök örtüldü,
Sis yükseldi, dolu yağdı.
Udu barıp öküş ivdim
Telim yorıp küçi kevdim
Atım birle tegü evdim
Meni körüp yini ağdı
Ardından hızla koşturdum,
Güçten düşürüp iyice yordum,
Atım ile yanına geldim,
Beni gördü, tüyü ürperdi,
itim tutup kodı çaldı
Anmg-tüsin kıra yoldı
Başın alıp kodı çaldı
Boguz alıp tükel bogdı
Köpeğim tutup yere çaldı,
Tüyünü koparıp yoldu,
Başını alıp yere çaldı,
Boğazını ısırıp boğdu.


KOŞUK İNCELEMESİ

Konusu: Kurt Peşinde adlı koşukta geceleyin kara kızıl bir börü (kurt) gören birinin atıyla kurdun peşine düşmesi, güçten düşürüp yanına geldiğinde kurdun şiirdeki söyleyicinin köpeğini boğması anlatılıyor.

Nazım Birimi: Dörtlük
Nazım Türü: Koşuk

Ahenk Unsurları:
Şiirde genelde yarım uyak kullanılmıştır. Örneğin;
3. dörtlükte "ivdim, kevdim, evdim" dizelerinde "v" yarım kafiye)
4. dörtlükte "çaldı, yoldu, çaldı" sözcüklerinde "-dı" redif; "l" yarım kafiye)
Kafiye Örgüsü: aaab/cccb/dddb şeklinde düz kafiye örgüsü
Ölçüsü: 8'li hece ölçüsü

edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar